Plzeň zná podobu nového bazénu. Soutěž vyhrál místní ateliér AVE architekt

Architektonickou soutěž na krytý bazén v Plzni na Borských polích vyhrál tým plzeňských architektů - architektonická a projekční společnost AVE architekt. Soutěž byla anonymní, nikdo z odborné poroty nevěděl, jaký návrh je od koho, řekl primátor Pavel Šindelář (ODS). Stavba má stát 250 až 300 milionů Kč.

Celkem se sešlo 15 návrhů, Město nyní začne jednat s vítězem o pořízení kompletní dokumentace stavby. Bazén má stát vedle kampusu Západočeské univerzity (ZČU) v Borských polích na městském pozemku. Nahradí zastaralý plavecký bazén v Kozinově ulici.

„První etapa by měla směřovat ke kolaudaci na přelomu roku 2024 a 2025, město předpokládá spolufinancování z národních zdrojů,“ řekl v lednu při vyhlášení soutěže první náměstek primátora Roman Zarzycký (ANO).

„Naším záměrem je, aby ho tvořila bazénová multifunkční a relaxační plavecká hala s venkovními bazény, sportovišti a rekreační plochou,“ řekl primátor. Podle něj jde o významnou veřejnou stavbu v exponovaném místě, a proto bylo logické uspořádat otevřenou architektonickou soutěž.

Intimní a otevřený

Podle dřívějšího usnesení zastupitelů bude projekt rozdělený na základní etapu a následnou část s relaxačním komplexem, kde by mohly vzniknout ubytovna s restaurací, wellness, skluzavky a venkovní bazén. Součástí má být parkoviště nebo parkovací dům.

Vítězný návrh Václava Ulče staršího a mladšího a Barbory Červeňové podle odborné poroty respektuje urbanistické vazby v okolí, hlavní vstup orientuje na zastávky MHD. Venkovní sportovní plochy jsou umístěny do intimního prostoru vnitřního dvora v návaznosti na budoucí park. Podle Stanislavy Maronové z útvaru koncepce a rozvoje města lze řešení rozdělit do etap, které je možné dělat samostatně a nezávisle.

Bazén na Borských polích
Bazén na Borských polích | Zdroj: AVE architekt
Anotace soutěžního návrhu AVE architekt:

Přehledný, šetrný a otevřený všem.

Navrhovaný komplex tvoří plavecká hala se zázemím sportovního klubu, klidná relaxační část s wellness, ubytování pro organizované i sezónní návštěvníky a venkovní plovárna se vším, co k ní patří.
Jednotlivé soběstačné části jsou spojeny pobytovými ochozy v kompaktní blok soustředěný kolem venkovního dvora. Vzniká tak vlídná propojená instituce pro různé skupiny návštěvníků – každý si přijde na své.
Hmoty na severu nestíní, ale cloní hluk od tramvajové tratě. Na jih se blok otevírá slunci. Místo plotu je ohraničen nízkým loubím, které dává dvoru intimitu.
Ať návštěvník dorazí tramvají, autem, školním autobusem, pěšky nebo na kole, v každém rohu komplexu nachází vstup s odpovídajícím předprostorem.
Architektura odráží atmosféru a účely prostorů. Hygienický nerez, lehké dřevěné konstrukce, translucentní polykarbonátová fasáda a sítě porostlé vegetací. Počítá se s inteligentním technologickým řešením vodního cyklu a energií obnovitelných zdrojů.
Bazén na Borských polích bude přirozeným rozšířením vysokoškolského kampusu a významným atraktorem pro rozvoj okolního území – části města, které teprve hledá (a může tak najít) svoji identitu.

Porota ocenila tři z patnácti zaslaných návrhů. Druhý skončil CUBOID ARCHITEKTI s. r. o. a třetí Martin Křivánek + FARA-ON union s. r. o.

„Teď bude navazovat jednací řízení bez uveřejnění, na základě kterého může být teprve zadána zakázka na vypracování kompletní dokumentace všech stupňů včetně autorského dozoru,“ uvedla Maronová. Výdaje na pořízení všech stupňů projektové dokumentace asi 27 milionů korun s DPH už jsou vyčleněny v rozpočtu města na letošní a příští rok.

red