Škola, kvůli které by se nejeden dospělý rád vrátil do dětských let
Galerie(12)

Škola, kvůli které by se nejeden dospělý rád vrátil do dětských let

Hovorčovické děti jednoho dne našly kouzelné sluchátko: „Prosím, my bychom chtěly pěknou novou školu, do které budeme chodit rády a kde nás bude učení bavit.“ A ze sluchátka se ozvalo: „Ale jistě, jak si přejete...“

Nová škola vznikla rekonstrukcí a přístavbou historické budovy z poloviny devatenáctého století. Ta v průběhu času nejednou změni­la svou funkci a byla mnohokrát přestavována. Škola zde sídlila od padesátých let do roku 2000, od té doby dům chátral. Koncept dostavby je založen na kontrastu dvou hmot – pů­vodní rekonstruované budovy a nové přístavby. Oba objekty se od sebe liší už na první pohled – jak svým tvarovým řešením (sedlová vs. plochá střecha), tak i materiálem fasády (obyčejná omítka vs. obklad cihelnými pásky). Starší části budovy navrátil architekt Ondřej Tuček původní archetypální podobu, která zdůrazňuje její historický význam a dominantní roli v urbanismu obce.

Bylo nutno nahradit dožilé stropní a střešní konstrukce a také vyřešit izolaci spodní stavby. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, dostalo se jí i zcela nové střechy a stropů. V maximální možné míře zde byly využity stávající otvory (dveřní i okenní), pouze v severní a západní stěně došlo k mírnému přeformátování některých otvorů a vybourání nových tak, aby vnitřní prostory byly dostatečně osvětleny. Nová střecha byla o metr zvýšena, aby měly podkrovní prostory dostatečnou výšku, a tím pádem také využitelnost. Střecha s monolitickou konstrukcí je nyní bez přesahu, se skrytými žlaby i dešťovými svody a má plechovou pozinkovanou krytinu.

Tradice i hravost

Ondřej Tuček navrhl novou část školy se záměrem výrazné výrazové odlišnosti v kontrastu s původní budovou. Obě části spojuje v místě stávajícího schodiště komunikační krček, do něhož zároveň ústí i hlavní vstup. Umístění přístavby při severovýchodním rohu pozemku optimálně využívá školní pozemek a ponechává velkou rezervu pro umístění hřiště a školní zahrady. Jednoduchý třípodlaž­ní hranol leží podél původní budovy. Jeho proporce jsou však štíhlejší a jeho perforace nepravidelně rozmístěnými okenními otvory dvou rozměrů vnáší do celkové kompozice hravost. Škola poskytuje zázemí pro pět kmenových učeben prvního stupně, jídelnu s přípravnou, družinu, knihovnu, šatny a hygienické zázemí. Na hlavní vstup navazuje hala se schodištěm a výtahem, odkud jsou přístupné šatny, družina a školní jídelna. Ta může díky své pozici fungovat nezávisle na provozu školy a poskytuje tak prostor pro obecní společenské akce ve večerních hodinách.

Původní stav

Nový stav

Původní a nový stav

Světlo, zvuk, barvy

Výrazným prvkem interiéru školy a centrálním komunikačním prostorem je dvoupodlažní atrium. Osvětluje ho střešní světlík a propojuje obě úrovně učeben. V patře najdeme čtyři učebny a hygienické zařízení. Učebny nemají stejný tvar ani velikost, i orientace ke světovým stranám se liší. Každá je proto zařízena mírně odlišným způsobem tak, aby školní lavice měly správné osvětlení denním světlem zleva a zezadu. Ve třetím podlaží se nachází pátá učebna, knihovna a také zázemí učitelského sboru (kabinet a sborovna). Chodbu ke sborovně doplňuje malá kuchyňská linka, chodba k ředitelně je lemována vestavnými skříněmi pro uložení školních pomůcek.

Nový stav

Vertikální komunikaci zajišťuje historické schodiště v původní budově, které bylo pouze očištěno, opraveno a doplněno novým ocelovým zábradlím s dřevěným madlem. Pro bezproblémovou komunikaci i pro handicapované uživatele umístil architekt Tuček v rámci svého návrhu do prostoru atria také výtah. Pobytové a komunikační prostory školy jsou vybaveny akustickými podhledy, které zajišťují zvukovou pohodu a klid pro výuku, zároveň působí také jako zajímavý interiérový prvek. Díky nápaditému a hravému návrhu Ondřeje Tučka vyrostla v Hovorčovicích škola, kvůli které by se nejeden dospělý rád vrátil do dětských let a s chutí se posadil do hráškově zelené lavice.

Půdorys 1. NP

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Půdorys 2. NP

Půdorys 3. NP

Půdorys 3. NP

Řez

Řez

Architekt: Ondřej Tuček
Projekt: 2014
Realizace: 10/2014 – 09/2015
Zastavěná plocha: 373 m2
Plocha pozemku: 1279 m2

text: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: ARCHIV ONDŘEJE TUČKA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.