Stoletá Kotěrova škola zrenovovaná s úctou

Škola architektury, jeden z architektonických skvostů české rané moderny, je součástí Akademie výtvarných umění v Praze na Letné. V loňském roce, po sto letech své existence, prošla budova, jež od 20. let minulého století až do současnosti slouží studentům AVU, celkovou rekonstrukcí.

Autorem projektu Škola architektury je Jan Kotěra, dlouholetý profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a zakladatelská osobnost české moderní architektury. Samotný projekt Školy architektury vznikl v letech 1919–1920.

Původně mělo jít o dvě paralelní jednopatrové budovy se stanovou střechou ve stylu rané moderny s prvky doznívajícího kubismu, které by byly určeny pro studium architektury a grafiky. Projekt nebyl za Kotěrova života realizován, převzal ho proto jeho žák Josef Gočár, jenž návrh následně rozšířil o patrovou nástavbu s rovnou střechou a na sever orientovanými funkcionalistickými ateliérovými okny.

Elegantní skladba stylů

Budova s kubistickým portálem, puristickou fasádou a funkcionalistickou nástavbou, dokončená v roce 1924, byla postavena jako provizorní bez popisného čísla. Během 2. světové války zde sídlil Archeologický ústav.

„Po 2. světové válce školu v interiéru upravil architekt Jaroslav Fragner,“ říká historik Jiří T. Kotalík, bývalý rektor AVU, „nové osvětlení navrhoval Jaroslav Fischer. V roce 1947 byla ve druhém patře umístěna restaurátorská škola, později ateliér profesora Oldřicha Oplta a po roce 1990 ateliér architektury profesora Emila Přikryla a nových médií profesora Michaela Bielického.

Dnes jsou v budově umístěny ateliéry a knihovna Školy architektury Miroslava Šika, Nová média I Tomáše Svobody a nově bude sloužit i pro Digitální laboratoř.“

kola architektury 0464 1200

Budova Školy architektury se nachází na pozemku v majetku Akademie výtvarných umění na rozhraní pražské obytné čtvrti Letná a parku Stromovka. Jde o solitérní obdélníkový objekt, propojený na severozápadě s hlavní budovou Akademie oplocenou zahradní plochou, na jihovýchodě sousedí s ulicemi vedoucími podél pozemku.

Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt se středovou chodbou se dvěma sousedícími schodišti. Ateliéry jsou situovány k východní a severní fasádě, přičemž ateliér v posledním podlaží má částečně prosklenou střechu. Pracovny a kabinety jsou situovány u fasády jižní.

kola architektury 0575 1200

Důsledná a citlivá obnova

Studie k investičnímu záměru obnovy Školy architektury AVU vznikla pod vedením profesora Emila Přikryla v roce 2014 a pracovali na ní studenti a asistenti Školy architektury, navazující projekty včetně autorských dozorů na stavbě vyhrála na základě výběrového řízení bývalá studentka a asistentka Školy architektury, žačka Emila Přikryla, Marcela Steinbachová.

„Bylo pro nás zásadní vycházet ze studie profesora Emila Přikryla a jeho studentů, kteří roku 2014 nastínili způsob uchopení řešení obnovy. Nebylo lehké vybírat z tisíce možných návrhů tu jedinou správnou variantu a doufáme, že se nám to ve výsledku podařilo.“

Rekonstrukce vyžadovala zásadní stavební zásahy. Odkopáním obvodu stavby a řešením odvlhčení došlo k sanaci suterénu, kompletně byly odstraněny všechny vrstvy podlah v suterénu a povrchy podlah v patrech. Suterén byl kompletně zhotoven nově, včetně nových prosklených dveří, které umožňují prosvětlení kdysi nehostinné chodby.

Další úpravy se týkaly nových rozvodů sítí. Byly odstraněny téměř všechny vnitřní rozvody a realizovány nové – vytápění, kanalizace, silnoproud, slaboproud – elektronická komunikace a poplachové systémy, zdravotechnika. Nepůvodní a historicky nehodnotné současné radiátory, svítidla, zařizovací předměty, baterie a novodobé obklady a dlažby byly bez náhrady odstraněny.

Od partnerů ASB

Mohlo by vás zajímat: Materská škola ako jedna veľká preliezačka

Převážná část původních prvků – schodiště, dveře, okna, zábradlí, nápisy na fasádě, zámečnické prvky, obklady, dlažby, dobová umyvadla a podobně, byla restaurována, chybějící svítidla, zásuvky a vypínače, umyvadla, baterie, klozety… byly citlivě nahrazeny novými typy.

kola architektury 0513 1200

Základní údaje:
Studie k investičnímu záměru obnovy Školy architektury AVU vznikla pod vedením prof. Akad. Arch. Ing. arch. Emila Přikryla v roce 2014 a pracovali na ní studenti a asistenti Školy architektury MgA. Marek Kopeć, MgA. Ing. Arch. Michal Šiška, MgA. Ing. Arch. Adam Wlazel, MgA. Vendula Urbanová, MgA. Tamara Staňková, MgA. Ondřej Dušek

Navazující projekty včetně autorských dozorů na stavbě vyhrála na základě výběrového řízení bývalá studentka a asistentka Školy architektury, žačka Emila Přikryla, MgA. Marcela Steinbachová, PhD, spolupráce: Ing. Vít Holý, ateliér Skupina, www.skupina.org.

Na fasádách a jejich restaurování se podílel ateliér restaurátorů se studenty pod vedením MgA. Jana Kracíka, vedoucího pedagoga Restaurátorské školy sochařské AVU.

Foto: Tomáš Souček
Text: Daniela Bartošová
RubrikyŠkoly