Škola v Roztokách s fasádou jako tabulí a lezeckou stěnou

Škola v Roztokách s fasádou jako tabulí a lezeckou stěnou

V Roztokách byla dokončena přístavba k základní škole, která přinese kromě rozšíření kapacity učeben i vytvoření nového sportovního zázemí, včetně lezecké stěny na jejím průčelí. Náročná realizace probíhala za plného provozu školy od loňského srpna.

Kapacita školní budovy z třicátých let 20. století nevyhovovala současným potřebám školy, proto bylo rozhodnuto o jejím rozšíření. Na školním pozemku vyrostl nový objekt učeben a tělocvična se dvěma sportovními sály. Dostavbu charakterizují prosté kubické objemy a jednoduchá kompozice fasád. „Architektura dostavby citlivě reaguje na původní budovu, nesnaží se ji výrazově kopírovat, ale naopak na ni vhodně architektonicky navázat,“ říká o návrhu Tomáš Lapka ze společnosti HELIKA, člen tvůrčího týmu architektů. Důraz architekti kladli na použití ekologických materiálů a jednoduchých technologií (větrání, prosvětlení aj.).

Hlavní průčelí je graficky pojednané jako školní tabule.

V exteriéru se výrazně uplatňuje zejména dřevo a pohledový beton, v ploše hlavního průčelí graficky pojednaný jako školní tabule, na objektu tělocvičny pak jako výtvarně řešená lezecká stěna. „Škola se má architekturou budovy prezentovat jako moderní, ekologicky založená instituce,“ dodává Tomáš Lapka.

Škálu sportovních aktivit, které na děti i veřejnost čekají, rozšiřuje venkovní lezecká stěna.

Nedílnou součástí architektonického návrhu je výtvarné řešení interiéru. Chodby a společné prostory v neutrálních barvách oživují šatní skříňky, jejichž barevnost koresponduje s barevností učebny, k níž patří. Pestrá barevná škála, která se uplatňuje v prostorách tříd, má v dětech podpořit kreativitu i pocit náležitosti k vlastní kmenové třídě.

Dostavba školy situovaná v místě nerealizovaného levého křídla historické budovy navazuje na původní objekt hmotově i dispozičně. Vstupní podlaží dostavby tvoří (dosud chybějící) vestibul školy, knihovna se studovnou a zasedací místnost, ve druhém a třetím podlaží jsou pak umístěny učebny a patrové sborovny. Chodby obou částí školy na sebe navazují a umožňují tak plynulý bezbariérový provoz.


Jednopodlažní objekt tělocvičen s hlavním a menším gymnastickým sálem a jejich zázemím od nové školní budovy odděluje vstupní foyer.

kk
Foto: Helika