Sedm principů nové školy v Říčanech

Škola jako místo přátelské ke svým uživatelům i ke svému okolí. Právě tak je možné popsat návrh základní školy v Říčanech ve Středočeském kraji. Projekt ateliéru Rusina Frei by se mohl stát ukázkovým příkladem zodpovědného přístupu k novým stavbám.

Předmětem zadání je řešení nové školy v Říčanech s 18 třídami pro 1. a 2. stupeň. Součástí školního areálu budou specializované učebny, jídelna, tělocvična, venkovní sportoviště a podzemní parkoviště. Základní škola bude umístěna na Komenského náměstí na nezastavěném pozemku.

Základní škola Říčany
Základní škola Říčany
Základní škola Říčany
Základní škola Říčany
Základní škola Říčany
Základní škola Říčany
Základní škola Říčany

Udržitelné principy

Architekti z ateliéru Rusina Frei charakterizují svůj návrh, který vzešel z otevřené jednofázové projektové architektonické soutěže, sedmi principy, jejichž naplnění si vzali za cíl:

  • Kultivované městské okolí
  • Škola otevřená do parku
  • Sdílená tělocvična
  • Bezpečný školní dvůr
  • Velkorysé a přívětivé vnitřní prostory
  • Zelené terasy s venkovními učebnami
  • Šetrná stavba a přírodní materiály

Škola dotváří Komenského náměstí kompaktní zástavbou v uliční čáře. Areál školy je rozdělen na vlastní školní budovu umístěnou podél parku a na samostatnou tělocvičnu s podzemním parkováním a venkovním hřištěm.

Mezi oběma budovami prochází nová ulice. Stavební program školy je uspořádán do dvou nízkých rovnoběžných křídel. Mezi křídly je školní dvůr. Prosklené společenské prostory v přízemí komunikují s okolím. Předprostor školy je řešen jako pěší zóna.

Základní škola Říčany
Základní škola Říčany | Source: Rusina Frei architekti

Konstrukční a materiálové řešení

Celá nadzemní část budovy je navržena jako kompletní dřevostavba s nosným skeletem z lepeného dřeva. Škola se tak bude řadit mezi největší veřejné dřevostavby u nás.

Důvodem k volbě této konstrukce byla jak pozitivní materiálová bilance CO2, tak i šetrnost při transportu a časová úspora při výstavbě. Na fasádě snižuje dřevo vnější tepelnou akumulaci slunečního záření. Střechy a terasy jsou zelené, s retenční skladbou a extenzivní vegetací.

Škola přátelská k prostředí

Škola je navržena v pasivním standardu. Větrání všech prostor je zajištěno vzduchotechnikou s rekuperací. Zdrojem tepla je soustava tepelných čerpadel. Proti přehřívání je budova ochráněna inteligentním systémem venkovních žaluzií nebo přesahem střechy.

Dešťová voda ze střech je jímána v retenčních nádržích, využita na zálivku a případné přebytky jsou vsakovány v podzemních galeriích. Srážky na venkovních plochách jsou vsakovány do suchých poldrů a ke kořenovým systémům stromů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘÍČANY

Místo: Říčany
Architekt: Rusina Frei architekti / Markéta Poláčková, Johana Šohájková, Martin Rusina, Martin Frei
Investor: Město Říčany
Projekt: 2017

TEXT: Jolana Říhová
FOTO: Rusina Frei architekti

Článek byl publikován v časopise ASB 03/2020.