Mešita, kostel a synagoga na jednom místě. V Abú Zabí vznikl výjimečný náboženský komplex

První březnový den se slavnostně otevřely brány Domu abrahámovské rodiny v Abú Zabí. Nově postavený komplex v hlavním městě Spojených arabských emirátů se skládá ze tří samostatných modliteben - mešity, kostela a synagogy - a společných prostor pro setkávání. Svým pojetím i umístěním zcela výjimečný projekt má sloužit jako centrum pro vzdělávání, dialog a praktikování víry.

Dům abrahámovské rodiny je naplněním „Dokumentu o lidském bratrství“, který v roce 2019 podepsali v Abú Zabí papež František a vrchní imám z Al-Azhar Ahmed al-Tajíb. V katolickém i v muslimském světě vznik dokumentu velmi silně zarezonoval a podle mnohých odborníků se jedná o jednu z nejdůležitějších událostí v úsilí o mezináboženský dialog za poslední půl století.

Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny

Aby však nezůstalo jen u zaschlého inkoustu na kusu papíru, mělo vzniknout i něco hmatatelného a zcela unikátního. Tak se zrodila myšlenka na vybudování náboženského centra, které bude svou podstatou bourat bariéry a zasypávat příkopy.

Dům abrahámovské rodiny vznikl na základě mezinárodní architektonické soutěže, jejímž vítězem se stalo renomované architektonické studio Adjaye Associates ghansko-britského architekta sira Davida Adjaye. „Věřím, že architektura by měla usilovat o zhmotnění takového světa, v jakém chceme žít, světa vstřícnosti, otevřenosti a neustálého pokroku. Jako architekt chci vytvořit budovu, která se začne povznášet nad představu hierarchické odlišnosti a posílí bohatství lidského života. Doufáme, že prostřednictvím těchto budov, které oslavují tři různá náboženství, se lidé všech vyznání a z celé společnosti mohou učit a zapojit se do poslání mírového soužití pro další generace,“ popsal svou vizi Adjaye.

Stejné a jiné krychle

Komplex rozkládající se na ploše 7 700 m2 je pojmenované po biblickém Abrahámovi, k němuž se hlásí jak židé, tak i křesťané a muslimové. Vedle sebe tu proto rovnocenně stojí Mešita Eminence Ahmeda El-Tajíba, kostel Jeho Svatosti Františka a také synagoga Mosese Ben Maimona. Právě poslední jmenovaný objekt je nejen první synagogou ve Spoejných arabských emirátech, ale také vůbec první účelově postavenou mešitou v oblasti Perského zálivu. Komplex si klade za cíl stát se centrem vzdělávání a dialogu, které zve návštěvníky k účasti na bohoslužbách, prohlídkách, oslavách a příležitostech k poznávání víry.

Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny | Zdroj: Adjaye Associates

Pro prohlídku areálu jsou naplánovány každodenní prohlídky s průvodcem, který návštěvníkům ukáže konkrétní designové prvky vybrané pro specifické obřady a tradice jednotlivých vyznání.

Hlavní fórum tvoří jednopatrová budova, kolem níž jsou umístěny tři modlitebny. Každá z modliteben má zvenčí tvar krychle o rozměrech 30x30x30 metrů. Díky těmto rozměrům jsou tři domy objemově stejné a vytvářejí v komplexu vizuální harmonii, zatímco konkrétní konstrukční rozhodnutí odlišují architektonický výraz každého objemu.

Každá stavba má nádvoří s vodním prvkem a další prostory, které odpovídají příslušným náboženským tradicím. Objekty jsou propojeny vyvýšenou zahradou – společným prostorem setkávání a propojení. Sluneční světlo je hlavním designovým prvkem komplexu, který vstupuje do každé budovy v různou denní dobu.

Mešita

Mešita je navržena tak, aby směřovala k Mekce, a na každé straně má sedm podlouhlých oblouků, které odrážejí význam čísla sedm v islámu. Stěny jsou pokryty více než 470 pohyblivými panely s filigránovým mřížkováním, které ve velkém měřítku představují mashrabii – jeden z nejobdivovanějších prvků islámské architektury.

Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny – mešita | Zdroj: Adjaye Associates

Čtyřsloupová vnitřní mřížka tvoří devět stoupajících kleneb, které směřují pohled návštěvníků k mihrábu. Čtyři sloupy odkazují na islámský pojem stability, řádu a hojnosti, který je připisován číslu čtyři. Mešita má dvě vnější omývací místnosti – jednu pro mužské a jednu pro ženské věřící. Místnost pro mužskou očistu má tvar obrácené pyramidy, zatímco místnost pro ženskou očistu má tvar obrácené koule. Tyto tvary jsou zkonstruovány z betonu, aby při přípravě na modlitbu vyvolávaly pocit úžasu.

Kostel

Kostel je orientován na východ, směrem k vycházejícímu slunci, protože světlo je považováno za symbol božství. Les vysokých sloupů symbolizuje vertikální paprsky světla. Sloupy jsou orientovány ve směru východ-západ, takže ráno zaplavuje svatyni denní světlo a chrání ji před horkým poledním sluncem.

Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny – kostel | Zdroj: Adjaye Associates

Návrh kostela vychází z myšlenky „extatické spásné sprchy“. Tato „sprcha“ se skládá z řady lineárních dřevěných lamel, které se ve středu zvedají a po obvodu klesají. Klenbu kostela tvoří více než 13 000 lineárních stop dřeva (42 650 lineárních stop).

Dubové lavice navrhlo studio Adjaye Associates a odkazují na vertikální řešení fasády kostela. Kříž má záměrně minimalistický design, aby zdůraznil, že kostel je otevřený všem a bude využíván více vyznáními. Křtitelnice je osmiboká, podobně jako starověké baptisterium, kuželovitého tvaru s malými otvory. Jak se slunce během dne pohybuje, světlo proniká do kužele a vytváří v prostoru další světelné stíny.

Synagoga

Synagoga je orientována směrem k Jeruzalému. Tři vrstvy sloupů ve tvaru V odkazují na překrývající se vrstvy palmových listů v suce – tradičním modlitebním přístřešku, který se používá během Sukotu, židovského svátku sklizně. Sloupy na každé straně budovy se sedmi vrcholy dotýkají podlahy a osmi vrcholy stropu – sedmička je reprezentativním symbolem člověka a osmička představuje Boha na nebi.

Dům abrahámovské rodiny
Dům abrahámovské rodiny – synagoga | Zdroj: Adjaye Associates

Půdorys byl navržen tak, aby byl co nejflexibilnější a bylo možné měnit místa k sezení pro sefardské i aškenázské kongregace. Mikva (židovská rituální lázeň) má tvar dokonalého čtyřúhelníku, v němž se lidé pohybují kolem centrálního čtvercové nádrže s vodou a po cestě dělají jednotlivé kroky, dokud nedojdou k nádržce. Při stavbě mikve bylo nutné dodržet náboženské předpisy pro stavbu mikve a zároveň použít moderní stavební metody.