ČASOPIS FORTUNE OHODNOTIL CEMEX JAKO SPOLEČNOST, KTERÁ MĚNÍ SVĚT

ČASOPIS FORTUNE OHODNOTIL CEMEX JAKO SPOLEČNOST, KTERÁ MĚNÍ SVĚT

Společnost CEMEX oznámila, že byla zařazena na žebříček Fortune 2017 Change the World List, který celosvětově hodnotí a oceňuje 50 firem, které mají pozitivní sociální dopad v rámci iniciativ, které jsou nedílnou součástí jejich podnikatelské strategie. CEMEX je již podruhé od roku 2015 na žebříčku hodnocení časopisu Fortune, kde se zařadil mezi 20 předních světových společností.

 

Fortune ocenil úsilí CEMEXu věnované na podporu udržitelných stavebních aktivit a zdůraznil rozvíjející se programy společnosti, které zahrnují sociální aktivity a iniciativy CEMEXu jako jsou „Construyo Contigo“ (Stavíme společně), „ConstruApoyo, Yo Construyo“ (Stavím) a “Clean Cookstoves” (Čisté kuchyňské likny), jež se zaměřují na záchranu životů, zlepšování způsobů obživy, posilování ženských práv a ochranu životního prostředí. Prostřednictvím těchto různorodých, inovativních řešení, přesahují programy CEMEXu rámec stavebnictví a bojují proti chudobě, nekvalitnímu vzdělávání, nezdravému bydlení, nezaměstnanosti, nedostatku příležitostí, špatnému přístupu k finanční pomoci a nedostatku občanské angažovanosti. Do roku 2016 tyto programy poskytly cenově dostupné a důstojné bydlení více než 3 milionům lidí v Latinské Americe. CEMEX je nadále odhodlaný vytvářet sdílené hodnoty prostřednictvím inovace v sociální sféře, tvořením a posilováním vzájemného spojenectví s dalšími společnostmi v rámci soukromé sféry, s univerzitami, neziskovými organizacemi a místními komunitami.

Fernando A. González, generální ředitel CEMEXu, uvedl, že “jsme znovu velmi poctěni oceněním, které nám Fortune udělit za naše úsilí a závazek podporovat globální, udržitelné stavební praktiky.” “Programy CEMEXu nám umožnily v rámci tohoto hodnotového řetězce spolupracovat s vládami, malými úvěrovými společnostmi, komunitami s nízkými příjmy a podnikateli v sociální sféře, a tak postavit přes 4 miliony čtverečních metrů obyvatelných prostor.” 

Fortune sestavil žebříček 2017 Change the World List ve spolupráci s neziskovou konzultační společností FSG zaměřující se na sociální dopady, a to v rámci její iniciativy “Sdílených hodnot”. Při výběru 50 společností Fortune zohlednil 3 následující kritéria: měřitelný sociální dopad, výsledky činnosti z hlediska sociálního přínosu a stupně inovace. Celý žebříček Fortune 2017 Change the World List je dostupný na: http://fortune.com/change-the-world/list/ 

O společnosti CEMEX

CEMEX je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, který poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby zákazníkům ve více než 50 zemích. Mexická společnost CEMEX působí v České republice od roku 2005. Provozuje v Česku 74 betonáren, 11 štěrkoven, 6 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. CEMEX zaměstnává cca tisíc zaměstnanců v České republice a 20 zaměstnanců na Slovensku. CEMEX je držitelem certifikátů, které potvrzují nadstandardní kvalitu produktů a poskytovaných služeb. Všechny betonárny CEMEX mají certifikáty ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Cementárna, cementová mlýnice mají certifikaci ISO – 9001:2008, 14001:2004 a 18001:2007. Všechny lomy a štěrkovny v ČR mají certifikaci ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.

CEMEX disponuje moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací s  vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie. CEMEX má bohaté zkušenosti s poskytováním inovativních stavebních řešení, zvyšováním efektivity a podporou udržitelného rozvoje. CEMEX se zavázal ke splnění cílů biologické rozmanitosti, které definuje iniciativa Building Biodiversity. CEMEX intenzivně spolupracuje s členy BirdLife International především v České republice, Španělsku, Velké Británii, Francii, USA, Malajsii, Mexiku a Dominikánské republice. 

Více informací o CEMEXu lze nalézt na internetové adrese: www.cemex.cz a www.cemex.com

    

Komentáře