Škola a školka v jednom
Galerie(6)

Škola a školka v jednom

Mateřská a základní škola v Ostopovicích je kultivovaným příkladem moderní rekonstrukce a dostavby šetřící materiály a využívající obnovitelné zdroje energie. Je zároveň adekvátní odpovědí na definování svého účelu veřejné budovy – hravou, svěží a odpovědnou.

Kruhy jsou nejlépe viditelné při průmětu do půdorysu. Definují společné prostory uvnitř, ale i mimo budovy. Vytvářejí novou svébytnou prostorovou organizaci celého objektu a zahrady. „Prostor je nepřehlédnutelný, doslova se vlní a protéká mezi válcovými úsečemi, je hravý a blízký svým uživatelům,“ říká autorka návrhu Eva Eichlerová. V přízemí je mateřská škola, která využívá přilehlou exteriérovou zahradu. Z heren je východ na terasy a ty se tak volně prolínají z interiéru do exteriéru. V prvním patře je základní škola a ve druhém je učebna – družina s východem na terasu, která v podobě střešní zahrady slouží jako venkovní učebna.

Materiál Ytong splňoval všechny požadavky – je lehký, přesný, má výborné izolační vlastnosti a práce na stavbě probíhaly velmi rychle a jednoduše.

Rekonstrukce ve dvou ­etapách

Projekt rekonstrukce a dostavby mateřské a základní školy iniciovalo vedení obce a na základě výběrového řízení oslovilo několik architektonických kanceláří. Jejich provoz byl ve třech navzájem nepropojených budovách, ale z energetického auditu vyplynulo, že jsou nevyhovující. Zrekonstruovat se však dala pouze hlavní budova – železobetonový skelet ze 70. let minulého století. Zbývající budovy čeká postupná demolice.

„I tento objekt měl zřetelné stavební poruchy – popraskané zdivo, velké ztráty tepla a nevyhovoval ani dispozičně,“ přibližuje Eva Eichlerová a dodává: „Původně měla být budova v pasivním standardu, ale na školní budovy nebyla tehdy státní podpora. Obec tedy využila alespoň částečnou dotaci na zateplení budovy a výměnu oken, celkovou rekonstrukci a dostavbu většinou financovala z vlastních zdrojů. I proto byl proces rozdělen na dvě etapy. V letech 2010–11 se realizovala 1. etapa a loni získala škola dotaci na realizaci vnější střešní učebny – zelené střechy. V dohledné době by se mohlo zrealizovat rozšíření mateřské školy, čímž by se zahájila 2. etapa výstavby.“

Základní škola v 1. NP – chodba protéká mezi učebnami.

Šetrné materiály

Výběr materiálů ovlivnily nároky na nízkoenergetické řešení budovy, a proto v maximální možné míře pocházely z obnovitelných zdrojů. Zároveň musely splňovat požadavky statického a konstrukčního řešení.

„Původní vyzdívky skeletu byly velmi tenké, bez tepelné izolace, dům měl velké tepelné ztráty a tepelné mosty. Materiál Ytong splňoval všechny požadavky – je lehký, přesný, má výborné izolační vlastnosti a práce na stavbě probíhaly velmi rychle a jednoduše,“ říká Eva Eichlerová. „Proto jsme u svislého obvodového zdiva použili vyzdívku z pórobetonových tvárnic, které mají tloušťku 250 mm a na nich je aplikována tepelná izolace o tloušťce 200 mm.“

Na zateplení byla použita tepelná izolace z nehořlavého polystyrenu, přičemž zateplovací vrstva byla na části fasády omítnutá a na části se aplikoval předsazený nehořlavý obklad Silbonit s provětrávanou vzduchovou mezerou. Vytápění a ohřev vody zajišťují tepelná čerpadla, která táhnou vodu z hlubinných vrtů. Na splachování toalet se používá dešťová voda. „Potěšilo nás, že energetický audit po prvním roce provozu zrekonstruované budovy konstatoval, že reálná spotřeba energie na vytápění a ohřev vody je mnohem menší, než bylo projektováno – skutečné snížení oproti původní spotřebě je o 86,4 %,“ dodává architektka.

Variabilní prostor mateřské školy v přízemí lze posuvnými stěnami propojit. Dnes je plný dětí a hraček.

Mateřská a základní škola
Místo: Ostopovice u Brna
Architekt: Zdeněk Eichler, Eva Eichlerová / EA architekti s.r.o.
Spolupráce: Věra Petrovská
Plocha pozemku: 3 573,30 m2
Zastavěná plocha: 1042,60 m2
Užitná plocha: 2013,80 m2
Konstrukce:nVáclav Přikryl, JP Statika
Stavební řešení: Dan Lukašík
Vytápění: Jan Henzl, Terming
Zdravotně-technická instalace: Miriam Panicová
Požární ochrana budov: Táňa Švecová, Jana Gálová
Projekt: 2008–2009
Realizace: 2010–2011

Situace

TEXT: Ľudovít Petránsky
Foto: Karel Poneš, Aleš Ležatka

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.