Ekologický a soběstačný kampus školy v Himalájích

Ekologický a soběstačný kampus školy v Himalájích

Již šestým rokem pokračuje výstavba ambiciózního ekologického projektu školního kampusu pro 150 studentů (300 po plánovaném rozšíření) v Himalájích, v odlehlé oblasti Ladakhu. Stavba je součástí komplexního rozvojového projektu pro malou buddhistickou komunitu, která usiluje o rozvoj kapacit místních obyvatel a zpřístupnění kvalitního vzdělání všem sociálním skupinám a tím snížení migrace mladých lidí a zanikání unikátní Ladacké kultury.

Projekt je duchovně a finančně podporován 14. Dalajlamou. Nachází se v komplikovaných sociologických a extrémních klimatických podmínkách: jedná se o horskou poušť v seismické oblasti ve výšce 3500 metrů nad mořem, teploty jsou zde v zimě od 0 °C do -40 °C, v létě od 10 °C do 30 °C, množství sněhu bývá průměrně od 30 centimetrů do 1,5 metru, charakteristické jsou také minimální dešťové srážky v podobě přívalových dešťů a intenzivní solární záření (300 dní v roce), zejména jeho infračervená složka. Než byly dokončeny první budovy, žáci a učitelé v zimních měsících upřednostňovali výuku venku, neboť i při nízkých teplotách bylo venku tepleji, právě díky silnému infračervenému záření, než v původních objektech.

Kampus je navržen tak, aby v budoucnu fungoval jako trvale udržitelná a na externím světě nezávislá jednotka, kde veškeré zdroje elektrické energie, zásobování vodou, zásobování potravinami a odpadové hospodářství bude řešeno převážně v rámci místní komunity maximální recyklací.

Kampus je navržen tak, aby v budoucnu fungoval jako trvale udržitelná a na externím světě nezávislá jednotka, kde veškeré zdroje elektrické energie, zásobování vodou, zásobování potravinami a odpadové hospodářství bude řešeno převážně v rámci místní komunity maximální recyklací.

Podrobný plán rozvoje

Návrhu předcházel extensivní in situ průzkum místních tradic a kultury, sociologických poměrů, tradičních stavebních materiálů a technologií a jejich dostupnost a kvalita. Průzkum nám potvrdil, že pro návrh a výstavbu bude nutné co nejvíce využívat a rozvíjet místní stavební materiál a technologie. Celý průzkum, návrh a výstavba probíhá v těsné spolupráci se zástupci místní komunity a školy.

V letech 2010–2012 byl společně s místní komunitou zpracován podrobný plán rozvoje školy, který komplexně řeší konkrétní problémy tak, aby v budoucnu škola fungovala samostatně bez majoritní finační pomoci ze zahraničí a veškerý provoz a pokrytí provozních nákladů byl řešen místní komunitou. Výše uvedené limitující faktory a stanovený plán rozvoje školy pomohly stanovit koncept návrhu školy, stavební materiál, konstrukční systém, stavební postupy a technolgie a řešení zásobování vodou, vytápění a kanalizace.

Typická třída

Typická třída

Stavba hliněné střechy

Stavba hliněné střechy

Pasivní solární energie

Celý projekt je založen na pasivní solární energii. Vytápění budov je zajištěno buď akumulací (do stěn z dusané hlíny) nebo přímým využitím tepelné energie získané průchodem solárního záření přes skleněnou stěnu (skleníkový efekt). Elektřina je získávána z fotovoltaických panelů, ohřev vody je zajištěn solárními panely a k větrání je využito komínového efektu (rozdílu teplot vzduchu).
Jako stavební materiál je použita hlína ze staveniště a projekt je stavěn technologií dusané hlíny. Hlína jako stavební materiál má v Ladakhu hlubokou tradici a pomocí hliněných stěn byly postaveny původní budhistické kláštery a paláce, které jsou až 800 let staré a stále stojí.

Detail sluneční clony

Detail sluneční clony

Detail vstupu do tříd

Detail vstupu do tříd

Aby pasivní solární koncept fungoval a aby bylo možno dosáhnout kvalitního výsledku, většina místních technik a zpracování materiálu musely být vylepšeny, jako například zpracování hlíny a technologie stavění hliněných stěn, nebo tradiční hliněná střecha zvaná markalak. Bylo také nutné inovovat typickou ladackou okenní dekoraci, způsob distribuce vody, tradiční kompostovací záchody nebo tradiční kanálkový zavlažovací systém pro rozvod přefiltrované odpadní vody k zeleni v kampusu.

Zvolená dusaná hlína je inovovaná verze typických ladackých hliněných stěn vylitých do dřevěného bednění

Zvolená dusaná hlína je inovovaná verze typických ladackých hliněných stěn vylitých do dřevěného bednění

Návrh budovy tříd

Návrh budovy tříd

V loňském roce byla plně zprovozněna budova osmi tříd a budova ubytování pro studenty. Poslední měření ukázalo, že při venkovních teplotách -15 °C se teplota uvnitř budov pohybuje kolem +15 °C. Jsme přesvědčeni, že pokud kombinace technologie dusané hlíny a pasivní solární energie funguje v extrémních podmínkách Himalájí, tak bude dobře fungovat i českých a evropských podnebních podmínkách a je vhodnou a zdravou alternativou k současným stavebním technologiím a materiálům plným různých chemikálií, aby vyhověly normám.

Kampus v Himalájích

Autor: Martin Knap, Archide
Místo: Ladakh, Jammu a Kashmir, Indie
Realizace: 2010 – současnost
Materiál a technologie: Dusaná hlína a pasivní solární energie
Realizace: 11/2013 – 6/2015
Plocha pozemku: 13 428 m2

text, FOTO: Martin Knap

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyŠkoly