I zvířata si zaslouží dobré bydlení a dobrou architekturu

I zvířata si zaslouží dobré bydlení a dobrou architekturu

Stalo se v pražské ZOO v roce 2013. Na začátku června toho roku postihla pražskou Zoologickou zahradu, už podruhé v tomto století, povodeň. Pracovníků zahrady se podařilo během 12 hodin odvést do bezpečí téměř všechna zvířata. Bahnitá voda však dílo zkázy vykonala. Pavilony (tapíra, guarez, sitatung a chápana) poškodila tak, že už je zvířata dále obývat nemohla.

Oprava byla zadána neratovické společnosti KASTEN. Byla to zajímavá práce v atraktivním, byť pro stavbaře v nezvyklém prostředí. Stěžejní byla rychlost, aby se zvířata mohla z dočasného, časově omezeného a provizorního domova co nejdříve vrátit zpět do svých pavilonů.

Musely být provedeny nové rozvody elektroinstalací, vzduchotechniky a zdravotně technické instalace, nově bylo zatepleno obvodové opláštění a podhledy izolací z extrudovaného polystyrenu, vně ubikací bez povrchových úprav. Nově byly namontovány povlakové krytiny z došků a doplněny hydroizolací z živičných pásů. Vnitřní prostory byly kompletně sanovány, dřevěné konstrukce ošetřeny desinfekcí a natřeny ochranným nátěrem.

Všechny pavilony dostaly jednotný architektonický výraz zdůrazňující souznění s přírodou vyplývající z opláštění stěn přírodními materiály, dřevem nebo slaměnými došky. V návštěvnících zoo tak celek přirozeně vyvolává dojem místa, které je nenásilně spojeno s přírodou a jehož genius loci z přírody vychází.

Lokalita: U Trojského zámku 3, Praha 7 – Trója
Investor: Zoologická zahrada hlavního města Prahy
Termín: 07/2013 – 11/2013
Stavbyvedoucí: Marek Bergmann
Vedoucí projektu: Martin Kopecký
Investiční náklady: 3,1 mil. Kč

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.
V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje.
V roce 2013 získala v rámci CZECH TOP 100 ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Kontakty:
KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice
Tel: +420 318 647 150; +420 318 647 152
e-mail: info@kasten.cz; www.kasten.cz

ZDROJ: PR článek společnosti KASTEN spol. s r.o.