Partneři sekce:
  • XELLA

Škola pro inspiraci

Škola pro inspiraci

„Škola už nemá vzbuzovat ve svých žácích respekt a bázeň, ale musí zejména motivovat a inspirovat,“ říkají architekti z ateliéru Grido, kterým se podařilo takový školní prostor vytvořit ve Velké Chuchli. Vznikl tak hravý prostor v  přístavbě ke stávající téměř archetypální školní budově z počátku minulého století, kterou citlivě doplňuje.

Když se architekti zamýšleli nad podobou nového pavilonu pro nižší stupeň základní školy, v jednom měli jasno již od začátku – jeho interiér by měl být pozitivní a motivující. A kromě toho měl svým výrazem vhodně a nenásilně doplňovat rozsochatou kompozici školních objektů, jež rostla s časem úměrně k potřebám školy.
Díky dotaci Magistrátu tak dnes přístavba nového pavilonu základní školy nabízí dalších šest učeben.

Kompaktní hranol
Výběrové řízení na projekt přístavby se uskutečnilo na podzim roku 2010. Vyzvány k účasti byly ateliéry, které se umístily na předních místech v již dříve realizované soutěži na řešení centra obce. Z pěti návrhů byl nakonec vybrán projekt architektů Petera Sticzaye-Gromského, Juraje Kováče a Valéria Lalkoviče ze studia Grido, kteří nabídli nenákladné, nicméně přesto kvalitní řešení.

Nový pavilon vyrostl na parcele původní budovy se dvěma třídami, která tvořila západní křídlo. Stavba měla akceptovat stávající komunikační osu, která spojuje všechny školní objekty. Architekti ji proto na tuto osu nasadili tak, aby mezi hlavním a vlastním objektem vzniklo co největší nádvoří orientované na jih. Tento dvůr tak může sloužit i jako relaxačně-interakční prostor v čase velkých přestávek nebo těsně po skončení vyučování.

Další plochy navíc vznikly na severní straně. Osvětlením spojovací chodby shora bylo umožněno zasypat prostor mezi chodbou a ulicí Pod akáty a ulice se tak mohla rozšířit o nové plochy pro podélné parkovací stání pro zaměstnance školy.

Objekt přístavby, který na tento spojovací krček navazuje, je kompaktní hranol. „Návrh architektonického tvaru se pevně podřídil ekonomicko-prostorovým podmínkám zadání dostavby a reálnému prostoru na pozemku školy,“ vysvětlují architekti. Půdorys obou pater tak představuje čtverec s třídami rozvrženými po jeho obvodu s orientací na východ, jih a západ.
–>–>
Nízkoenergetický
Nový vstup pro žáky nižšího stupně byl umístěn tak, aby byl jasně identifikován hned od vstupu do areálu. Šatny pro všechny třídy jsou situovány hned u vstupní haly – informačního lobby. Hygienické zařízení je centrálně umístěno v přízemí. Tomuto prostoru dominuje umývárna pojatá jako interakční místnost pro všechny uživatele – malé i velké. Odtud je možná vizuální kontrola vstupního lobby i prostoru šaten. V patře jsou kromě tří tříd umístěny ostatní obslužné místnosti – kabinet učitelů, sklad pomůcek a technický prostor. Celé přízemí je přístupné pro imobilní návštěvníky.

Nový Pavilon byl navržen jako nízkoenergetický, splňující hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění menší než 50 kWh/m2/rok. Na samotném výrazu pavilonu se nejvíce pode­psala snaha architektů o vytvoření ideálního vnitřního klimatu ve třídách. Objekt je proto na třech stranách plně prosklený, ze čtvrté – severní strany pak plně zavřený. Vnější plášť reguluje množství světla pomocí stínicích lamel, které jsou nejen praktické, ale také stavbě propůjčují lehkost a elegantní vzhled.

 

PŘÍSTAVBA ZŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ
Místo: Velká Chuchle, Praha
Architekt: Grido, architektura & design – Peter Sticzay-Gromski, Juraj Kováč, Valérius Lalkovič
Generální dodavatel: Tenton, s.r.o.
Realizace: 2012
Užitná plocha: 615 m2
Náklady: 23,5 mil. Kč

TEXT: KAK
FOTO:TOMÁŠ MALÝ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyŠkoly