Dům se skleníkem na střeše
Galerie(11)

Dům se skleníkem na střeše má své výhody

Partneři sekce:

V Chlumu u Hořic vznikl v roce 2018 v zahradě ukrytý dům s na první pohled exotickou střechou. Pod jejím mléčným povrchem se skrývá nečekané bohatství – stovky ostnitých kaktusů ze sbírky investora stavby.

Investor si chtěl původně vybudovat samostatný skleník vedle domu. Protože ale rozsah užitné plochy, kterou jeho sbírka sukulentů vyžaduje, byl takřka shodný s jeho potřebami na bydlení, zrodil se v hlavě architekta stavby Davida Kazického nápad umístit skleník na střechu obytného domu.

Řezy.
Půdorys 1. NP.
Situace.
Skleník se skrývá pod polykarbonátovými deskami.
Architekti nechávají vyznít přírodní materiály.
Všechny místnosti domu mají přístup na zahradu.
Obytná část je pojata jednoduše.
Přesah střechy kryje terasu a umožňuje přístup do podkroví suchou nohou.

To s sebou nese řadu výhod. Skleník může využívat zbytkové teplo, které pronikne konstrukcemi obytné části. Velkou úsporu s sebou přineslo to, že nebylo nutné budovat další betonové základy pro klientův skleník, z rodinného domu mají navíc jeho obyvatelé nerušený výhled do všech světových stran. I za sychravých dní pak může klient navštěvovat své miláčky suchou nohou.

Neobvyklá dispozice

První koncept stavby vznikal na třetině současného pozemku, během navrhování se však investorovi podařilo koupit sousední sad a celková plocha pozemku se ztrojnásobila. Dům je nyní umístěn uprostřed parcely tak, aby výhled ze všech místností směřoval do sadu.

Přesah střechy kryje terasu a umožňuje přístup do podkroví suchou nohou.
Přesah střechy kryje terasu a umožňuje přístup do podkroví suchou nohou. | Source: JIŘÍ HRONÍK, DAVID KAZMICKÝ

Sepjetí s přírodou podporuje také poněkud neobvyklá dispozice, ve které chybí vstupní předsíň nebo hala, která by sloužila jako distribuční místnost do dalších částí domu. Místo toho mají všechny místnosti, včetně koupelny, přímí vstup posuvnými dveřmi na krytou terasu. Ta slouží od jara do podzimu jako hlavní filtr mezi vnějším světem a interiérem. Z terasy, kryté svrchu přesahem střechy, je také po jednoramenném ocelovém schodišti přístup do skleníkové části stavby.

Hlavní vstup obytné části je vizuálně i funkčně plynule propojen s obytným prostorem, v případě potřeby může být oddělen těžkým závěsem. Součástí obytného prostoru je také kuchyňský ostrov. V jižní části domu je umístěno technické zázemí domu a pracovna, v severní části ložnice, šatna a hlavní koupelna. Celý vnitřní obytný prostor domu je maximálně otevřený do sadu prostřednictvím velkoformátových posuvných oken, která jsou orientována převážně na východ a západ.

Dům je konstrukčně složen ze dvou základních částí – obytného 1. NP a skleníku v 2. NP. Základním nosným prvkem spodní obytné části jsou zděné stěny doplněné ocelovými sloupy a betonovým pohledovým věncem. Strop je pak z dřevěných KVH profilů. Architekti konstrukční materiály nijak nezastírají, naopak, dávají jim v jinak klidném interiéru vyniknout.

Dům si nechal vybudovat sběratel kaktusů.
Dům si nechal vybudovat sběratel kaktusů. | Source: JIŘÍ HRONÍK, DAVID KAZMICKÝ

Ocelový skleník

Skleník je konstruován z ocelových profilů. Autoři stavby se snažili konstrukci vytvořit z co nejsubtilnějších prvků tak, aby v interiéru pohledově ani funkčně nepřekážely a naopak vynikly nezvyklé tvary a barvy vystavených exponátů.

Zděný dům je opatřen provětrávanou fasádou, akumulační schopnost konstrukce zvyšuje vnitřní pískovcové obložení nosných stěn. Provětrávaná fasáda s modřínovým obkladem z vertikálně kladených prken je ponechána bez úpravy, a bude v průběhu času získávat příjemnou šedavou barvu. Hliníková okna s izolačním trojsklem se nesnaží materiál svých rámů nijak zastírat.

Skleník se nese v duchu bílé abstrakce. Pozinkovaná ocelová konstrukce je natřena na bílo, aby nekontrastovala s mléčně bílým dutinkovým čtyřkomorovým polykarbonátem. Transparentní materiál není v délce dělený, jednotlivé desky tak mají ve svém největším rozměru až 8,5 m, estetické vyznění konstrukce díky tomu není rušeno nadbytečnými spárami.

Klidný, utilitární a vyrovnaný pocit z domu sjednocuje epoxidová stěrka, která je použita na podlahách v 1. NP a sjednocuje tak celý prostor. Na podlaze skleníku byl použit epoxidový nátěr.

Dům se skleníkem
Místo: Chlum u Hořic v Podkrkonoší
Autor projektu: David Kazický / RicharDavidArchitekti
Interiér: Jana Medková, Hana Medková
Dodavatel: AVASTA, s. r. o.
Projekt: 2014
Realizace: 2018
TEXT: RED
FOTO: JIŘÍ HRONÍK, DAVID KAZICKÝ