Nový kostel v Neratovicích symbolicky spojí nebe a zemi

Stavba kostela bývá výjimečným počinem v každém městě či obci. Nový kostel od architekta Zdeňka Fránka obohatí město Neratovice v příštích letech hned dvakrát. Nabídne chybějící prostory nejen komunitě věřících a současně se stane soudobou dominantou města.

Neratovice jsou poměrně mladým šestnáctitisícovým městem ve Středočeském kraji, které charakterizuje socialistická výstavba a absence kvalitní architektury. Místní farnost nemá dosud žádný kostel a stále více chybí také potřebné zázemí pro setkávání a pořádání akcí.

Lidé mohou využívat jen malou kapli, která je v soukromém vlastnictví, nebo malý kostelík v sousední vesnici Lobkovice. Záměr vystavět v Neratovicích nový kostel se vyvíjel dlouho, svého uskutečnění by se měl dočkat v následujících třech letech.

Kostel i komunitní centrum

Římskokatolická farnost oslovila pro zpracování architektonického řešení předního českého architekta Zdeňka Fránka. Kostel bude vystavěn na rozsáhlém pozemku s charakterem biotopu, který patří církvi. Je situován k protilehlé barokní kapli s pohnutou historií, která je v soukromých rukou.

Kostel by měl sloužit současně jako komunitní centrum. Scházet se tu budou nejen farníci, zázemí zde najde také nízkoprahové centrum. Prostory bude možné využít rovněž pro koncerty, výstavy či přednášky.

Přechod a ticho

Symbolikou stavby je trojjedinost Boha, věž symbolizuje mariánský motiv. Kostel bude tvořen dvouplášťovou konstrukcí, která je zděná klenutá, vnitřní valeně a vnější přečnělkově. Do prostor mezi klenbami kostela architekt umístil učebny, klubovny, hygienické zázemí a další.

Pod vnitřní klenbou se nachází vlastní sakrální prostor. „Meziprostor mezi dvěma slupkami symbolizuje přechodnou část života a vnitřní prostor pod klenbou s horním osvětlením představuje tichý sakrální prostor oddělený od vnějšího světa,“ vysvětluje architekt Zdeněk Fránek.

Pod celým objektem bude situována společenská místnost. Železobetonová věž kostela vysoká 22 metrů bude přístupná po rampě a ponese zvony.

Skrytá symbolika

Stavba podle faráře Petra Kováče může připomínat loď – archu (ale také Boží přítomnost ve světě), k níž se přimyká na východní straně věž, jež evokuje přistupujícího a dotýkajícího se člověka. Při vstupu do objektu na první pohled zaujme čtyřdílné okno symbolizující čtyři evangelisty.

Bezbariérová stezka mezi oběma plášti stoupá podobně, jako stoupá po spirále lidský život, a symbolizuje spojení země a nebe. Součástí kostela bude skleněná křížová cesta od designéra a sochaře Ronyho Plesla.

Budova kostela a fary jsou navrženy jako nízkoenergetické. Obě stavby bude pokrývat vegetační střecha zavlažovaná z retenční nádrže zachycující dešťovou vodu. Kostel obklopí velký park s jezírkem a dětským hřištěm.

KOSTEL A PASTORAČNÍ CENTRUM NERATOVICE

Místo: Neratovice
Architekt: Fránek Architects/Zdeněk Fránek
Spolupráce: Tereza Horňasová, Tomáš Langr, Vojtěch Marek, Tomáš Růžička a partneři
Investor: Římskokatolická farnost Neratovice
Zastavěná plocha: 733 m2
Projekt: 2018–2020

TEXT: Jolana Říhová
FOTO: Fránek Architects