Wieser house
Galerie(9)

Terezínské vize

Pro osud Terezína po druhé světové válce je charakteristická rozštěpenost mezi vývojem a posláním malé pevnosti, zaměřené na uchování paměti tragických událostí holokaustu, a hlavní pevnosti, kterou postihl osud srovnatelný s mnoha malými českými městy doby komunismu. Nový život do spícího města se nyní snaží vnést studenti a pedagogové Fakulty architektury ČVUT.

Kromě válečných a poválečných událostí, které se na městě výrazně podepsaly, město navíc po odchodu Československé armády v devadesátých letech stále hledá životaschopnou a reálnou vizi své budoucnosti. Studentským zadáním na FA ČVUT začala v loňském roce systematická akademická práce hledající vizi pro dlouhodobý a trvanlivý rozvoj malé a hlavní pevnosti.

Propojením a koordinovaným rozvojem obou částí pevnostního celku se pro město otevírají nové možnosti. Bude jej možné prezentovat v komplexnějším historickém kontextu, poutat tak dlouhodobě pozornost širší veřejnosti a přilákat tím více návštěvníků.

Wieserův dům nejhonosnější civilní budova v Terezíně před právě probíhající rekonstrukcí
Wieserův dům – nejhonosnější civilní budova v Terezíně před právě probíhající rekonstrukcí |
Bývalá zbrojnice v komplexu dělostřeleckých kasáren
Kasárna Jana Žižky jsou v dezolátním stavu město však na rekonstrukci nemá dostatek prostředků.
Replika ubikace v bývalém ghettu v objektu Magdeburských kasáren
Rešerše a skici Walberta Schmirlera k jeho práci
Samotky na čtvrtém dvoře v Malé pevnosti
Studentská práce Walberta Schmirlera urbanismus Terezína ateliér Stempel Beneš FA ČVUT 2018
Wieser house
Wieserův dům nejhonosnější civilní budova v Terezíně před právě probíhající rekonstrukcí

Propojení pevností

V rámci studentských projektů jde zejména o návrat k historicky původnímu urbanistickému konceptu pevnostního města a k jeho přizpůsobení současnému a budoucímu vývoji. Historický koncept vychází z „jednolitého“ městského celku a přímého propojení mezi malou a hlavní pevností po obou březích řeky Ohře.

Finálním výstupem této první fáze jsou kromě bakalářských i diplomových prací studentů a jejich shrnutí v knižní publikaci také průběžné konzultace těchto prací se zástupci i občany Terezína, židovské komunity i Památníku Terezín, jejich prezentace formou výstav, besed a konferencí.

Kasárna Jana Žižky jsou v dezolátním stavu město však na rekonstrukci nemá dostatek prostředků.
Kasárna Jana Žižky jsou v dezolátním stavu město však na rekonstrukci nemá dostatek prostředků. |

Svědectví dějin

Jedním z výstupů je také závěrečný koncepční dokument pro vládu ČR spojený se žádostí o finanční a organizační podporu pro revitalizaci památníku i města. V další fázi by měla následovat mezinárodní urbanistická soutěž pro profesionální ateliéry, jejíž vítězové budou pokračovat o úroveň výše v započatém díle studentů a pedagogů.

V současnosti probíhá v Terezíně rekonstrukce Wieserova domu. V dlouho opuštěném pozdně rokokovém objektu najde místo stálá expozice mapující nejhrůznější případy genocidního násilí v moderních dějinách. Expozice vznikne ve spolupráci s mezinárodními odbornými institucemi a naváže na současné aktivity Centra studií genocid Terezín v bývalých dělostřeleckých kasárnách.

Replika ubikace v bývalém ghettu v objektu Magdeburských kasáren
Replika ubikace v bývalém ghettu v objektu Magdeburských kasáren |
Text: Red
Foto: Ivan Němec

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2019.