Citlivá rekonstrukce zámku v Písečném

Partneři sekce:

Obnova a rehabilitace Zámku v Písečném je v našich podmínkách unikátní obnovou zámeckého areálu, který byl za posledních 100 let po všech stránkách doslova zmrzačen v jeho primárních funkcích.

Navíc je jeho obnova spojena doslova se všemi disciplínami tradičního stavitelství včetně umělecko-řemeslného štafírování interiérů, za použití tradičních i nových postupů stavitelství, s využitím nových technologií bez narušení historických hodnot vedoucích k jednoduše řízenému provozu.

Zámek s administrativním lihovarem se stal přirozeným správním a reprezentačním sídlem zemědělského holdingu a zároveň je po právu opět dominantou obce. Spolu se zapojením vodních prvků a realizací nové zahrady vytváří unikátní architektonický celek v centru obce.

Zámek v Písečném
Zámek v Písečném s administrativním lihovarem
Zámek v Písečném s administrativním lihovarem
Zámek v Písečném - lovecký sal
Zámek v Písečném - zlatý salón
Zámek v Písečném -černá kuchyň
Zámek v Písečném - pokoj se stuky
Celková situace.

Citlivá obnova

Obnovena byla historická stopa komunikace navazující na novou síť stezek a zpevněných ploch, od příjezdu lemovanou novou ohradní zdí.

Ekologický přínos stavby tkví v návratu (chovných) vodních prvků do krajiny, v provedení protipovodňových opatření při modelaci přirozené hranice areálu u řeky Dyje, včetně důmyslného zakomponování tepelných čerpadel k vytápění objektů do samotné zahrady.

Dosud rehabilitovaná část zámeckého areálu zahrnuje vlastní objekt zámku s nádvořím a k severnímu křídlu přilehlým lihovarem. V blízkosti lihovarského komínu a parkoviště je situován technologický objekt se skleníkem navazujícím na rozsáhlou zámeckou zahradu s vodní plochou a fontánami, která se rozkládá až k Moravské Dyji.

Vodní příkop obepínající zámek je lemován opěrnými zdmi, kde na zvýšeném západním břehu stojí hospodářská stavení citlivě rekonstruovaná na jízdárnu a muzeum historických traktorů.

Při severní a západní hranici areálu nadále probíhají stavební práce na dokončení navazujících objektů sýpky, sociálního a technologického zázemí, seníku a stájí s výběhem pro koně, včetně nových sítí cest a zahradnických úprav.

Zámek v Písečném - zlatý salón

Nové prvky

V části lihovaru byly provedeny odvážnější úpravy pro nové vertikální spojení jednotlivých podlaží. Důležitou součástí v rámci úvodní etapy byla také záchrana a renovace solitérního cihlového lihovarského komína a provedení novostavby technického objektu (trafostanice, strojovna tepelných čerpadel, záložní kotelna, filtrace a čerpání vodního systému, zahradnictví a skleník) v těsné blízkosti zámku.

Zásadními příspěvky a novodobými zásahy bylo jednak založení zcela nového zámeckého parku na pozemcích, kde byla desítky let skládka stavební suti, v neposlední řadě pak vybudování vodního kanálu obepínajícího hlavní zámeckou budovu pro drobný chov ryb, zlepšení mikroklimatu a také jako určitá reminiscence dávné existence vodní tvrze.

Nepřehlédněte: Rekonstrukce vily v Hovorčovicích dala vzniknout modernímu rodinnému bydlení

Zámecká křídla byla rekonstruována pro reprezentační využití majiteli zámku a jejich holdingu. Další objekty zámeckého komplexu již slouží nebo budou využity pro ubytování zaměstnanců, chov koní, malé muzeum zemědělské techniky a sýpka bude adaptována na kulturní zařízení.

Zámek v Písečném - lovecký sal

Obnova a rehabilitace zámku v Písečném
Místo: Písečné
Architekt: Petr Řehořka, Simona Avratová, Kamila Krejčiříková, ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.
Dodavatel: RHEA STAV, s.r.o.
Investor: FREDI s.r.o.
Realizace: 2015–2019
Text: Red
Foto: Nadace ABF

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2019.