Sedm principů nové školy v Říčanech

Škola jako místo přátelské ke svým uživatelům i ke svému okolí. Právě tak je možné popsat návrh základní školy v Říčanech ve Středočeském kraji. Projekt ateliéru Rusina Frei by se mohl stát ukázkovým příkladem zodpovědného přístupu k novým stavbám.

Předmětem zadání je řešení nové školy v Říčanech s 18 třídami pro 1. a 2. stupeň. Součástí školního areálu budou specializované učebny, jídelna, tělocvična, venkovní sportoviště a podzemní parkoviště. Základní škola bude umístěna na Komenského náměstí na nezastavěném pozemku.

Udržitelné principy

Architekti z ateliéru Rusina Frei charakterizují svůj návrh, který vzešel z otevřené jednofázové projektové architektonické soutěže, sedmi principy, jejichž naplnění si vzali za cíl:

  • Kultivované městské okolí
  • Škola otevřená do parku
  • Sdílená tělocvična
  • Bezpečný školní dvůr
  • Velkorysé a přívětivé vnitřní prostory
  • Zelené terasy s venkovními učebnami
  • Šetrná stavba a přírodní materiály

Škola dotváří Komenského náměstí kompaktní zástavbou v uliční čáře. Areál školy je rozdělen na vlastní školní budovu umístěnou podél parku a na samostatnou tělocvičnu s podzemním parkováním a venkovním hřištěm.

Mezi oběma budovami prochází nová ulice. Stavební program školy je uspořádán do dvou nízkých rovnoběžných křídel. Mezi křídly je školní dvůr. Prosklené společenské prostory v přízemí komunikují s okolím. Předprostor školy je řešen jako pěší zóna.

Základní škola Říčany
Základní škola Říčany | Source: Rusina Frei architekti

Konstrukční a materiálové řešení

Celá nadzemní část budovy je navržena jako kompletní dřevostavba s nosným skeletem z lepeného dřeva. Škola se tak bude řadit mezi největší veřejné dřevostavby u nás.

Důvodem k volbě této konstrukce byla jak pozitivní materiálová bilance CO2, tak i šetrnost při transportu a časová úspora při výstavbě. Na fasádě snižuje dřevo vnější tepelnou akumulaci slunečního záření. Střechy a terasy jsou zelené, s retenční skladbou a extenzivní vegetací.

Škola přátelská k prostředí

Škola je navržena v pasivním standardu. Větrání všech prostor je zajištěno vzduchotechnikou s rekuperací. Zdrojem tepla je soustava tepelných čerpadel. Proti přehřívání je budova ochráněna inteligentním systémem venkovních žaluzií nebo přesahem střechy.

Dešťová voda ze střech je jímána v retenčních nádržích, využita na zálivku a případné přebytky jsou vsakovány v podzemních galeriích. Srážky na venkovních plochách jsou vsakovány do suchých poldrů a ke kořenovým systémům stromů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘÍČANY

Místo: Říčany
Architekt: Rusina Frei architekti / Markéta Poláčková, Johana Šohájková, Martin Rusina, Martin Frei
Investor: Město Říčany
Projekt: 2017

TEXT: Jolana Říhová
FOTO: Rusina Frei architekti

Článek byl publikován v časopise ASB 03/2020.