Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě

Jihlava jako sídelní město kraje Vysočina dlouhodobě usilovala o ustavení vysoké školy, podařilo se to v roce 2004, kdy byla zřízena Vysoká škola polytechnická jako veřejná vysoká škola neuniverzitního typu. Významně dotváří kulturní obraz regionu a přispívá obecně k rozvoji města v různých oblastech života.

Škola sídlí v budově z roku 1905, takzvaném pentagonu, jež sloužila historicky různým státním i vzdělávacím institucím. Svým studentům vštěpuje nejen teoretické vědomosti, ale v duchu svého jména i praktickou zkušenost, zručnost a řemeslnou obratnost v řadě dovedností. A své krédo jako by vtiskla i do modernizace části historické budovy a stavby nové auly, jež patří k velmi zdařilým architektonickým počinům posledních let. Podepsáni pod ním jsou architekti ze studia QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.

Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě

Inspirativní nové prostředí s dotekem minulosti

Vyšší nároky na kvalitu a šíři studijních oborů s sebou přinesly potřebu moderních studijních prostor, jež byla promítnuta do realizace nového výukového centra a posluchárny. Ty vznikly rekonstrukcí jednoho křídla areálu pentagonu a novostavby posluchárny VŠPJ v severovýchodním cípu pozemku, dříve vnímaném jako hospodářský dvůr.

Konverze historického křídla – původně soudu s věznicí, pracuje s primární funkcí budovy. „Přísnost, pevný řád, strnulost i tíživá atmosféra byly na začátku akce jasně patrny,“ vysvětluje jeden z autorů návrhu Jiří Řezák, „plně jsme si uvědomovali, že prostory budou nově sloužit mladým lidem s otevřenou myslí na jejich cestě ke vzdělání. Heslem se stalo pestré, inspirativní i nekonformní prostředí se zachováním historické stopy.“

Tradiční materiály byly ponechány v čisté přiznané formě, samostatnou kapitolou bylo odhalování a zapojování historické památky – obnovení původní keramické podlahy či kamenných parapetů se stopami po mřížích jsou v interiéru silným zážitkem.

V přímém kontrastu k původnímu areálu a jeho nově rekonstruované části – Severovýchodnímu křídlu – stojí nová posluchárna VŠPJ, moderní koncept dynamické soudobé architektury s industriálními prvky v minimalistickém střihu. Architekti v jejím návrhu využili na první pohled poněkud nevýhodný tvar pozemku – přísně symetrický a výrazně trojúhelníkový – ve prospěch projektu a použili jeho formát a návaznost na stávající blok k vytvoření kompaktního objemu s velkorozponovou konstrukcí.

Zpráva generálního dodavatele – Podzimek a synové s.r.o.: Přístavba nové auly je provedena jako železobetonová monolitická konstrukce, kde vyniká jednak surovost betonů, a dále i zvýšené nároky na pohledovost. Je založena plošně na desce a pilířích tryskové injektáže. Nad velkorozponovou betonovou konstrukcí je hvězdicovitá ocelová konstrukce nesoucí plochou střechu, tvořenou dřevěnými vazníky. Celková surovost stavby je podtržena litými broušenými podlahovými betony v kombinaci s antracitovými hliníkovými výplněmi otvorů, černými obklady a černě čalouněnými sedačkami v posluchárně. Nově provedená zavěšená fasáda auly z hliníkových lamel tvoří příjemný kontrast k opravené historické fasádě původního objektu.
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě | Source: BoysPlayNice

Precizní design jako deviza celku

Výrazným estetickým prvkem jsou oblá nároží nové budovy. Tato ladnost přispívá k přirozenému včlenění hmoty do složitého kontextu, předsazená fasáda vytváří přechodový meziprostor a stává se druhotným otiskem nového tvaru. Hala s amfiteátrovým sezením pojme 333 studenty, má velmi čistou akustiku a díky strmosti tribun poskytuje na všech místech též výbornou viditelnost.

Prostor pod tribunami bude využíván během společenských akcí. Z navazující prezentační haly je přístupný klasický prvek vysokého učení, podzemní „alchymistická dílna“, dnes zastoupená multimediální laboratoří „virtuální továrna“.

„Aula je největším prostorem kongresového charakteru, důležitým místem pro konání společenských a kulturních událostí ve městě,“ zdůrazňuje Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky pro památkovou péči a správu majetku. „Pro město Jihlavu a region Třebíčska a Vysočiny má budova také symbolický význam jako místo, kde se odehrály popravy babického procesu. Zbouráním pět metrů vysoké zdi bývalé věznice se otevřel prostor pro pozitivní výhledy.“ Celý areál se snadnou orientací je dnes díky osvícenému vedení instituce otevřený nejen studentům a pedagogům, ale i svému okolí, plně dle filozofie moderní vysoké školy VŠPJ.

Materiály

Pohledové betony – stěny auly
Střešní folie Dekplan 76 – střecha auly
Imitace pohledového betonu Weberpas silikon Concrete – finální stěrka KZS – fasáda aula
Cembrit – Dánský obdélník- střecha stávajícího objektu
KGJ plech v barvě imitace mědi – klempířské prvky, střecha věže
Keim Historische edition – finální nátěr fasády stávajícího objektu
Dřevěný europrofil WD Real 78 – dřevěná okna a dveře
Fasádní systém Aluprof – aula i rekonstruovaný objekt
Ocelové pozinkované zárubně HSE – rekonstruovaný objekt
Obklady mozaika Rako Color Two 10×10 černá – sociální zařízení, WC celá stavba
PVC Solid 270 Pinacles – podlahy kanceláří
Třívrstvá dřevěná lamela Milky Rock – podlaha auly
Broušený beton Cemlevel s transparentním nátěrem – prostory virtuální továrny a příslušenství auly
Akustický obklad Heradesign – obklad stěn v posluchárně auly
Akustický podhled Rigiton 10/23 – podhled v posluchárně auly

Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě
Nové výukové centrum polytechniky v Jihlavě | Source: BoysPlayNice

QARTA ARCHITEKTURA

Kreativní studio s pestrou paletou ideových studií i četných realizací. Široké spektrum záběru vychází z vnitřní filosofie s důrazem na pestrost zadání. Četná ocenění jako Grand prix obce architektů, Best of Reality či Stavba roku jsou dle jednatelů Jiřího Řezáka a Davida Wittasska důkazem dotaženosti finálních produktů. „Základem naší práce je soustředěnost na kvalitu života,“ říká Jiří Řezák a David Wittassek jej doplňuje; „Věříme, že precizní, detailní design, kreativita i důraz na celkovou estetiku stojí za přívětivostí našich domů“.

VÝUKOVÉ CENTRUM POLYTECHNIKY V JIHLAVĚ

Návrh: Studio QARTA ARCHITEKTURA s.r.o., www.qarta.cz
Autor: Jiří Řezák, architekt, David Wittassek, architekt, Pavel Fanta, architekt, Lukáš Němeček, architekt
Umístění projektu: Tolstého 1556, 586 01 Jihlava, Česká republika
Projekt: 2016 – 2017
Dokončení: 2019
Zastavěná plocha: 1800 m2
Užitná plocha: 3675 m2
Náklady: 180 mil. Kč
Klient: Vysoká škola polytechnická Jihlava, www.vspj.cz
Generální dodavatel: Podzimek a synové s.r.o. / Ing. Zbyněk Šťastný

TEXT: Daniela Bartošová
FOTO: BoysPlayNice