Back to the article Hospoda na návsi 1 / 11

Dlážděný prostor před hospodou ve stínu vzrostlých stromů