Expresionistická škola v Mladé Boleslavi

Expresionistická škola v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav se kromě automobilů Škoda může pochlubit také mimořádně zajímavou architekturou. Jednou z nejzajímavějších místních staveb je expresionistická Zemská průmyslová škola od avantgardního architekta Jiřího Krohy. Touto a dalšími středočeskými realizacemi se Kroha vymezil vůči tehdy převažujícímu rondokubismu, oficiálnímu stavebnímu slohu této doby.

Do školy jako do fabriky

Do školy jako do fabriky

Katedra architektury patří na stavební fakultě mezi nejvíce se rozvíjející obor, zájem o ni stále stoupá. Studenti i jejich pedagogové potřebují prostor, kterého se jim na fakultě nedostávalo. Tak vznikl záměr vyplnit hospodářský dvůr mezi budovami. Z několika studií zadavatele nejvíce přesvědčil návrh ateliéru Vyšehrad pro zajímavou demonstraci, jak nápaditě lze využít prostor a podpořit otevřenou atmosféru. Autoři byli za tento originální koncept oceněni Grand Prix Architektů 2009 v kategorii Interiér.

Škola na Kanárských ostrovech

Škola na Kanárských ostrovech

Zajímavá architektura vzniká i na místech, která máme spíše spojena s lenošením a dovolenou. Budova školy dramatických umění na jednom z Kanárských ostrovů od architektonické kanceláře gpy arquitectos je toho důkazem. Monumentální přístup nevyústil v potlačení lidského měřítka, naopak. Tvůrci navrhli odvážnou koncepci budov, v jejichž středu se nachází variabilní prostor, který se z pouhého foyer může změnit až na divadelní scénu.

Škola v barvách duhy

Škola v barvách duhy

V posledních letech se často diskutuje otázka integrace handicapovaných, snahou je vytvořit pro postižené co nejhumánnější podmínky. Jednu ze středních škol pro tělesně postiženou mládež najdeme v brněnském areálu speciálních škol na Kociánce. Klienti Kociánky většinou postrádají ve svém bydlišti základní podmínky pro speciálně pedagogické výchovné působení. Nemohou navštěvovat běžnou střední školu nebo učiliště vzhledem ke svému těžkému tělesnému postižení nebo pro bezbariérovost či nevyhovující skladbu oborů.

Školy městu otevřené

Školy městu otevřené

Areál dvou vysokých škol VUT Brno v současné době tvoří značně zchátralý blok budov, pocházejících převážně z 19. století. Řešení jeho obnovy je pojato na spojení těchto dosud poměrně uzavřených domů s městem. Dostavbami autoři mění pasivní dvorní orientaci a definují společný prostor – tedy zahradu, která by se měla stát jakýmsi akademickým common.