Smíchovská škola
Galerie(7)

Smíchovská škola

Partneři sekce:

Architekti z torontského ateliéru Ou navrhli ve spolupráci s polským ateliérem INOSTUDIO vítězný projekt základní školy na pražském Smíchově. Mezinárodní soutěž proběhla pod záštitou organizace Centre for Central European Architecture (CCEA MOBA) a hlavního města Prahy, porota rozhodovala mezi šestašedesáti projekty z celého světa.

Základní škola na Smíchově bude první veřejnou školou postavenou v centru Prahy po téměř 100 letech. Budova, která pojme 540 studentů ve věku od šesti do čtrnácti let, je součástí ambiciózního projektu Smíchov City. Na ploše 200 000 m2 železničního brownfieldu v blízkosti historického centra Prahy vyroste během několika následujících let městská čtvrť smíšeného využití s dostatkem zeleně, pěších zón a kvalitním městským urbanismem.

Školní hřiště
Školní hřiště |

Komunikující prostředí

Podle zakladatelů ateliéru Ou, Nicolase Koffa, Urose Novakoviče a Sebastiana Bartnickiho je návrh koncipován v sociálním a environmentálním duchu. Škola je brána jako jeden ze základních elementů znovuobnovujících smíchovskou komunitu.

„Vzájemné propojení vnitřních studijních a venkovních veřejných prostor poskytuje studentům i učitelům příležitost komunikovat a zasahovat do vnějšího městského prostředí,“ říkají autoři projektu. Koncept budovy je založen na jasném modulárním systému, který tvoří jednotnou vizuální identitu školy. Tento systém umožnil navrhnout zdánlivě náhodné, přesto velmi promyšlené uspořádání dispozic.

Vzdušně koncipovaný interiér
Vzdušně koncipovaný interiér |
Terasa pro trávení volného času
Školní hřiště
Školní atrium
Smíchovská škola
Vzdušně koncipovaný interiér
Řez
Půdorys 1.NP

Třída jako domov

Tvar budovy vychází z programu zdůrazňujícího interakci mezi studenty a městem. „Strategie designu školy byla řízena výzkumem, který ukázal, že důvěra a úspěch studentů silně souvisí s jejich schopností ovlivňovat prostředí, ve kterém se vyskytují, ukazovat jejich práci a přebírat odpovědnost za okolní veřejný prostor,“ říkají architekti.

Každá třída funguje jako jakýsi domov, který má soukromou i veřejnou část. Soukromý sektor je propojen se všemi ostatními učebnami a vytváří centrální shromažďovací a pracovní prostor. Veřejná část oproti tomu posiluje vztah s městem a umožňuje dětem předvést svou práci a identitu. Vzhled školy je možno měnit v návaznosti na rozhodnutí žáků a učitelů.

Školní atrium
Školní atrium |

Elementární struktura

Mezinárodní soutěž byla vyhodnocena porotou složenou z českých, německých a nizozemských architektů i zástupců hlavního města Prahy. Porota vyzdvihla především nápaditý koncept vítězného projektu a jeho elementární uspořádání. Kladně hodnotila také optimálně navrženou orientaci budovy a její propojení s okolním veřejným prostorem. Návrh je kvalitně pojatý i z hlediska pohybu a orientace žáků, učitelů a veřejnosti v budově.

Terasa pro trávení volného času
Terasa pro trávení volného času |
Základní škola
Místo: Praha, Smíchov City
Autoři: Ateliér Ou: Nicolas Koff, Uros Novakovic, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala, Oliver Green, INOSTUDIO: Zbigniew Gierczak
Developer: Sekyra Group
Realizace: 2021
Text: Tereza Janišová
Foto: OU

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2018.