Modulová dřevěná mateřská škola

Modulová dřevěná mateřská škola

Vzhledem k dřívějšímu demografickému vývoji město uvažovalo o zrušení původní mateřské školy a následném prodeji nemovitosti. S přibývajícím počtem narozených dětí však bylo nutné plány změnit. Stávající objekty však obsahovaly azbest a jejich rekonstrukce by byla ekonomicky nevýhodná. Výsledným rozhodnutím byla novostavba.

Město Mariánské Lázně požadovalo stavbu ve třídě energetické náročnosti A. Vzhledem k podmínce investora postavit dřevostavbu a samotné typologické specifičnosti objektu přišli autoři architektonického návrhu s konceptem kompaktního objemu, kterým se podařilo minimalizovat ochlazované plochy fasád budovy. Uspořádání je výhodné i z hlediska funkčně-provozních vztahů. Celá mateřská škola je jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Na sever a jih jsou orientovány delší strany a na východ a západ kratší. Střecha je plochá se sklonem 1°, pouze nad prostorem jídelny a kuchyně je vyvýšená se sklonem 6°, aby se dosáhlo tzv. bazilikálního osvětlení těchto místností.

Budova je umístěna na severní hranici pozemku, navazuje tak na pravoúhlé uspořádání sousedních objektů. Navíc se uvolnila jižní část zahrady pro hry dětí a jejich kontrolovaný a bezpečný pobyt na čerstvém vzduchu.

Mateřská škola Úšovice
Místo: Úšovice, Skalníkova ul., Mariánské Lázně
Investor: Město Mariánské Lázně
Architekt: Ing. arch. Jakub Masák, Ing. arch. Petr Němejc
Generální projektant:  Masák & Partner
Generální dodavatel:  Hochtief CZ
Dodavatel dřevostavby:  Ecomodula s. r. o.
Konstrukční desky:  Rigips
Zastavěná plocha: 1 800 m2
Obestavěný prostor: 8 300 m3
Počet tříd: 6
Počet žáků: 124
Realizace: 3–7/2011

Modulový koncept
Jak uvedli architekti, navrhování dřevostaveb s sebou nese určitá specifika a v mnoha ohledech vyžaduje detailnější přístup v přípravě projektu než u klasických staveb z cihel. Návrh mateřské školy navíc patří mezi zajímavá zadání a nakonec i samotní uživatelé stavby bývají při své dětské otevřenosti při posuzování dost nekompromisní.

Stavba je modulová, každý modul má čtyři okenní otvory. Jejich velikost je přizpůsobena samotné funkci modulu. Z exteriéru je členění jasně čitelné. Části hygienických prostorů a chodeb mají tenkovrstvou bílou omítku, ostatní moduly mají obklad z modřínového dřeva. Aby se děti lépe orientovaly, architekti navrhli různobarevná pojetí fasád jednotlivých tříd.

Objekt je tvořen soustavou dvanácti prostorových modulů, každý s půdorysnou plochou přibližně 100 metrů čtverečních s jasnou přiřazenou funkcí. Pobytové místnosti, jako jsou herny a ložnice, se nacházejí po obvodu budovy. Na severní straně je kuchyň se zázemím, šatny a vstup do objektu. Propojení jednotlivých částí je řešeno komunikačními koridory s přidruženou funkcí v podobě úložných prostorů nebo hygienického zázemí, které je přístupné z heren a zároveň je z něj možný výstup do exteriéru. Jádro stavby je využito na administrativní a technické zázemí a otevřený modul slouží jako jídelna a společenský prostor.

Dřevěné nosné konstrukce
Objekt je založen na dvoustupňových železobetonových patkách a pásech. Obvodové nosné stěny tvoří sendvičová konstrukce s nosnými dřevěnými sloupky s průřezem 60/160 mm s oboustranným opláštěním sádrovláknitými deskami, z interiéru až na dřevěné laťování s instalační dutinou o tloušťce 40 mm. Mezera mezi nosnými sloupky je vyplněna tepelnou izolací ze skelných vláken. Nosnou funkci sendvičových vnitřních stěn zajišťují dřevěné sloupky o průřezu 60/120 mm s osovou vzdáleností 625 mm. Výplň tvoří minerální vata, která slouží jako tepelná, akustická a požární izolace.

Střešní panely jsou také sendvičové, nosnou konstrukci tvoří dřevěné stropnice o průřezu 80/260. Průvlaky jsou z lepeného lamelového dřeva průřezu 200/420 mm.

Mateřská škola je typickým příkladem stavby, jejíž návratnost město jako investor nemůže počítat pouze v číslech. Do nejmenších detailů promyšlená a zdařilá stavba s dobře vyřešenými funkčně-provozními vztahy je místem, kde děti tráví velkou část dne. Je velmi důležité, aby toto prostředí bylo zdravé a podnětné a zároveň s co nejmenším ekologickým dopadem během celé životnosti stavby.

Mária Nováková
Foto: Masák & Partner

Autorka je redaktorka časopisu
ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis.