Biograf Český ráj patří mezi nejnavštěvovanější kina

Obnova budovy z 20. let 20. století do důstojné podoby očištěné od nevhodných úprav ze 70. a 80. let navrátila do Jičína kulturní prostor, který se záhy stal jedním z nejnavštěvovanějších kin v Čechách.

Budova byla postavena roku 1923 podle projektu pražské firmy Gröger, Hemerka a spol. Vstupní arkádové průčelí, kterému vévodil vysoký řád, bylo necitlivě poškozeno při přestavbách v 70. a 80. letech, kdy byl původní kombinovaný provoz divadla a biografu přebudován na monofunkční kino.

Biograf Český ráj 01
Biograf Český ráj 02
Biograf Český ráj 03
Biograf Český ráj 04
Biograf Český ráj 05
Biograf Český ráj 06
Půdorys 1. NP.
Půdorys 2. NP.

Ztráty 20. století

Při této úpravě byly zrušeny divadelní lóže a orchestřiště, téměř celé foyer ve 2. NP zabrala promítací místnost, která si navíc vyžádala výstavbu samostatného přístupu úzkým schodištěm ze vstupního závětří. Adaptace měla zásadní dopad na vzhled vstupního průčelí, kterému původně vévodil vysoký řád a přístupové schodiště s řadou originálních svítidel na sloupech.

Přibyla také dvě boční křídla sloužící jako sklady, videopůjčovna a klub. K zadní fasádě byla přistavena trafostanice, která ale záhy přestala sloužit svému účelu, neboť v okolí byla vybudována trafostanice nová.

V rámci úprav byla vybudována nová střecha s ocelovým krovem nad hlavním sálem. Úpravy v posledních letech směřovaly k zajištění základního sociálního zázemí a standardní kvality promítání, ale nevedly k zásadnější rehabilitaci architektonické podoby kina.

Překážky využití

Významným problémem takřka stoleté stavby bylo obtížné geologické podloží, které za dobu existence objektu způsobovalo celou řadu statických poruch. Hlediště nebylo koncipováno v souladu s tzv. křivkou viditelnosti, což významně limitovalo jeho využitelnost.

Před sálem i balkonem nebyly ve foyer v 1. ani 2. NP dostatečně kapacitní shromažďovací prostory, v zákulisí jeviště byla dokonce umístěna bytová jednotka.

Další potíže odpovídaly stáří a míře průběžné údržby objektu – na budově byla instalována okna, kterým končila životnost, do objektu zatékalo, systém vytápění byl zastaralý stejně jako osvětlení nebo vzduchotechnika.

Biograf Český ráj 05

Obnova pro 21. století

Hlavní cíle rekonstrukce Biografu Český ráj byly dva. Prvním z nich byla úprava objektu tak, aby vznikl moderní víceúčelový kulturní objekt, který odpovídá požadavkům 21. století, jehož hlavním účelem bude kinoprovoz.

Druhým cílem bylo kultivovat a estetizovat objekt kina a jeho okolí do podoby, která se bude blížit stavu z doby svého vzniku a zároveň vytvářet obytný a užitný veřejný prostor v blízkosti centra města.  Architektonicky nejvýznamnější úpravou bylo odstranění přístaveb a obnovení majestátního vstupního průčelí.

Kinu měl být navrácen charakter stavby z 20. století za současného splnění požadavků kladených na moderní veřejné stavby. U vstupu byl obnoven vysoký řád, přístupové schodiště s rampami a originálním osvětlením a nově bylo doplněno skleněné zastřešení a plakátovací bannery.

Schodiště, obnovené závětří a skleněné zastřešení vytváří dostatečně velký rozptylový a nástupní prostor před objektem. Objekt je po opravách omítek (vč. zdobných říms) celý opatřen novým nátěrem ve stupních šedé – tmavě šedý sokl, šedobílá hlavní plocha fasád a detaily, římsy či další profilace na fasádě.

Součástí úprav vzhledu je také úprava, výměna nebo doplnění okenních otvorů a jejich výplní. Pro okna a dveře je zvolena červená barva.

Zachované úpravy

Stávající střecha z přelomu 70. a 80. let nebyla odstraněna (jak bylo původně zamýšleno). Důvodem pro toto rozhodnutí byl její dobrý stav, negativní účinky na statiku budovy při demolici střechy a při budování nové, existence prostorů pro vedení vzduchotechniky a také finanční náročnost.

Opravou však prošly střešní pláště s důrazem na krytinu. Všechny střechy jsou řešeny jednotně formou falcované plechové krytiny tmavě šedé barvy.

Připojení na inženýrské sítě zůstalo převážně zachováno ve stávajícím rozsahu. Jen z důvodu rozšíření a doplnění promítací technologie a větší využitelnosti objektu došlo k posílení přípojky elektro. Zároveň došlo ke kompletní obnově dešťové kanalizace.

Biograf Český ráj 04

Dispozice

Návrh dispozičních úprav se soustředil na zlepšení využitelnosti vnitřních prostorů. V rámci 1. NP byly kompletně přebudovány toalety. Hlavní foyer je rozšířeno na úkor hlavního sálu a byla zde umístěna pokladna, bufet a šatny. Hlavní sál s novým stupňovitým hledištěm je koncipovaný pro 158 osob.

110 míst je v přízemí, z čehož 5 míst (v poslední řadě) je určeno pro vozíčkáře – z pohledu viditelnosti to jsou nejlepší místa v kině. 48 míst z celkových 158 je situováno na balkóně. Navržené řešení sálu splňuje požadovanou víceúčelovost využití (kino, divadlo, malý koncert, přednášky, diashow, zasedání apod.).

Ta je zohledněna v řešení technologie promítání, ozvučení, osvětlení a akustiky. V zákulisí jeviště jsou pak umístěny pomocné provozy (kancelář, sklady, zázemí účinkujících vč. hygienického zázemí) a především víceúčelová místnost pro spolkovou a volnočasovou činnost včetně potřebného zázemí.

Ve 2. NP je navrženo přemístění (a zmenšení) promítací kabiny, která bude nově umístěna v prostoru balkonu. Tato dispoziční úprava významně rozšíří foyer a umožní jeho využití pro příležitostné výstavy (fotografie, práce uměleckých škol apod.).

Část balkonu bude využita pro vybudování skladovací kapacity pro výstavní komponenty. Na balkoně i po všech úpravách zůstane 65 míst k sezení.

1. PP je v současnosti využito jen z poloviny jako technické zázemí objektu – kotelna, strojovna vzduchotechniky a sklady. Návrh počítá se zachováním technického zázemí v tomto podlaží, ale rozšiřuje jeho využití pro bydlení – bytová jednotka 1+kk pro správce kina.

Biograf Český ráj
Místo: Jičín
Architekti: Ladislav David, Jakub Středa, Jan Havránek, David Dlouhý / Projektový atelier DAVID spol. s. r. o.
Spolupráce: KCE statika a dynamika staveb, spol. s r. o., Topklima s.r.o.
Zhotovitel: Chládek a Tintěra
Projekt: 2016
Realizace: 2018
Text: Red
Foto: Jan Jirásko, Jiří Jiroutek, Nadace ABF

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2019.