Studentské městečko

Při hledání inspirace pro studentské koleje v severoindické Mathuře zaujaly architekty ze studia Sanjay Puri Architects křivolaké uličky historického srdce tohoto města na křižovatce starých obchodních cest. Pět samostatných budov mezi sebou uzavírá zakřivené uličky a průchody typické pro slunnější části světa, a i jejich vzhled je inspirován řízenou nesourodostí starého města v Mathuře.

Organicky tvarovaný veřejný prostor stinných uliček a příjemnému větru otevřených náměstí mezi sebou uzavírá pět budov. Každá z nich má čtyři podlaží a dohromady skrývají 800 pokojů pro univerzitní studenty.

Stavební pozemek určený pro výstavbu nových kolejí měl tvar trojúhelníka a nové budovy se obtáčejí kolem jeho stran. Výrazně se odlišují od repetitivních bloků starých kolejí, které k nim přiléhají na východní a západní straně, a svým tvarem dávají novým kolejím jasnou identitu.

Pro novou část kampusu jsou typické zubaté výklenky oken.
Výklenky jsou orientovány tak aby v zimě sluneční paprsky ohřívaly interiér ale v létě naopak zůstávaly pokoje ve stínu.
Studentské městečko 01
Studentské městečko 03
Studentské městečko 02
Půdorys 1. NP. 1
Půdorys 2. NP. 1
ezy budovami.

Slunce a stín

Po osm měsíců jsou ulice Mathury vystaveny teplotám nad 30 °C, klíčovým úkolem tak bylo zajistit, aby se studentské pokoje nepřehřívaly a i venkovní prostor byl v co největší míře přizpůsoben pražícímu slunci.

Budovy jsou proto orientovány tak, aby na severní straně pozemku vznikaly velké zahrady s výhledem na univerzitní sportoviště. Na tuto stranu jsou orientována také okna každého z pokojů, která vystupují v podobě klínu z každé studentské jednotky.

Přirozenou ventilaci zajišťují otvory, které umožňují výměnu vzduchu mezi každým z pokojů, centrální chodbou a venkovním prostorem. Ohřátý vzduch stoupá vzhůru a je odváděn otevřeným prostorem ve střeše, který se nachází v místech, kde se půdorys bloků zalamuje.

Severní orientace oken je také výhodná ve čtyřech měsících roku, kdy se v Mathuře ochladí. V tomto období zajišťuje jejich nasměrování přímé oslunění a solární zisky zabraňují přílišnému ochlazení pokojů.

Vytváření míst

Koncept všech pěti budov by se dal charakterizovat jako snaha vytvářet opravdová místa, ne jen neosobní ubytovací prostory pro daný počet studentů.

Na okrajích podlouhlých budov vznikly dva bloky společných prostor s kavárnami, hernami a tělocvičnami. Ty se otevírají do severní zahrady a jejich prostor je pocitově rozšířen převýšenými stropy. Identita jednotlivých bloků je umocněna zvolenou barevností.

Přirozeně působící jemnou barevnost vycházející z historického kontextu doplňují jasné barvy uvnitř každého z okenních klínů. Jednotlivé budovy jsou odlišeny různými barvami. Zalomení budov vytváří různá zákoutí, která podporují chápání kolejí jako studentského města.

Pro novou část kampusu jsou typické zubaté výklenky oken.
Pro novou část kampusu jsou typické zubaté výklenky oken. |

Ekologie

Světlé povrchy budov a chytře zvolená orientace snižují nežádoucí solární zisky v teplých obdobích a přirozeně tak snižují potřebu technických řešení při zajišťování příjemného vnitřního klimatu. Přirozené větrání vychází z podobného principu a je inspirováno tradičními a dlouhodobě funkčními řešeními v dané oblasti.

Součástí projektu je také využívání dešťové vody a recyklovaných šedých vod, a také výroba elektrické energie solárními panely. Celý projekt je realizován tak, aby si nová část kampusu vytvořila co největší soběstačnost a byla co nejúspornější.

The Street, Hostel @ GLA University
Místo: Mathura, Indie
Autoři: Sanjay Puri, Ishveen Bhasin / Sanjay Puri Architects
Projekt: 2015
Realizace: 2017
Text: Anna Vrabcová
Foto: DINESH MEHTA, V2com

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2020.