Hospoda na návsi

V roce 2014 se Máslovice, malá obec nedaleko Prahy, rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající vyhořelé stavby na návsi. Před požárem zde sídlil autoservis, původně tu ale bývala hospoda. Jejího obnovení se chopili mladí architekti z ateliéru Bod.

„Objekt je pro účely hospody a místa setkávání místních obyvatel ideální, protože stojí přímo na návsi v centru obce,“ říká architekt Vojtěch Sosna. „Tato poloha je pro dům takového společenského významu správná.

Objekt vytváří společně se sousedním domem současné hospody jeden související celek, který je obklopen návsí. Posílení propojení hospody a návsi je klíčové, zejména zvážíme-li děje konané v hospodě a ve společenském sále a jejich význam pro společenský život obce.“

Rekonstrukce hospody

Křížové schéma

Původní podoba objektu byla ­výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto ­nepřehledné řešení změnili architekti ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty. Trakt ­obslužný, který je situován ke dvorku, a trakt bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády.

Vstupní prostor
Vstupní prostor |
Dlážděný prostor před hospodou ve stínu vzrostlých stromů
Interiér hospody
Na hlavní osu domu jsou napojeny všechny provozy a vertikální komunikace
Průhled z lokálu do společenského sálu
Rekonstrukce hospody
Sál je možné otevřít směrem do návsi třemi francouzskými okny
Společenský sál
Velkorysost sálu je podtržena otevřeným krovem

Osa domu

Hlavní vstup vede do domu z návsi, vedlejší vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba – osa, na kterou se pojí všechny provozy a vertikální komunikace. Vpravo se nachází lokál, vlevo sál, ty jsou odděleny od chodby velkými dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, které se v případě konání větší akce dají otevřít do kolmé polohy.

Průhled z lokálu do společenského sálu
Průhled z lokálu do společenského sálu |

Propojení prostorů

Protilehlá křídla do sebe zapadají a dveře tak slouží pro oddělení zá­dveří a zbytku chodby. Vzniká tak jeden velký propojený prostor sálu a hospody. Samotný sál je možné otevřít směrem do vydlážděné návsi třemi velkými francouzskými okny. Autoři projektu tak rozšířili prostor hospody o další plochu využitelnou pro dění uvnitř, vnitřní život hospody je tak organicky propojen i s venkovními prostory na návsi.

Společenský sál
Společenský sál |
Rekonstrukce hospody
Místo: Máslovice
Architekti: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda
Investor: Obec Máslovice
Projektant: Atelier bod architekti s.r.o.
Generální dodavatel: KyraStav spol s r.o.
Projekt: 2014
Realizace: 2017–2018
Text: Bod Architekti, Tereza Janišová
Foto: Jiří Straka

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2018.