Novoměstské kino dostane nový kabát. Soutěže se zúčastnily ateliéry z celé Evropy

Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují na svém zasedání 20. prosince 2022 potvrdilo rozhodnutí poroty a rozhodlo o výběru nejvhodnějších návrhů architektonické soutěže o návrh „Kulturní centrum KINO 70“. Vítězem se stala architektonická kancelář Sokoban studio z Prahy.

Konečnému výsledku předcházel dlouhý a náročný proces příprav. Nejprve byla zřízena pracovní skupina složená ze zástupců města, kulturních organizací a spolků. Na základě diskuse členů této pracovní skupiny vznikly nejrůznější požadavky na prostory nového kulturního centra, které má vzniknout ze současné budovy Kina 70.

Kulturní centrum Kino 70
Kulturní centrum Kino 70
Kulturní centrum Kino 70

Pro vytvoření představy, o potřebách uživatelů kulturního centra a také o možnostech, které by mohlo v budoucnu nabídnout, byly členové pracovní skupiny nabádáni doslova k přehánění svých požadavků. Přesto na jejich základě vznikly tři v podstatě reálné varianty – úrovně, rekonstrukce budovy kina. Ty byly následně předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí o nejvhodnější variantě pro město.

Sešlo se skoro 30 návrhů z celé Evropy

Vzhledem k výši předpokládané investice vyvolalo toto téma u zastupitelů města širokou diskusi a další požadavky na jednotlivé varianty. Ty byly dále zpracovány a Zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání rozhodlo o vypsání architektonické soutěže na střední variantu, která nabídla rozumný kompromis mezi cenou a komplexností rekonstrukce budovy.

V létě, koncem července se sešli porotci soutěže k ustavující schůzce, na které si zároveň odsouhlasili poslední detaily soutěžních podmínek. Porota byla sestavena jak z nezávislých členů – architektů: doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D, MgA. Ondřej Císler, Ph.D., doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jiří Smolík, tak ze zástupců města: Mgr. A. Vít Lukas, Ing. Libor Hovorka (místostarosta města 2018 – 2022).

Kulturní centrum Kino 70
Kulturní centrum Kino 70 – Vítězný návrh
| Zdroj: Sokoban studio

Na jednání Rady města 27. června 2022 bylo předloženo konečné zadání soutěže a soutěž byla vyhlášena na základě potvrzení její regulérnosti Českou komorou architektů 19. července 2022. Až do 7. listopadu potom měli uchazeči možnost předkládat své návrhy. Těch se nakonec sešlo celkem 27 z celé Evropy. Na podatelnu Městského úřadu tak doputovaly návrhy ze Španělska, Švýcarska, Slovenska nebo Německa, nicméně až do rozhodnutí o vítězném návrhu byly všechny posuzovány zcela anonymně.

Po přezkoumání všech stanovených náležitostí postoupilo do samotného hodnocení 26 kompletních návrhů. Porota se k jejich hodnocení sešla 22. listopadu a vzhledem k výsledku komunálních voleb došlo ke změně jejího složení. Jako zástupce města byl na místo Ing. Hovorky jmenován starosta města Ing. Milan Slavík a jako jeho náhradník Ing. Aleš Vrátný.

O vítězi a druhém a třetím místě porota rozhodla hlasováním ve čtyřech kolech, dalším hlasováním potom rozdělila odměny. Teprve po skončení hlasování a rozdělení cen se porota seznámila se jmény autorů jednotlivých návrhů. Pro dodržení regulérnosti soutěže musely před zveřejněním výsledků proběhnout nezbytné procesní kroky. Například seznámení Zastupitelstva města s výsledky architektonické soutěže nebo lhůta pro odvolání jednotlivých účastníků proti rozhodnutí poroty.

Porota ocenila čistotu a funkčnost

Na prvních třech místech se umístily návrhy, kterým se podařilo naplnit požadavky zadavatele soutěže. Porota ocenila v rámci celé soutěže množství zaslaných návrhů, jejich vysokou kvalitu a různorodost.

Prvním místem porota ocenila Sokoban studio s. r. o. z Prahy (Autoři: MgA. Matyáš Švejdík, MgA. Šimon Marek, David Krátký, MgA. Petr Souček). Sokoban studio navrhlo vnitřní uspořádání objektu s respektem a zároveň posílilo kvality stávající architektury. Celkové řešení objektu porota vnímala jako čisté, jednoduché a funkční. V rovině konstrukce, materiálu vně i uvnitř respektuje a posiluje jeho hodnoty, čímž dává vyniknout kráse a kvalitě kompozice stavby.

Druhé místo porota přiřkla sdružení tamti_architekti z Pardubic (autoři: Adam Dvořák, MSc., Ing. arch. Ondřej Machač, Ing. arch Šimon Semerák a Ing. arch. Daniel Struhařík), jejichž návrh přiměřeně a čitelně zapadá do prostředí města. Dále bylo oceněno členění parkovacích míst a výsadba v exteriéru.

Kulturní centrum Kino 70
Kulturní centrum Kino 70 – Vítězný návrh
| Zdroj: Sokoban studio

Návrh z dílny Tomáš Dvořák architekti, s. r. o. z Brna (autoři: Ing. arch. Tomáš Dvořák, Ing. arch. Adam Repaský – spolupracující osoba), který se umístil na třetím místě, se svým celkovým pojetím snaží respektovat původního ducha budovy Kina 70 a v mnoha ohledech se mu to daří velice úspěšně.

Kompletní výsledky a přehled všech návrhů jsou k vidění na webových stránkách města. 14. února 2023 bude v Kině 70 v Novém Městě nad Metují uspořádána vernisáž výstavy všech soutěžních návrhů. Výstava dále potrvá do 19. února a bude veřejnosti přístupná v průběhu projekce kina. Dalším krokem v projektu bude jednání s vítězem soutěže o následném zadání zakázky.

red