Nový městský bytový dům v Praze 7 bude mít zelenou střechu a dětskou skupinu

Rada městské části Praha 7 potvrdila rozhodnutí poroty a vyhlásila vítěze mezinárodní otevřené architektonické soutěže o návrh novostavby městského bytového domu, která vznikne na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou. První cenu obdrželo studio Apropos Architects.

Předmětem soutěže byl návrh městského domu v ulici Za Papírnou v městské části Praha 7. Cílem soutěže bylo nalézt nejlepší architektonický návrh městského hybridního bydlení, který umožní sociální a generační mix včetně možnosti ubytování osob se zdravotním postižením. Důraz byl kladen na minimální spotřebu energie v průběhu výstavby a životnosti stavby.

„Považujeme za zcela nezbytné, aby město i městské části reagovaly na to, že se životní náklady všech Pražanů výrazně zvyšují. Praha potřebuje mnohem větší nabídku cenově dostupných malometrážních bytů. Jdeme tomuto požadavku naproti, již před lety jsme zastavili prodej obecních bytů, opravujeme a rozšiřujeme svůj bytový fond a nyní budeme stavět nový městský bytový dům, který pojme až 60 malometrážních bytů i občanskou vybavenost. Již v případě naší radnice nebo nové Základní školy Jana Vodňanského jsme ukázali, že nejlepší způsob, jak vybrat architekty a projektanty na významné veřejné stavby, je otevřená architektonická soutěž. Proto jsme se i tentokrát vydali touto cestou,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Dům vytváří důstojné nároží

Mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž vyhlásila Praha 7 s pomocí organizátora soutěží MOBA office v červenci tohoto roku. Své návrhy do soutěže přihlásilo 45 architektonických studií. Mezi autory byli kromě tuzemských architektů zastoupeni také zahraniční účastníci z Německa, Maďarska, Polska, Rumunska či Velké Británie.

První cenu obdrželo studio Apropos Architects, s. r. o., které působí v České republice, Švýcarsku a Nizozemsku. Druhá cena připadla architektonické a projekční kanceláři AVE architekt, a. s., z Plzně. Na třetí pozici se umístil architekt Matěj Šebek z Prahy. Mimořádné odměny dále získaly ateliéry ov architekti, boq architekti a tým bams office a Ladislav Müller.

Navržený objekt má dle vítězného návrhu šest plných nadzemních a jedno ustoupené podlaží do ulice Železničářů a pět plných nadzemních a jedno ustoupené podlaží do ulice Za Papírnou. Dům navazuje na okolní zástavbu a vytváří důstojné nároží v nově transformované městské čtvrti. Svou architekturou, výrazem a použitými materiály odkazuje na industriální minulost Holešovic.

Městský dům Za Papírnou
Městský dům Za Papírnou | Zdroj: Apropos Architects

Vítězný návrh porotu přesvědčil svým jasným konceptem, vyváženými proporcemi v půdoryse i hmotě a kvalitou společných prostorů.

„Vnitřní dispozice umožňuje jak soukromý venkovní prostor pro každý byt, tak i velkorysé sdílené prostory. Střešní terasa nabízí vyvážený mix otevřených a uzavřených prostorů. Efektivní dispozice nabízí vysoký počet bytů a spolu se zvoleným konstrukčním řešením také dostatek možností pro jejich spojování a obecně vysokou flexibilitu půdorysu,“ uvedla porota k výběru vítěze.

V objektu je v základní podobě navrženo přes 60 bytových jednotek, převážně o velikosti 1kk do 30 m2. Z toho 30 % tvoří bezbariérové byty. „Počet bytových jednotek v domě je koncipován s vysokou mírou variability. Byty budou určené pro seniory či lidi se zdravotním omezením, ale budou zde také startovací byty pro mladé rodiny a samoživitele či služební byty pro klíčové profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry, policisté či hasiči. Byty jsou proto navrženy v modulovém řešení, aby bylo možné jejich snadné spojení do větších celků pro potřeby vícečlenných rodin,“ doplnil místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka, který má na starosti vedení projektu.

