Utopie se stala realitou. Ostravská univerzita otevřela nový kampus s nábřežím

Dvě nové univerzitní budovy Ostravské univerzity na Černé louce, jejichž stavba začala v roce 2020, se v únoru 2023 otevírají studentům. Nově se budou v Univerzitním zázemí sportu a behaviorálního zdraví a v Klastru umění a designu vzdělávat noví trenéři, učitelé, hudebníci, produkční a grafici.

Špičkové vybavení pro sport, studium lidského pohybu, digitální grafiky a hudby mohli prozkoumat hosté slavnostního otevření, mezi kterými byl premiér Petr Fiala. „City Campus posune Ostravu mezi přední studentská města a bude impulzem dalšího rozvoje Ostravy. Zatraktivní region mladým lidem, kteří se tady budou vzdělávat v oborech, které transformující se kraj potřebuje. Jejich práce bude přínosem pro kvalitu života všech, co v Ostravě žijí, ať už jde o jejich zdraví nebo nároky na kulturní vyžití,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

City Campus Ostravské univerz
City Campus Ostravské univerz
City Campus Ostravské univerz

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví vzniklo podle návrhu společnosti ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o. a nová budova fakulty umění Ostravské univerzity dle návrhu společnosti KANIA a.s. + Ing. arch. Kamila Mrvy.​

Stavbu obou budov Ostravská univerzita financovala z prostředků Evropské unie. Z důvodu časového tlaku na podání žádosti o dotaci se univerzita rozhodla nevyhlašovat architektonickou soutěž. „Velmi jsme si přáli na projekt uspořádat architektonickou soutěž, v případě veřejného prostoru je tento způsob rozhodování na místě. Avšak pro vypsání kvalitní architektonické soutěže je potřeba znát předem všechny relevantní vstupy, které my jsme k dispozici neměli,“ vysvětlila tehdy kancléřka Ostravské univerzity Monika Šumberová.

Prostředky poskytla EU

Kampus Ostravské univerzity na Černé louce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky byly Ostravské univerzitě poskytnuty prostřednictvím výzvy určené pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech díky zapojení Moravskoslezského kraje do vládního programu RE:START. Získané dotace: Klastr umění a designu: 357,8 milionu korun a Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví: 645,9 milionu korun.

Spoluúčast Ostravské univerzity byla 5 procent a byla z větší části financována prostřednictvím pozemků, na kterých probíhala výstavba. Pozemky v hodnotě 41,7 milionu korun darovalo univerzitě statutární město Ostrava. Statutární město Ostrava zároveň v kampusu zrealizovalo stavbu veřejného podzemního parkoviště pod jednou z budov s kapacitou 155 míst s náklady 175 milionů korun bez DPH.

City Campus Ostravské univerz
City Campus Ostravské univerzity | Zdroj: Lukáš Kaboň

„Otevřením kampusu však proměna dříve zanedbané lokality nekončí, naopak. V okolí je patrný čilý stavební ruch, vyrůstá bytový komplex Nové Lauby, dokončena byla první etapa proměny nábřeží pod kampusem, před zahájením je přestavba Pavilonu G na novou scénu Národního divadla moravskoslezského, v přípravě pak je projekt rekonstrukce Pivovarské ulice i obnovy mostu Na Karolině a představena byla urbanistická studie propojení centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice. Proměněná část města nabídne mnohem atraktivnější podmínky pro komunitní život,“ vysvětlil primátor města Tomáš Macura.

„Pro město Ostravu však realizace celého projektu představuje, kromě samotné účasti na stavbě budov, sérii souvisejících projektů, které buď realizaci předcházely či na ni naopak navazují. Investice města do tohoto projektu tak v součtu překročí částku 400 milionů korun,“ doplnila náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Nový kampus Ostravské univerzity
Vizualizace – Nový kampus Ostravské univerzity | Zdroj: Ostravská univerzita

Oživení nábřeží

Rovněž nábřeží řeky Ostravice pod novými budovami Ostravské univerzity se dočaklo úprav. Vznikla pěší propojení mezi univerzitními objekty a přilehlou komunikací, revitalizovaná je zeleň, přibyly nové stromy a rostliny. Náklady byly 22,9 milionu korun bez DPH.

„V rámci první etapy byly vybudovány propojovací chodníky s žulovým povrchem, schodiště, nové veřejné osvětlení a provedeny sadové úpravy. Druhá etapa bude zahrnovat úpravu samotné obslužné komunikace v pěší zónu a úpravu břehu řeky,“ uvedla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Nový kampus Ostravské univerzity
Nový kampus Ostravské univerzity | Zdroj: Ostravská univerzita

Dominantní prvkem úpravy veřejného prostoru je schodiště nad bermou (částí koryta, zaplavovanou při vyšších průtocích) řeky, které propojí univerzitní kampus s budoucí pěší zónou. Podle náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové (ANO) je hlavním cílem úprav vytvořit v lokalitě prostor pro cyklisty a pěší. „Komunikace ve své nové podobě nebude tvořit nebezpečnou hranici mezi sportovně rekreačním a uměleckým děním Ostravské univerzity a životem u řeky, ale propojí je,“ uvedla Bajgarová.

Zahájení druhé etapy stavby se předpokládá v průběhu letošního roku. „Dlouhodobým cílem úprav je komfortní propojení pro pěší a cyklisty z centrální části města od Komenského sadu a Sýkorova mostu, kolem kampusu Ostravské univerzity, směrem k areálu Dolní Vítkovice,“ připomněla Pokorná.

Proměně nábřeží řeky Ostravice se město věnuje dlouhodobě a úpravy se provádějí na obou březích řeky. V minulosti tak u ní přibyly například visuté vyhlídkové galerie, nová zeleň, mobiliář, workoutové hřiště, vodácké molo nebo bezbariérové napojením od pomníku Miloše Sýkory.

City Kampus
City Campus | Zdroj: Lukáš Kaboň

Nové kulturní a sportovní centrum města

„Už nyní si mohou návštěvníci kampusu prohlédnout náměstí, schodiště, střešní ovál, běžeckou dráhu, workoutové hřiště nebo rozjímat na nové Lavičce Václava Havla. Do multifunkčních prostor však připravujeme i celou řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost, aktuálně na začátek dubna připravujeme kariérní festival Za kariérOU a na konec června velký kulturně-sportovní happening Jsme Ostravská!. Na jaře pak budeme spouštět rezervační systém na pronájem jednotlivých sportovišť. Našim cílem je, aby se City Campus stal novým kulturním a sportovním centrem Ostravy, kde to bude stále žít,“ popsal vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity Adam Soustružník s tím, že se v kampusu postupně dočkáme řady dalších tradičních akcí včetně oblíbené Noci vědců nebo studentského Majálesu.

Zajít si zaběhat na unikátní zavěšený běžecký ovál, na taneční hodinu, lezeckou stěnu nebo využít poradnu pohybových programů bude moct veřejnost a místní sportovní kluby od března.

Pro Ostravany také vznikne další atraktivní místo, kam budou moci za kulturou. Součástí kampusu je galerie ve stylu white cube a komorní sál pro 242 diváků. „Na zvukových vlastnostech nového komorního sálu spolupracovali hudební mistři Fakulty umění a jeho prostorovou akustiku řešila společnost Aveton, která se dnes věnuje stavbě nového koncertního sálu v Brně a podílí se i na stavbě koncertního sálu pro filharmonii tady v Ostravě,“ vysvětlil Michal Bárta z Fakulty umění OU a dodal, že v budově bude také operní studio nebo muzikoterapeutická laboratoř.

red