Partneři sekce:
  • XELLA

Děti k udržitelnosti vychovává budova školky

Děti k udržitelnosti vychovává budova školky

Školka Arcadia je prvním ze dvou projektů v historickém areálu Edinburské univerzity, které navrhli Malcolm Fraser Architects a které se vyznačují použitím slitin mědi a zaměřením na trvalou udržitelnost.

Nová budova poskytuje předškolní výuku pro více než 100 dětí ve věku od šesti týdnů do pěti let a je uzpůsobena tak, aby usnadnila koncept „volné hry“ a současně zajistila bezpečí dětí.

Volný prostor i možnost oddělení

Školka je koncipována jako vzájemně propojené prostory, které lze otevřít nebo uzavřít tak, aby vyhovovaly denním činnostem. To nepředstavuje jen samostatné herny pro každou věkovou skupinu, ale i řadu dalších prostor, jako jsou společné a umělecké pokoje, dětská kuchyňka, útulné odpočinkové prostory, hudební místnost a čítárna. Všechny jsou vzájemně propojeny v srdci stavby se vstupním prostorem, který se navíc používá pro další funkce, včetně stravování a šatny.

Měď dodává krásu i atribut obnovitelnosti

Tři pavilony školky jsou propojeny jednopodlažní budovou s velkými světlíky s výhledem do korun okolních stromů. Střechy a některé fasády jsou pokryty zlatou slitinou mědi, která poskytuje vizuální lehkost i teplo, jako atribut objektu pro děti. Současně tento materiál vytváří impozantní zevnějšek, což koresponduje s historickým charakterem Edinburské univerzity. Odpovědí na požadavek respektovat fasádu přilehlé památkové budovy jsou kompaktnější rozměry stavby s mezipatry pro děti a s prvním patrem pro kanceláře, zaměstnance a rodinný pokoj. Různé tvary střech pavilonů odrážejí variabilitu vnitřních prostor.

Trvalá udržitelnost v praxi

Materiály pro tuto stavbu byly vybrány tak, aby byly obnovitelné, měly nízkou vloženou energii a minimální uhlíkovou stopu. Investor požadoval dosažení hodnocení budovy BREEAM Excellent a také chtěl, aby stavba byla trvale udržitelná. Architekti cítili také možnost využít budovu jako vzdělávací nástroj, který by děti učil různým aspektům udržitelného způsobu života. Nejdůležitějším faktorem vůbec bylo, že vzniklo zdravé a klidné prostředí pro děti. Použité dřevo, jako přírodní udržitelný materiál, vytváří na omak příjemný interiér a navíc bylo ideální pro konstruování atypických tvarů střech, potřebných k vytvoření nenarušených prostor ložnic v mezipatrech. Použitá slitina mědi zase nejenže odpovídá požadavkům na obnovitelnost, nízkou vloženou energii a minimální uhlíkovou stopu, ale zároveň vytváří paropropustnou, prodyšnou a přitom těsnicí konstrukci budovy. Kvalitního vnitřního ovzduší tak bylo dosaženo minimalizací nebo eliminací produktů, které uvolňují byť nízké úrovně toxicity. Při hodnocení BREEAM dosáhla stavba výsledku 82,2 %, kdy sekce materiálů a znečištění získala plných 100 %.

Měď pro udržitelné budovy

Užitečným pomocníkem při posuzování udržitelnosti architektonických materiálů je „Zelený průvodce specifikací“ od britského BRE. Ohodnocuje širokou škálu stavebních prvků stupnicí od „A+“ po „E“ za použití postupů pro posuzování životního cyklu.

Podle tohoto nástroje má měď použitá na zastřešení či opláštění nízký ekologický dopad. Typové střechy kryté mědí a většina mědí obložených stěn, které jsou v publikaci uvedeny, dosáhly celkového hodnocení A+ nebo A. Navíc lze skladby s nižším hodnocením snadno zlepšit nahrazením některých prvků, aniž by se to dotklo vlastního měděného povrchu. Hlavní výhodou mědi je její dlouhověkost, což souvisí se složitým procesem patinace, který jí zajišťuje extrémní odolnost bez jakékoliv údržby a také odolnost vůči korozi v prakticky jakýchkoli atmosférických podmínkách.

Architekt: Malcolm Fraser Architects
Montáž mědi: CLM
Měděný produkt: Nordic Royal
Foto: Angus Bremner
Zdroj: http://copperconcept.org/cs

Marie Urbancová

RubrikyŠkoly