Kolonáda v Luhačovicích v novém

Na sklonku loňského roku byla po rekonstrukci slavnostně otevřena ikonická stavba lázeňského komplexu v Luhačovicích – lázeňská kolonáda. Opravou získala kulturní památka svůj původní vznosný styl, současně se obnova stala příležitostí pro širší využití tohoto objektu.

Lázně Luhačovice jsou největšími lázněmi na Moravě a můžeme je rovněž směle zařadit do výčtu nejkrásnějších v České republice. Jedinečný stavitelský rámec jim vtiskl slovenský architekt Dušan Jurkovič, ovšem najdeme zde i stavby v odlišném architektonickém pojetí – vesměs se však jedná o významná díla předních českých architektů.

Navrácená funkcionalistická dokonalost

Funkcionalistická stavba lázeňské kolonády v Luhačovicích je dílem významného českého architekta Oskara Pořísky. Sestává ze tří objektů – Velké kolonády, haly Vincentka a Malé kolonády, a spolu s dalšími historickými budovami tvoří výjimečný prostor lázeňského areálu, jenž byl nominován na zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Stavba kolonády probíhala v období 1947 – 1951. Na zajímavosti jí kromě jiného dodávala řada architektonických a urbanistických prvků – prosklené kolonádní plochy, otevřená atria a střešní světlíky jako symboly vzdušnosti a propojení s přírodou. Během let hala Vincentka i přilehlé prostory některé z těchto originálních atributů ztratily.

Více než rok trvající rekonstrukce vrátila kulturní památce (v té době již v havarijním stavu) původní krásu a současně došlo díky renovaci či pečlivým replikám originálních prvků k rozšíření možností jejího využití zpřístupněním nových, dosud uzavřených míst.

Byla obnovena dříve nepřístupná atria, prosklení, navrácený rozměrný světlík ve střeše kolonády přivedl do prostoru denní světlo, rekonstruováno bylo osvětlení a mozaiková dlažba. Při rekonstrukci byla také nalezena původní studna pramene léčivé minerální vody Vincentka, který byl obnoven a vybaven dokumentací.

Kolonáda se stala opět místem společenského a kulturního lázeňského života. V atriích vznikly také odpočinkové zóny jako prostory pro předzahrádky ke gastronomickým provozům a nově také informační centrum. Na ochozech kolonády byla instalována expozice týkající se historie luhačovického lázeňství, původu zdejších léčivých pramenů i proměn rekonstruované stavby.

Kolonáda v Luhačovicích
Kolonáda v Luhačovicích | Source: RAKO, Lázně Luhačovice, a.s.

Precizní renovace, první po 70 letech

Na počátku rekonstrukčních prací bylo zjištěno, že kolonáda stojí na betonových nosnících, tedy prakticky „ve vzduchu“. Bylo proto nezbytné odizolovat 1300 m2 obloukové plochy kolonády a provést všechny následující práce tak, aby nebyl narušen celkový vzhled.

Pak bylo započato s pokládkou keramické dlažby. Původní byla vyrobena na přelomu 40. a 50. let minulého století v tehdejším závodě RAKO, nyní byla nahrazena replikou.

Nejprve probíhaly obkladačské práce v hale Vincentka, poté přišla na řadu podlaha kolonády. Tam bylo nezbytné začít od středového motivu kachen nad nádržemi, následovaly plošné keramické mozaiky se vzorem pletenců v hlavním koridoru.

Původní originální dlaždice, u kterých technici ze společnosti Lasselsberger zjistili mimořádně nízkou nasákavost, byly nahrazeny věrnými, ručně vyrobenými replikami, jejichž skladba, schválená Národním památkovým ústavem, musela být přesně dodržena.

Od partnerů ASB

Středový motiv uprostřed kolonády o celkové velikosti asi 2,8 × 2,8 m tvoří mozaiky s velikostí prvku 2 × 2 cm v osmi různých odstínech. Jde o přesnou repliku původního díla. Také zvolené spárovací hmoty byly vybrány tak, aby přesně odpovídaly původním.

Hala Vincentka
Hala Vincentka | Source: RAKO, Lázně Luhačovice, a.s.

Novinky na kolonádě

  •  druhé pítko Vincentky uprostřed kolonády umožňující přístup i mimo provozní dobu haly
  • nově zřízené informační centrum umístěné v prostorách kolonády přilehlých k hale Vincentka
  • zajímavé obchůdky i moderní gastronomické provozy s venkovními zahrádkami a lehkým občerstvením
  • zpřístupnění nepoužívaných atrií
  • původní studna pramene Vincentky z roku 1938, která však nebyla nikdy používána
  • replika mozaikové dlažby
  • obnovený světlík nad ústředním motivem mozaiky
  • celková rekonstrukce osvětlení (repliky svítidel ve stropních podhledech, osvětlení čelní římsy kolonády, osvětlení na sloupech u bývalého pramene Amandka)

Rekonstrukce v číslech

Kolonáda (délka 126 m, šířka 9,8 m, výška 4,2 m)

1 560 betonových desek
1 520 m2 střešní krytiny
1 270 m2 mozaikové dlažby
60 m2 nového proskleného stropu
22 stropních světel

Hala Vincentka (délka 26 m, šířka 15 m, výška 8 m)

530 betonových desek
390 m2 nové mozaikové dlažby
100 m2 nových oken na průčelí
14 restaurovaných sloupů
12 restaurovaných vitrážových oken
12 nově instalovaných light-boxů v expozici

Lázně Luhačovice
Lázně Luhačovice | Source: RAKO, Lázně Luhačovice, a.s.

Financování projektu

Správcem kolonády je společnost Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s., do jejíž činnosti spadá správa a údržba celého lázeňského areálu včetně ochrany kulturního dědictví. Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s. se stala investorem celého projektu a získala pro něj prostředky ze dvou zdrojů – z fondu Evropské unie a z darů společnosti Lázně Luhačovice a.s., která bezplatně poskytla personální i organizační podporu a financovala související projekty – obchůdky, studnu a některé stavební práce.

Celkové náklady: 115 633 810,44 Kč
Z fondu EU: 98 411 880,44 Kč (95 % ze způsobilých výdajů projektu)
Od dárce: 17 221 930 Kč
Poskytovatelé financí: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program (IROP) Lázně Luhačovice a.s.
Zhotovitel stavby: 3V & H, s.r.o. Uherský Brod
Projektant stavby: S-projekt plus, a.s.
Památková péče: Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž a Odbor životního prostředí – památková péče, MěÚ Luhačovice
TEXT: Daniela Bartošová
FOTO: RAKO, Lázně Luhačovice, a.s.