Výukové centrum pro budoucí lékaře za půl miliardy. Porotu zaujalo vhodné začlenění do okolí

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy již zná vítěze architektonické soutěže na nové výukové centrum v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze. Stal se jím tým ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Miroslav Pazdera), který zvítězil v konkurenci 34 soutěžních návrhů.

“Velmi mile nás překvapil počet a kvalita všech odevzdaných návrhů, které ukázaly celou řadu možných řešení soutěžního zadání. V tomto směru nebylo rozhodování poroty vůbec jednoduchým úkolem a proto jsme se setkali na dvou celodenních zasedáních”, říká proděkan fakulty docent Jan Trnka, který byl členem poroty, kde zasedli jak zástupci lékařské fakulty, tak odborníci na architektonické a technické řešení.

Výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vítězný návrh nejlépe naplnil požadavky na požadovaný stavební program a také představuje kvalitní architektonické a urbanistické řešení, které se vhodně začlení do lokality Vinohradské nemocnice. Na druhém místě se umístil atelier Kuba Pilař Architekti a na třetím studio Nemec Taller Architektur. Soutěžní porota udělila také dalších šest odměn.

Výzkum i praxe

Děkan fakulty profesor Petr Widimský doplňuje: „Stávající budova A, ve které by měla zůstat především výzkumná a vědecká pracoviště, bude doplněna o novostavbu budovy B, ve které bude dostatečná kapacita pro výuku všech studentů lékařské fakulty. V návrhu se počítá s velkým přednáškovým sálem, kapacitními učebnami, knihovnou a simulačním centrem.” S vítězným ateliérem teď budou zástupci fakulty jednat o podpisu smlouvy na všechny projektové fáze, které by během několika let měly vést k vydání stavebního povolení a následné realizaci stavby.

Výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy | Zdroj: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Sídlo 3. lékařské fakulty UK se nachází v největším zdravotnickém areálu, který zahrnuje školství, výzkum i medicínskou praxi. Areál je kromě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tvořen Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, Státním zdravotním ústavem, Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Střední zdravotnickou školou. Se všemi těmito institucemi 3. lékařská fakulta spolupracuje v řadě oblastí výuky, výzkumu i lékařské praxe.

Předpokládaná cena investice přesahuje půl miliardy korun. Soutěž byla vypsána v souladu se soutěžním řádem České komory architektů a doporučením strategické koncepce Politika architektury a stavební kultury České republiky.

Anotace: Výukové centrum 3. LFUK má podstatně rozšířit kapacitu stávající budovy A s ambicí reprezentovat lékařskou fakultu jako moderní otevřenou instituci. Novou budovu B navrhuje jako samostatný bohatě prosklený pavilon obklopený vzrostlou zelení zahrady v areálu Vinohradské nemocnice.
Hmota pavilonu o rozměrech 35 x 35 m předstupuje před čelní fasádu budovy A směrem do ulice Ruská a vytváří tak nástupní předprostor orientovaný svým nárožím k hlavnímu příchodu do školy. Hluboká dispozice pavilonu je prosvětlena vnitřním atriem s otevřenými galeriemi, které jsou lemované uzavřenými bloky jader vymezujícími volnou plochu učeben a zázemí pedagogů.
red