Kostel Neratovice

Nový kostel v Neratovicích symbolicky spojí nebe a zemi

Stavba kostela bývá výjimečným počinem v každém městě či obci. Nový kostel od architekta Zdeňka Fránka obohatí město Neratovice v příštích letech hned dvakrát. Nabídne chybějící prostory nejen komunitě věřících a současně se stane soudobou dominantou města.
Kostel z papíru

Kostel z papíru

„Časně zrána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon, řekl: ‚Díky tobě, Pane, že ses mi dal dočkat tohoto jitra.‘ I vstal a šel na jitřní.“ Staroslověnská legenda Sě nyně