Cortenový pavilon

V londýnském City byl otevřen netradičně koncipovaný pavilon připomínající kovovou sochu. Objekt navržený architekty ze studia Make Architects je součástí rozsáhlé přeměny bývalého dopravního uzlu na veřejný prostor, který sdružuje místní komunitu.

Kruhový objezd s řadou nekonformních podchodů byl předmětem intenzivního vývoje po dobu více než šesti let. Silniční doprava byla přesunuta, podchody zrušeny a v oblasti vzniklo nové náměstí. Uprostřed tohoto nově vzniklého prostoru umístili architekti ze studia Make výrazný objekt, který slouží jako kavárna a multifunkční komunitní prostor.

Portsoken pavilion
Portsoken pavilion |

Spojení budov i lidí

Úkolem pavilonu je doplnit chybějící občanskou vybavenost a zdůraznit propojení mezi dvěma významnými památkově chráněnými budovami na obou stranách náměstí: Kostelem svatého Botolpha a základní školou Sira Johna Casse. Jedná se o druhý ze série pavilonů, které mají v Londýně vzniknout. Součástí zadání byla estetická návaznost na první pavilon, který navrhli Make Architects v roce 2008.

„Konečné schéma je krásné a osobité, zároveň ale také respektuje dědictví historické architektury v okolí,“ říká Architektka Sarah Shuttleworth. „Poskytuje občanskou vybavenost a podílí se na přeměně prostoru ve prospěch místní komunity.“

Pavilon doplňuje veřejný prostor a pomáhá sdružovat místní komunitu
Pavilon doplňuje veřejný prostor a pomáhá sdružovat místní komunitu |
Cortenová struktura v Londýnském City
Dřevěné akustické panely se zakomponovaným osvětlením
Pavilon doplňuje veřejný prostor a pomáhá sdružovat místní komunitu
Portsoken pavilion
Velké přesahy střechy byly navrženy s ohledem na pohyb slunce během dne
Půdorys
Skicy pavilonu
Východní pohled

Tři strany

Pavilon se dotýká země jen ve třech opěrných bodech, prostory mezi nimi vyplňuje skleněná fasáda. Objekt je obložen cortenovými deskami, které podtrhují ostrý kovový styl stavby. Tvar pláště je také funkční, skrývá soustavu kanálků odvádějících dešťovou vodu do diskrétních odtoků v dlažbě. Teplé tóny zvětralé oceli ladí s červenými cihlami staveb v okolí.

V průběhu času ocel ztmavne a bude s okolními stavbami kontrastovat. Pavilon byl vytvořen parametricky, jeho forma byla pečlivě navržena s ohledem na klíčové přístupy chodců k novému náměstí. Nemá proto žádnou zadní stranu a její tři skleněné fasády jsou otevřeny na severozápad, severovýchod a jih. Díky tomu nabízí pavilon nerušené pohledy dovnitř a skrz strukturu, stejně jako vstupy do objektu ze všech jeho stran.

Skicy pavilonu
Skicy pavilonu |

Zvuk, světlo

Do interiéru navrhli architekti obklady z dřevěných děrovaných panelů, které přispívají k lepší akustice. V noci se panely rozsvítí, což vytváří zajímavě zářivý efekt. Velké přesahy střechy byly navrženy s ohledem na pohyb slunce během dne a dobře tak stíní interiér.

Pavilon byl na náměstí dopraven ve formě prefabrikovaných dílů, na místě pak znovu sestaven a svařen. Po dokončení všech konstrukčních svarů byly stěny nově vzniklého prostoru nastříkány izolační vrstvou, aby se minimalizovaly tepelné ztráty a zamezilo se kondenzaci páry na vnitřní straně konstrukce.

Dřevěné akustické panely se zakomponovaným osvětlením
Dřevěné akustické panely se zakomponovaným osvětlením |
Portsoken pavilion
Místo: Londýn
Architekt: Make Architects
Klient: The City of London
Realizace: 2018
Text: Tereza Janišová
Foto: Make Architects, V2com
Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2018.