Silná sousedská komunita

„Cílem návrhu je vytvoření silné sousedské komunity, jejíž členové se budou s navrženým objektem identifikovat. Vytváříme pro tento účel prostory, které obyvatele podvědomě navedou k setkávání, jako je dvorní široká pavlač, společná místnost s přístupem do zahrady ve vnitrobloku či střešní terasa s možností komunitního pěstování bylin a zeleniny,“ uvádí autoři vítězného návrhu.

Dům má navržené zelené střechy a počítá se zde také s fotovoltaickými panely, které budou využity k úspoře společné spotřeby energie v domě.

Městský dům Za Papírnou
Městský dům Za Papírnou | Zdroj: Apropos Architects

Parter domu bude aktivní, kromě komerční části zde bude umístěna i nedostatková občanská vybavenost. V tuto chvíli Praha 7 počítá s dětskou skupinou pro minimálně 21 dětí.

Náklady na stavbu budou pokryty dotací z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy ve výši 170 mil. Kč. Nový městský bytový dům by v Praze 7 mohl stát v závislosti na délce povolovacího procesu zhruba do čtyř let.

Anotace vítězného návrhu studia Apropos Architects

Navržený dům navazuje na okolní zástavbu a vytváří důstojné nároží v nově transformované městské čtvrti. Architekturou, svým výrazem a materializací odkazuje na industriální minulost Holešovic. Dům je racionálně členěn v pravidelném modulu na jednotlivé základní stavební jednotky (cihly) = byty 1kk o velikosti 30 m2. Vytváří tak jednoduchou, vysoce flexibilní a efektivní dispozici, nabízející adaptaci na libovolný mix bytového portfolia.

Komunikace domu je tvořena chodbou se schodištěm, vizuálně napojenou na nově navržené náměstí před budovou a dále dvorní, širokou pavlačí. Pavlač je důležitým sociálním bodem návrhu – vytváří místa náhodného setkání či posezení při západu slunce. Komunitní forma domu je posílena navrženou klubovnou v přízemí s přístupem do zahrady vnitrobloku a dále komunitní střešní terasou se zahradou s možností pěstování bylin a zeleniny.

Byty jsou charakteristické venkovní lodžií nebo terasou orientovanou vždy do ulice – chrání před nadměrným hlukem od dopravy, poskytuje soukromí a nabízí nadstandartní venkovní prostor malým bytů.

V parteru je v nároží domu navržena komerční jednotka určená například pro provoz kavárny. Další menší prostor určený k pronájmu je situován vedle hlavního vchodu do objektu. V nejklidnější části u ulice Za Papírnou jsou umístěny prostory pro dětskou skupinu s vlastním přístupem do zahrady vnitrobloku.

Porotu přesvědčil důraz na ekologický a sociální koncept

Návrh porotu přesvědčil svým jasným konceptem, vyváženými proporcemi v půdoryse i hmotě a kvalitou společných prostorů, že patří na první místo. Vnitřní dispozice umožňuje jak soukromý venkovní prostor pro každý byt, tak i velkorysé sdílené prostory. Střešní terasa nabízí vyvážený mix otevřených a uzavřených prostorů.

Od partnerů ASB

Efektivní dispozice nabízí vysoký počet bytů a spolu se zvoleným konstrukčním řešením také dostatek možností spojování jednotlivých bytů a obecně vysokou flexibilitu půdorysu. Budova je přizpůsobena na hloubku sousední budovy, čímž je zajištěno, že vnitroblok nebude ohraničen holou boční stěnou vedlejšího objektu.

Městský dům Za Papírnou
Městský dům Za Papírnou | Zdroj: Apropos Architects

Autorky a autoři kladli důraz na vypracování ekologického i sociálního konceptu. Porota si je vědoma několika problematických aspektů, ať už se jedná o případné dopracování půdorysů, nebo finanční náročnosti zvolené cihlové fasády. Dopracování soutěžního návrhu je ovšem v každém případě zejména v otevřené soutěži nutností, a proto doporučuje zadavateli k realizaci právě tento návrh, který má nejvyšší potenciál se při vzájemné spolupráci architektonického týmu a zadavatele stát vynikajícím projektem.

Praha 7 pro veřejnost uspořádá ve druhé polovině listopadu výstavu všech soutěžních návrhů ve vestibulu budovy radnice (U Průhonu 38).

red