Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Koncept územního plánu Prahy čeká na připomínky

Koncept územního plánu Prahy čeká na připomínky

Na námitky proti koncepci územního plánu Prahy už nezbývá moc času. Poslední možný den je 9. prosince 2009. Veřejné projednávání konceptu územního plánu zastupitelstvem proběhlo 23. listopadu. „Sešlo se opravdu mnoho lidí, dokonce se nevešli do největšího sálu magistrátu,“ řekla Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru územního plánu. Zasedání trvalo téměř osm hodin.

„Jsme rádi, že ve vládní politice územního rozvoje, schválené na jaře, byl stabilizován pražský okruh,“ řekla Jitka Cvetlerová. Magistrát i přes to počítá s žalobou starosty městské části Prahy Suchdol, která už několik let protestuje proti vedení okruhu přes její území. Nicméně podle Jitky Cvetlerové je tato varianta nejmenší zlo pro všechny dotčené strany. „Všechny ostatní trasy vedou přes hustěji obydlené oblasti než je tato. Dopravní zátěž v současné době doléhá především na Prahu 1 a 2, které jsou kromě Jižního města nejhustěji obydlenými městskými částmi,“ dodala.

Dalším neuralgickým bodem územního plánu je paralelní přistávací dráha pro ruzyňské letiště. Ta byla vyčleněna z projednávání koncepce jako tzv. změna 1000 a nyní na ní externí firma vypracovává studii SEA (EIA) o dopadech stavby na životní prostředí. Po jejím vyhotovení se teprve může vrátit do konceptu ÚP a předložit zastupitelstvu ke schválení.

Co se týče výškových budov, plán obecně nepočítá v Praze s budovami vyššími než dvanáct pater s tím, že o každé budově vyšší než tento limit se bude rozhodovat samostatně. „Existují zde některé mimořádně cenné pohledy, které Praha nesmí ztratit, protože koneckonců kvůli nim Prahu navštěvují turisté. Například pohled na Hradčany či Vyšehrad,“ říká Ivan Jonák z odboru územního rozvoje. Různé nové návrhy výškových budov často tyto výhledy narušují, čímž podle Jonáka připravují o tuto devizu jiné, už realizované stavby. Přesto nevylučuje možnost schvalování solitérních objektů, které by měly představovat lokální dominanty.

Veřejnost může ke konceptu územního plánu osobně podávat připomínky v informačním centru rozvoje hlavního města Prahy v Jungmannově ulici. Tam jsou denně k dispozici úředníci, kteří vytisknou návrh pro konkrétní lokalitu nebo stavbu a pomohou vyplnit formulář. Koncept je rovněž na internetových stránkách magistrátu www.praha-mesto.cz v sekci územní rozvoj. Novinkou je, že připomínky podané přes internetové stránky se rovnou zanesou do softwaru, který zpracovatelé ÚP využívají a označí lokalitu, které se připomínka týká.

„Počítáme asi s deseti tisíci připomínkami,“ řekla Jitka Cvetlerová. Veškeré připomínky bude muset odbor územního plánu zpracovat a poté se k nim budou muset opět vyjádřit orgány státní správy a samosprávy a posoudit, zda jsou opodstatněné. Teprve pak bude koncept předložen zastupitelstvu. „Budu ráda, když se koncept podaří zastupitelstvu hlavního města předložit na podzim příštího roku,“ říká Cvetlerová. Pokud by byl schválen koncept, příprava územního plánu už není tak náročná. Jeho dokončení předpokládá asi rok až dva po schválení konceptu. Politici si představují dřívější dobu, ale kvůli složitosti celého procesu a nutnosti absolvovat schvalovací procedury v několika kolech to považuje ředitelka odboru Cvetlerová za nerealistické.

Iva Nachtmannová
Foto: Wikipedia Commons, ÚRM Praha (Útvar rozvoje hlavního města Prahy)