Nová sportovní hala pro Nový Jičín: Město poprvé pořádalo architektonickou soutěž

Architektonická kancelář monom vyhrála první místo v dvoufázové architektonické soutěži na podobu víceúčelové sportovní haly v Novém Jičíně. Rozhodla o tom porota složená ze tří zástupců vedení města a čtyř nezávislých architektů.

Na základě výsledků jednání poroty pro hodnocení návrhů podaných do otevřené architektonické dvoufázové soutěže o návrh „Víceúčelové sportovní haly Nový Jičín“ ve sportovním areálu na ulici U Stadionu složené se tří zástupců vedení města a čtyř nezávislých architektů ve středu 24. května Rada města rozhodla o výběru nejvhodnějších návrhů podaných do soutěže.

Ze 23 předložených návrhů se vítězem stal návrh společnosti monom works s.r.o., druhé místo obsadila společnost PROGRES ARCHITEKTI s.r.o. a třetí místo obsadily spolupracující společnosti AOSI s.r.o. a The Büro, s.r.o. Hlavními hodnotícími kritérii byly zejména celková architektonická a urbanistická kvalita řešení, konstrukční a technologická řešení, energetika, environmentální oblast, krajinářské řešení, a v druhé fázi pak také ekonomická přiměřenost návrhu.

Soutěžilo se vůbec poprvé

„Přestože příprava podkladů a podmínek architektonické soutěže nebyla úplně jednoduchá a vyžádala si několikaměsíční přípravu, nešlo o zmařený čas nebo peníze, které soutěž stála. Myslím, že šlo o zdařilý počin. U takovéto stavby se architektonická soutěž, v prostředí Nového Jičína použitá poprvé, ukázala jako vhodná forma pro výběr zhotovitele projektové dokumentace,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský.

Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín
Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín | Zdroj: monom

„Město získalo 23 kvalitních návrhů, ve kterých se projevilo tisíce hodin práce architektonických ateliérů. Stavba sportovní haly bude jednou z největších a nejvýznamnějších staveb ve městě a je důležité věnovat přípravě dostatečný prostor a náležitou pozornost s důrazem na kvalitu návrhu. Dojde-li vše do úspěšného konce, bude se jednat o stavbu, která bude splňovat provozní potřeby sportovců, ale bude kvalitní i z architektonického a urbanistického hlediska,“ dodal Dobrozemský.

„Městu Nový Jičín děkujeme za to, že se vydalo formou architektonické soutěže. Vnímáme to jako velký závazek a věříme, že se podaří navázat úspěšnou spolupráci,“ kvitovali rozhodnutí radnice vítězní architekti ze studia monom.

S návrhy se seznámí i veřejnost

Cílem architektonické soutěže bylo získat nadčasové řešení sportovní stavby odpovídající současným požadavkům na architektonickou a provozní kvalitu, udržitelnost a ekonomickou přiměřenost. Vybudování víceúčelové sportovní haly vychází z potřeby krytých sportovních ploch, které byly potvrzeny průzkumem realizovaným při zpracování Plánu rozvoje sportu v Novém Jičíně 2018–2025.

Závislými členy poroty byli Marcel Brož, 3. místostarosta, Václav Dobrozemský, 1. místostarosta a městský architekt Martin Materna. Nezávislými členy poroty byli architekti Radko Květ, Aleš Kubalík, Magdalena Pappová a Pavel Pekár.

Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín
Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín | Zdroj: monom

Od 26. května běží účastníkům soutěže patnáctidenní lhůta pro podání námitek proti výsledkům soutěže, po jejímž uplynutí bude soutěž ukončena, všechny soutěžní návrhy zveřejněny a město začne jednat s vítěznou společností o uzavření smlouvy na dopracování studie a zpracování kompletní projektové dokumentace.

Na výstavě soutěžních návrhů, která proběhne od 21. srpna 2023 ve výstavních prostorách Návštěvnického centra, se veřejnost může s každým z návrhů i s komentářem poroty obeznámit.

red