Děti v kontaktu s dobrou architekturou

Děti v kontaktu s dobrou architekturou
Zdroj: Andrea Thiel Lhotáková

Nový pavilon školy je dílem pražského architektonického ateliéru Projektil architekti. Projekt získal nominaci na Českou cenu za architekturu 2016.

Nová Základní škola v Líbeznicích zvaná Rondel byla otevřena 1. září 2015 a má tak za sebou první školní rok ostrého provozu. Děti mají k dispozici třídy s interaktivními tabulemi, školní aulu s audiovizuální technikou a také venkovní atrium, kam mohou vyběhnout bez přezouvání; je to vlastně taková „venkovní třída“. Osm tříd pojme 240 nejmenších žáků; třídy po vyučování fungují jako prostory školní družiny. Zdejší jídelna je také multifunkční – stačí rychlá jednoduchá přestavba a vznikne aula, kde lze uspořádat představení umělecké školy nebo třeba filmovou projekci s přednáškou.

Atrium jako Slunce, třídy jako planety…

Grafický design (dílo Studia Kultivar) byl inspirován Sluneční soustavou. Atrium tady představuje Slunce, kolem kterého obíhá osm planet – v tomto případě tříd. Každá třída je zastoupena jednou z planet a má svou charakteristickou barvu. Tuto barvu mají také nápisy na dveřích, čísla skříněk a další detaily vybavení a nábytku v té které třídě.

Dispoziční řešení

Celý objekt je dispozičně řešen jako mezikruží s excentricky umístěným kruhovým atriem, kolem kterého obíhá víceúčelový prostor foyer integrující funkce obslužné komunikace, šaten žáků a společných setkávacích prostor. Z foyer se vchází do všech tříd, hygienického zázemí, do sborovny i jídelna (auly).


„Stavba je koncipována jako objekt stavebně „těžký“ s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT)“, říká Ing. Arch. Adam Halíř ze studia Projektil architekti. „Spodní tepelně izolační souvrství je z pěnového skla. Na něm ležící monolitická železobetonová základová deska má i hydroizolační funkci.“

Rondel z vnější a vnitřní strany…

Na venkovní fasádu z keramických tvárnic je ukotven modřínový obklad.
Vnitřní kruhová fasáda, která vymezuje vnitřní atrium, je vyrobena z bezpečnostního skla, tvoří ji 42 velkých skleněných tabulí. Hliníková okna na fasádách mají zasklení trojsklem. Interiérové dveře jsou plechové, osazené do ocelových bezfalcových zárubní.

Rekuperace i přirozené větrání

Vnitřní prostory Rondelu jsou vzduchotechnicky větrány s rekuperací tepla a chladu prostřednictvím devíti vzduchotechnických jednotek. Výsledkem je stabilně kvalitní prostředí pro výuku a také nízká spotřeba energie. Je ale také možné podle uvážení větrat přirozeně, otevřením oken a dveří. Celkovou šetrnost stavby podporuje také její vegetační střecha, která zadržuje dešťové vody, chrání vnitřní prostředí před přehříváním a pozitivně reguluje teplotu a vlhkost místního mikroklimatu.

Architekt: Projektil architekti s.r.o.

Autoři: Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister
Spoluautoři: Ing.arch. Marek Sankot, Ing.arch. Bohdana Linhartová, Msc.arch. Adam Hašpica
Vizuální styl, infosystém: Studio Kultivar – MgA. Zuzana Brychtová Horecká, Ondřej Šorm
Plocha zastavěná: 1 126 m2
Obestavěný prostor: 4 504 m3
Soutěž: 10/2011
Projekt: 07/2014
Realizace: 08/2015
Otevření: 31. 8. 2015

Text: Alena Gembalová

Foto: Andrea Thiel Lhotáková

RubrikyŠkoly