Herní krajina Pecka – ráj pro děti i rodiče

Herní krajina Pecka je souborem monumentálních herních prvků a instalací na pomezí sochařství a folly architektury, umístěným ve výšce 1062 nad mořem v prostředí krajiny Krkonošského národního parku.

V jeden celek slučuje dětské hřiště, naučnou stezku a sochařský park s mnoha atrakcemi zasazenými do krajiny. Dominantním materiálem je dřevo ze sibiřského modřínu na ocelových nebo dřevěných konstrukčních prvcích. Pobyt v lese na vysokohorském vzduchu si zde užije celá rodina.

Hlavní myšlenkou vzniku této unikátní herní krajiny byla snaha autorů motivovat rodiče i děti pro pobyt v horách na čerstvém vzduchu a v těsném kontaktu s přírodními materiály (dřevo, voda, kámen).

„Při návrhu jsme se snažili co nejvíce zachovat krajinu v původní podobě,“ vysvětluje Tereza Kučerová, „a herní prvky do lesa jen ohleduplně vložit. Námětem je zvířena Krkonoš, rozdělená tematicky na svět v korunách stromůs procházkou po lávkách mezi hnízdy čápa černého, která postupně přechází do lesa, kde je možné prolézt obří vřetenovkou, zmijí, norami, být součástí souboje mravenců a pustit dřevěnou pecku labyrintem mraveniště. Na kraji lesa číhá rys, jehož chřtánem je možné prolézt až do jeho útrob, paroží a kostra padlého jelena je zároveň vyhlídkou i prolézačkou s tobogánem. Dole na prameni sedí mlok, po jehožhřbetě se koulí dřevěné pecky, které mu spadnou do tlapek.“

Herní krajina Pecka 05
Herní krajina Pecka 06
Herní krajina Pecka 07
Herní krajina Pecka 01
Herní krajina Pecka 02
Herní krajina Pecka 03
Herní krajina Pecka 04
Herní krajina Pecka 08

Přírodní škola hrou

Jde o promyšlenou kombinaci certifikovaných herních prvků a sochařských instalací, navrženou s ohledem k prostředí, v němž jsou umístěny, a díky tomu v krajině zcela přirozeně dotváří charakter zdejšího zvířecího světa.

Přitažlivost herní krajiny je dána tím, že typy prvků popisného charakteru (rys, zmije) jsou dány do souvislosti s prvky abstraktními (jelen, vřetenovka…). Dominantním materiálem je dřevo ze sibiřského modřínu na ocelových nebo dřevěných konstrukčních prvcích, každá jednotlivá stavba je svého druhu prototypovým modelem.

Ke každému prvku je připojen panel s informacemi ve formě ilustrovaných scén s populárně naučným obsahem. Děti se učí hrou se zájmem a nadšením a rodiče mohou tuto radost sdílet s nimi, což je významná a důležitá nadstavba.

Herní krajina Pecka 09

Použité typy konstrukcí:

Při realizaci jednotlivých herních prvků využili tvůrci různé typy konstrukcí, díky nimž mohli vytvořit vizuálně věrné, dostatečně pevné a odolné a současně vysoce funkční modely. Kupříkladu tuhá prostorová struktura ve tvaru sochy – rysa nebo nory, je vytvořena z modřínových kulatin a hranolů různých profilů bez povrchové úpravy.

Jednotlivé prvky jsou spojeny atypickým ocelovým svařencem a zajištěny nerezovými vruty. Těla mravenců tvoří nosná svařená ocelová kostra s nakotvenými prvky z lepeného nebo masivního modřínového dřeva.

Konstrukce zmije či vřetenovky sestávají z ocelových obručí svařených z plechů z oceli jako atypický prvek různých rozměrů. Založeny jsou na zemních vrutech a rámy jsou propojeny ocelovými trubkami a jekly a obloženy fošnami ze sibiřského modřínu.

Příhradové nosníky z lepeného lamelového modřínového dřeva jsou základním stavebním prvkem pro parohy a žebra jelena. Jednotlivé nosníky jsou propojeny průvlaky, schodištěm a plošinami. V plochách mezi nosníky a zábradlím je vypnuta ochranná černá nerezová síť.

Vůbec nejsložitěji je navržena stezka ve stromech. Jde o soustavu sedmi plošin osmiúhelníkového půdorysu, které díky obložení z akátových větví činí z venku dojem čapích hnízd vzájemně propojených visutými lanovými lávkamido logické stezky.

Herní krajina Pecka 16

Zpráva Taros Nova:

Realizace herních prvků Pecky vyžadovala úzkou spolupráci s architekty návrhu a výraznou flexibilitu při provádění projektu. Objekty zvířat jsou sochařským dílem a mají proto enormní náročnost na detaily, určující výslednou formu.

Neustálá konfrontace technického řešení s uměleckým záměrem byla, v pozitivním smyslu, nejsilnější zkušeností z projektu. Některé konstrukční detaily byly upravovány za pochodu. Realizace se tak přiblížila procesu tesání sochy, hledání formy skrze technologii konstrukce.

Základní údaje:
Návrh: MgA. Matěj Hájek (SKULL studio), MgA.Tereza Kučerová (Moloarchitektis.r.o)
Web: matejhajek.com & moloarchitekti.com
Klient: Město Pec pod Sněžkou
Projekt: 2016 – 2017, Taros Nova s.r.o.
Realizace: 2018, Gardenline s.r.o., Taros Nova s.r.o.
Zastavěná plocha: 1999,2 m2
Náklady: 43,6 mil. Kč vč. DPH
Dotace: 29 mil. Kč (Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020)
Fotografie: BoysPlayNice, www.boysplaynice.com
Grafika: Tomski&Polanski, www.tomskipolanski.com
Text: Daniela Bartošová