Nová radnice Prahy 7 je otevřená lidem

Nová budova radnice na Praze 7 je výjimečná v několika ohledech. Ctí kontext místa, navazuje na historii své čtvrti, působí reprezentativně a zároveň otevřeně, přívětivě. Kromě toho je důkazem, že veřejné stavby lze realizovat kvalitně v omezeném čase a s omezeným rozpočtem.

„Radnice je domem pro veřejnost. Samospráva je služba veřejnosti. Budova radnice by měla vzbuzovat respekt a vážnost, dům by měl reprezentovat stálost a solidnost, být vlídný, ne však podbízivý, ale hlavně by měl být otevřený, pocitově přístupný,“ z těchto principů vycházejí ve svém návrhu autoři nové budovy radnice Městské části Prahy 7 z ateliéru Bod architekti. Jejich návrh zvítězil ve velké konkurenci nad 70 ateliéry z 18 zemí světa v mezinárodní dvoukolové veřejné projektové architektonické soutěži.

Navržený dům ctí historický kontext čtvrti Holešovic, ctí její specifika, průmyslovou estetiku. Jako hlavní mate­riál byla použita cihla. V Holešovicích ji najdeme na starých halách nebo jako architektonický detail na bytových domech.

Radnice otevřená lidem

„Je pro nás velmi důležité, aby bylo na první pohled poznat, o jaký typ stavby se jedná. Aby budova nesla jednoznačnou charakteristiku dané typologie a komunikovala tak se svým okolím, obyvateli města a návštěvníky. Proto má budova na „věži“ hodiny, je nezvykle plasticky členěna zapuštěnými okny a zároveň je oblečena do výrazného cihelného pláště.

Všechny tyto prvky dávají na vědomí, že se jedná o budovu důležitou, budovu veřejnou – radnici. Velmi důležitým aspektem návrhu bylo vytvořit otevřenou radnici lidem, z toho důvodu je budova prodchnuta průhledy do kanceláří a jednacích místností a všechny dělicí stěny jsou osazeny nadsvětlíky. To vše zároveň přispívá k lepší orientaci,“ komentuje návrh architekt Jakub Straka. Radnice je rovněž v maximální míře přístupná ze svého okolí, do ulice U Průhonu se dům otevírá podloubím se schodištěm.

V přízemí budovy mohou návštěvníci využít kavárnu. Zasedací síň umístěná na střeše poskytuje výhled na celou čtvrť a umožňuje pořádání menších svateb či vítání dětí. V budově vznikl podzemní multifunkční sál pro sto osob, který bude kromě zasedání zastupitelstva využíván pro další akce. Každé patro má své barevné odlišení, které lidem pomůže se zorientovat. V budově nechybí toalety s přebalovacím pultem či pítka.

Nová radnice Prahy 7 9
Nová radnice Prahy 7 | Source: Tomáš Slavík

Kvalitně a včas

Projekt byl dokončen – na české poměry – v krátkém čase. „Celý projekt a postup jeho řešení jsme si poměrně podrobně naplánovali již na začátku, soustředili jsme se na návaznost procesů a neztráceli jsme čas mezi jednotlivými kroky. Pokud to jen trochu šlo, pracovali jsme na nich paralelně. Administrativa je to hlavní, co má zadavatel pod kontrolou, takže nesmí ztrácet ani den navíc nad rámec zákonných lhůt,“ komentuje postup v projektu starosta Mgr. Jan Čižinský.

Jako nejnáročnější hodnotí Čižinský samotnou fázi výstavby. „Budovu jsme kupovali s vědomím, že technologie z počátku 90. let jsou odžité jak provozně, tak morálně a také nároky na energetiku budov se výrazně zpřísnily. Z původního objektu zůstal v podstatě jen skelet, a také ten se musel upravit, čímž jsme významně zlepšili statiku budovy. Při takto komplexní rekonstrukci nebylo možné vyhnout se překvapením a úpravám projektu a z toho plynoucím změnám harmonogramu a ceny. Jsem velmi rád, že se nám i tak podařilo radnici pořídit za tak krátkou dobu a velmi příznivou cenu,“ shrnuje úspěšný projekt Čižinský. Do nové radnice se městská část přestěhovala za 4 roky od vzniku záměru a došlo k miliardové úspoře oproti původnímu plánu bývalého vedení radnice.

TEXT: Jolana Říhová
FOTO: Tomáš Slavík

Článek byl publikován v časopise ASB 03/2020.