Prosvětlená škola s tepelnou pohodou

Prosvětlená škola s tepelnou pohodou

Škola pro více než 3 000 dětí, která vyrostla v Lucembursku, je ukázkou toho, jak vytvořit příjemný a útulný interiér a přivést do něj maximum denního světla. Přispělo k tomu využití velkoformátových okenních a fasádních systémů s výbornými tepelně izolačními výsledky.

Každý architektonický projekt s sebou nese zajímavou a mnohdy neopakovatelnou výzvu, často však také neovlivnitelná specifika a omezující kritéria. Záleží pak na realizačním týmu, jak se s daným zadáním vypořádá. Ne zcela lehká, avšak milá úloha čekala i na tvůrce školního kampusu pro více než 3 000 dětí různého věku a stupňů vzdělání. Výstavby školy European School II, situované v příměstské části Lucemburku (Mamer/Bartringen), se zhostili architekti Michel Petit z Lucemburska a Johannes Schilling z Německa. Projekt s lehkým, svěžím designem propojuje rozsáhlý komplex šesti budov, vytvářejících útulné, bezpečné i zábavné prostory ke vzdělávání a trávení volného času. Přispívá k tomu koncept založený na maximálním přístupu přirozeného světla do celého objektu, čehož bylo dosaženo využitím velkoformátových okenních a fasádních systémů značky Schüco.

Jedno z atrií mezi budovami. Každou okenní výplň tvoří dvě automatizovaná křídla se skrytým rámem, kombinovaná s úzkým manuálně otevíratelným křídlem.
Kreativní variace ve formálním rámci

Srdce moderního architektonického řešení tvoří šest školních budov, rozmístěných kolem centrální zahrady. Ta je přístupná přes nádvoří, chodníky a kryté prostory. Vzhledem k pestrosti věkových skupin a s nimi souvisejících stupňů vzdělání bylo zapotřebí vyhovět jejich odlišným potřebám a představám, zároveň však zachovat jednotný ráz celého komplexu. Architekti proto v rámci šesti budov vytvořili pro jednotlivé skupiny žáků (od batolat v jeslích či dětí ve školce až po středoškoláky) individuální, jasné a nezávislé zázemí s učebnami i venkovními plochami. Každá skupina, respektive školní komunita, tak má vlastní individualizované vnitřní i venkovní prostory. Ač toto řešení na první pohled zcela neodpovídá základní myšlence projektu, tedy sjednotit komplex budov a vytvořit útulné a bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí, opak je pravdou. Architekti zvolili vzdušné a otevřené kompoziční řešení jednotného designu, které má svá prostorová i intuitivní vymezení, avšak bez izolovaných oblastí a hmatatelných překážek. Pro všechny, kteří kampus navštíví, žáky a učitele nevyjímaje, tak prostory díky promyšlené architektuře působí soudržně jako celek. Součástí objektu je administrativní zázemí, konferenční prostory pro 350 osob, pět tělocvičen, cvičebna gymnastiky a dva bazény. Tvůrci projektu tuto architektonickou formu přirovnávají k hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Variace v rámci jednotného konceptu je zřejmá v provedení interiérů, ale také u fasád jednotlivých budov. Opakujícími se a zároveň sjednocujícími prvky jsou zejména velké otevřené plochy, zpracování shodných materiálů, systémů i funkcí anebo obdélníková geometrie maximálně třípatrových budov.

Světlé interiéry zvýrazňuje pečlivě volený koncept barevných skel.
Harmonie barev

Hliněná hnědá barva fasády s cihlově červeným betonovým obkladem komplex dokonale propojuje s okolní krajinou. Teplý dojem, kterým objekt působí na okolí, je podpořen tmavou barvou střechy a okenních rámů i kovovými povrchy. Vnitřky budov vytvářejí příjemnou atmosféru skrze jemné, decentní odstíny, kontrastující s nápaditým konceptem impozantních barevných skel. K dokonalosti pak přispívá velké množství denního světla, které má volný přístup skrze velká okna a prosklenou fasádu.

Učebny vytvářejí příjemnou atmosféru ke vzdělávání. Prostory jsou díky dobré tepelné izolaci velkoformátových otvorových výplní, vybavených automatizovaným větráním a stíněním, prosvětlené a vzdušné. Přechody mezi interiérem a exteriérem jemně překlenují velkorysé pohledy do otevřených prostranství, nádvoří se zelení i okolní krajiny.
Moderní tepelně izolované okenní a fasádní systémy

„K získání prosvětleného a útulného interiéru bylo zapotřebí nainstalovat kolem 12 000 čtverečních metrů vysoce tepelně izolovaných fasádních a okenních prvků z hliníku,“ přibližuje projekt Yves Kemp, generální ředitel firmy Sermelux Aluminium SA. Kromě tohoto lucemburského dodavatele byla značka Schüco v projektu zastoupena také partnerskou firmou NR Metallbau GmbH z Německa. Dle slov dodavatele představovala největší technologickou výzvu instalace 852 kusů okenních křídel se skrytým mechatronickým kováním TipTronic. To přináší benefit v podobě automatizovaného ovládání oken včetně řízeného větrání. Integrace do centrálního řídicího systému objektu je zajištěna pomocí Schüco BUS systému. Budova splňuje přísné podmínky energetické regulace budov v Lucembursku, hodnoty součinitele prostupu tepla jsou u fasády menší než 0,7 W (m2 K). Společnost NR Metallbau do projektu dodala 224 fasádních dílů. Použit byl systém Schüco FW 60+.SI, doplněný o okenní křídla s kováním TipTronic AWS 75.SI. Také tato automatizovaná křídla jsou v rámci centrálně řízeného objektu propojena prostřednictvím BUS systému firmy Schüco. Všechny okenní jednotky jsou vybaveny trojitým zasklením, zčásti s integrovanými barevnými fóliemi Vanceva Color. Takto zvolená konfigurace dosahuje výborných tepelně izolačních ­výsledků – hodnota Ucw je 0,85 W(m2K) (hodnota Ug = 0,60 W(m2K)). Díky zasklení s nízkou tepelnou vodivostí distančního rámečku skla má ukazatel Psi vynikající hodnotu 0,05 W/mK.

Vnitřní prostory lucemburské školy European School II charakterizuje množství denního světla, jemné světlé barvy a čisté struktury.

Škola v Lucembursku

Architekti: Michel Petit, Schilling Architekten
Půdorysná plocha: 86 670 m2
Kapacita místností: 346 100 m3
Dodavatelé: Sermelux SA, NR Metallbau GmbH
Náklady: cca 237 milionů eur
Realizace: 2009/2012

TEXT: Petr Herynek
Foto: Schüco CZ, Bohumil Kostohryz

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyŠkoly