Inspirující housenka

Inspirující housenka

Vzorkem sama o sobě je vzorkovna firmy Sipral. Společnost, která se zabývá fasádami, zadala projekt na výstavbu prostoru, v němž by mohla prezentovat své výrobky, architektonické kanceláři D3A. Autoři Stanislav Fiala a Daniela Polubědovová vsadili na hravost. Stavba připomíná barevnou housenku, jedoucí vlak, vznášejícího se čínského draka. Asociací s domem, který má každou fasádu z jiného materiálu, o barvě ani nemluvě, bychom našli více. Právě to je hlavní deviza vzorkovny – inspiruje.

Kancelář D3A se k projektu nedostala náhodou. Osvědčila se už u návrhu továrny Sipralu z poloviny devadesátých let a také u její přístavby z roku 2002. Tentokrát bylo v zadání vytvořit vzorkovnu skel, žaluzií a zařízení na mytí fasád s prostory pro výstavu modulů částí fasád, stavebních prvků, materiálů a prototypů. Stavební parcelu tvoří odpočinková zahrada pro zaměstnance. Autoři návrhu se snažili co největší její část uchovat. Proto stavba stojí na pilotách, proto doslova pluje mezi stromy.

Konstrukce a materiály

Objekt má dvě nadzemní podlaží a je založen na pilotách. S klesajícím pozemkem se stále zvyšují, stejně jako stoupá přední část vzorkovny, aby její špice vykukovala přes plot na ulici. Podélná část vzorkovny je rozdělena na několik úseků, které jsou spojeny jakýmisi mezistupni, klouby. Ty umožňují jednak elegantně vyřešit obcházku okolo stromu a jednak budovu opticky dělí. K podélné části, která se táhne zhruba do třetiny délky továrny, je přilepen elipsový blok, v němž jsou umístěny zasedací místnosti. Interiér bloku je působivý – pohledový beton, který zdůrazňuje neobvyklost tvaru, je prosvětlen světlými kotouči větracích oken.

Samostatnou kapitolou jsou použité materiály, blíže pak materiály na fasádě. Čelní fasáda, která přečnívá do ulice, je kryta masivními hliníkovými žaluziemi. Západní strana, tedy ta směrem k továrně, je prosklená izolačními dvojskly různých barev. Naopak strana východní je spíše uzavřená, podlouhlá okna zapadají mezi různobarevné pásy z alucobondu. Tento materiál je poměrně drahý, používá se na luxusní fasády, proto architekti s investorem zvolili nápadité řešení fasády tvořené odřezky. Zcela jinak je pojato opláštění elipsového tubusu. Je pobitý tenkými pláty aluminiového plechu, který je tu a tam proražen kulatými větracími okénky z plexiskla. U nás ještě stále spíše neobvykle je také pojata pátá fasáda – střecha, která je zatravněna.

Vzorkovna se zcela obešla bez omítek. Přepážky mezi jednotlivými pracovními boxy jsou z OSB desek. Stejně jako podlaha a strop, který je tvořen hraněnými smrkovými trámky ukládanými na pero a drážku, jsou napuštěné kvalitním pigmentovaným olejem, a tedy snadno udržovatelné. Určitá surovost je navíc zdůrazněna použitím ocelového roštu na schodiště a průchozí část vzorkovny. Konstrukce elipsové části je železobetonová, v interiéru ponechaná v pohledové úpravě.

V čem je vtip

Respekt k živým, ať už to jsou stromy, či zaměstnanci továrny zvyklí na svůj malý odpočinkový prostor, pokora, která dovolí využít zbytkový materiál, se nijak nevylučují s nápaditostí, živostí a hravostí. Jde zároveň o skvělý marketingový tah. Na vlastní oči vidět, jak působí barevná skla nebo netradiční opláštění, jsou přesvědčivějším nástrojem než dvouhodinová přednáška. Nejde o univerzální recept. Vtip není v tom, na jedné budově sloučit nejrůznější typy fasád. Vtip je v tom, vycházet ze zadání, z účelu a funkčnosti a vytvořit zcela osobitou architekturu.

Sipral Vzorkovna

Místo: Praha 10
Ulice, číslo: Třebohostická 5a
Investor: Sipral, a.s.
Architekt: Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová, D3A (Fiala – Prouza – Zima)
Spolupráce: Milan Bulva
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Václavů
Statika: Ing. Martin Fučík
Realizační projekt: Jiří Najman, Jiří Neugebauer
Stavbyvedoucí: Ing. Karel Bartošek, Jan Hráský
Projektant: D3A (Fiala – Prouza – Zima)
Design, návrh interiérů:     Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová
Projekt: 2000-2004
Začátek realizace: 2004
Konec realizace: II/2006
Funkce: vzorkovna skel, žaluzií a zařízení na mytí fasád, vnitřní halový prostor slouží k výstavě modulů částí fasád, stavebních prvků, materiálů a prototypů

Technické údaje
Konstrukční řešení: ocelový skelet založený na vrtaných pilotách, vysazen nad terénem na ocelových sloupcích, svařované ocelové prvky průřezu I natřené bezbarvým lakem, povalové stropy z dřevěného trámku
Materiály: plášť – různé typy izolačních dvojskel, odřezky alucobondu, tenké pláty aluminiového plechu
Zdivo: železobetonový eliptický tubus
Střešní krytina: intenzivní zeleň
Omítky vnější, vnitřní: nejsou
Okna: různé typy izolačních dvojskel, „lodní“ větrací plexi okénka
Dveře: HSE do ocelových zárubní, dveřní ohýbané panely
Podlahy: podlahovou i stropní desku tvoří hraněné smrkové trámky (ukládané na pero a drážku), přebroušené a kvalitně nalakované

Hana Roguljič
Foto: Filip Šlapal