Komunitní centrum v Mnichově Hradišti propojuje několik funkcí

Dům pro děti i dospělé. Aktivity uvnitř i venku. Hřiště i park. Ve středočeském Mnichově Hradišti probíhá výstavba komunitního centra, které propojuje několik funkcí a komunikuje s okolím.

Architekti z ateliéru Projektil, jejichž návrh vzešel z vyzvané architektonické soutěže, přistoupili k zadání velkoryse. Kromě komunitního centra se rozhodli řešit také širší územní vztahy, zkvalitnit prostory sousedících objektů škol i přiléhající Mírové ulice.

„Ještě před naším příchodem došlo k chytré rozvaze města společně s tehdejším městským architektem Jakubem Chuchlíkem a ke sloučení dvou projektů – školní jídelny a domu dětí do jedné budovy. My se navíc návrhem snažíme rozšířit použitelnost domu pro město. Jídelna může fungovat jako městský sál, zadní stěna domu jako pobytová plocha základní školy,“ vysvětluje princip návrhu spoluautor Petr Lešek.

Pro všechny

Vnější tvar domu definuje dva různé provozy, které jsou flexibilně řešeny vždy na samostatném podlaží. Dům se v přízemí otevírá k ulici transparentní stěnou jídelny. Kubus kuchyně naopak tvoří pevná záda. Oba prostory nabízejí přímé propojení s ulicí samostatným vstupem i dveřmi v prosklené fasádě.

Vstup do světa her v patře je dosažitelný schodištěm s pobytovou terasou. Ve středu patra je hala se světlíky. Na vstupní terasu je napojeno nízkoprahové centrum. „Tělocvična“ navazuje na hernu s výhledem do hlavní ulice, odkud se aktivity stávají poutačem domu.

Komunitní centrum v Mnichově Hradišti
Komunitní centrum v Mnichově Hradišti
| Source: Projektil architekti

Konstrukční a materiálové řešení

V přízemí jsou konstrukce navrženy jako železobetonové, v patře masivní dřevěné. Vnější plášť je betonový s povrchovými materiály jednotlivých trojúhelníků „útesů“ – tartan, pohledový beton, pobytová síť. Stropy mají akustický dřevěný podhled. Dřevěná okna odpovídají barevností materiálům podlaží.

Ulice i pro děti

Komunitní centrum by mělo začít fungovat od září tohoto roku. V plánu je dále revitalizace celé Mírové ulice. Silnice je směrem k náměstí slepá, může se z ní tedy díky chytrým úpravám a využití pozemku rušné jídelny stát bezpečná ulice sloužící jako hřiště i městský park.

KOMUNITNÍ CENTRUM MÍROVÁ, MNICHOVO HRADIŠTĚ

Místo: Mnichovo Hradiště
Architekt: Projektil architekti/Ondřej Hofmeister, Petr Lešek, Roman Brychta, Adam Hašpica, Mária Javorová, Tomáš Havelka, Zuzana Retterová, Rudolf Süsser
Spolupráce: krajinářské úpravy Aleš Steiner, Pavlína Malíková; grafický design Very popular office/Jaromír Hárovník, Ondřej Šorm
Vizualizace: Jan Drška
Investor: Město Mnichovo Hradiště
Projekt: 2016–2020
Předpokládané dokončení: 2020

TEXT: Jolana Říhová
FOTO: Projektil architekti, Jan Drška