Partneři sekce:

Studie výstavby ze dřeva vykazuje finanční úsporu materiálu

Studie výstavby ze dřeva vykazuje finanční úsporu materiálu

Nová studie probíhající v Austrálii ukazuje, že dřevostavby mohou být až o 10–15 % levnější než výstavba budov tradičním zažitým způsobem. Tímto projektem se zabýval Andrew Dunn z Timber Development Association v Austrálii. Svůj experiment ukázal na čtyřech vybraných typech budov různého využití.

Jednalo se o sedmipodlažní administrativní budovu, osmipodlažní bytový dům, dvoupodlažní zdravotnické zařízení a jednopodlažní průmyslový objekt. Konstrukce všech zkoumaných budov byla navržena ze dřeva a náklady na výstavbu byly následně vyčísleny. Výsledkem byla až překvapivá finanční úspora, než kdyby byly budovy postaveny obvyklým známým způsobem, bez použití dřeva, tedy z betonu či oceli.

Úspora nákladů u administrativní budovy činila 12,4 %, u bytového domu zanedbatelných 2,2 %, u zdravotnického zařízení 13,9 % a 9,4 % u průmyslového objektu. Součástí tohoto projektu byly fyzické modely, výpočet nákladů každé budovy potenciálně realizované ze dřeva i z tradičních obvyklých materiálů a následné porovnání. Součástí studie je taktéž obhajoba, proč a jak bylo rozhodnuto ve výběru konstrukce a proč byly vybrány právě tyto typové objekty, popis použitých konstrukcí a jiné komentáře a postřehy.

Vzhledem k předpokladu, že objekty měly být potenciálně postaveny v příměstské lokalitě velkého města pro pohodlný dojezd každého Australana, je v nákladech na realizaci zahrnuta i případná doprava materiálu na staveniště. Ve studii však nejsou zahrnuty úvahy o modulární či prefabrikované výstavbě, výrobě mimo staveniště, například v případě výstavby ve stísněných podmínkách. Možná i tato vstupní informace by výsledná čísla o něco pozměnila.

Jaký je tedy výsledek studie? Potenciál úspory ceny za materiál v případě použití dřeva je slibný. Procenta prokázala, že u typů budov podobným posuzovanému zdravotnickému zařízení je úspora nejvyšší, těsně mu šlape na paty výstavba dřevěných administrativních budov a průmyslových objektů. Samozřejmě berme studii s nadhledem, neprokazujeme zde důvod, proč stavět výhradně ze dřeva. Zvláště u průmyslových objektů je konstrukce a použitý materiál často odrazem typu a provozu výroby.

Celkový pohled na dřevostavby se mění, klienti dosud neměli ve dřevo tolik důvěry a ani cenové relace nebyly tolik přívětivé. Dodavatelé jsou však stále spolehlivější, úspory dřevostaveb stále rostou a nesmíme opomenout ani případné náklady na demontáž a demolice.

Magdaléna Nováková

RubrikyDřevostavbyŠtítky