Jednu z posledních proluk v Karlíně zaplnil Iconik

Iconik, devítipodlažní bytový dům jehož autorem je architektonické studio edit!, je umístěn v Karlíně na jedné z posledních proluk vzniklých následkem tisícileté povodně. Parcela je situována na hlavní třídě, která stejně jako celá čtvrť, jež patří mezi jednu z nejžádanějších pražských lokalit, prošla v posledních dvou dekádách zásadní architektonickou i sociální proměnou.

Bohatou historii dříve industriální čtvrti navrhovaný objekt reflektuje svým výrazem, a hmotovým pojetím se opírá jak o historickou parcelaci zastavované proluky, tak o pro Karlín typické nepravidelné výškové uspořádání korunních říms.

Malé byty s respektem

Úkolem bylo navrhnout rezidenční dům, který efektivně využije dostupný prostor ve shodě s místními regulacemi a okolním kontextem. Budova měla být dle zadání koncipována tak, aby nabízela malé byty k dlouhodobému nebo krátkodobému pronájmu a zároveň přirozeně respektovala historii čtvrti, u jejíhož přerodu iniciátoři projektu, skupina Karlín Group a její zakladatel Serge Borenstein před více než dvaceti lety stáli.

Iconik
Iconik
Iconik
Iconik
Iconik
Iconik
Iconik
Iconik

Iconik je vizuálně rozdělen na dvě hmoty vycházející z původního dělení pozemku a ze struktury městského bloku se střídajícími se výškami střech a říms – v tomto případě jde o užší hmotu o devíti nadzemních podlažích a nižší a širší osmipodlažní. Velikost, výšku a vzhled objektu ovlivňují mimo jiné striktní požadavky na památkovou ochranu městské kvality čtvrti Karlín. Návrh respektuje tyto limity jak v objemu, tak materiálovém řešení.

Iconik
Iconik | Zdroj: BoysPlayNice
Iconik
Iconik | Zdroj: BoysPlayNice

Odkaz na třicátá léta

Budova má dvě hlavní fasády. První je orientovaná do ulice a druhá do vnitrobloku. Uliční fasáda tvoří identitu budovy samotné, kdy keramický obklad s dekorem ve dvou odstínech odkazuje na tradiční materialitu nejen fasád bytových domů z 30. let minulého století, ale také místních industriálních objektů, které vlivem mohutného rozvoje z lokality již téměř vymizely.

Objemy dále odlišuje rastr oken a lodžií. Systém fasádních otvorů umožňuje řádně prosvětlit každý byt – všechna okna jsou navržena s nízkým parapetem ve výšce 450 mm nad podlahou, rozdělena na pevnou a otevíravou část, a každý otvor ve vyšších patrech je opatřen venkovním zábradlím, shodný princip je aplikován také na okna v navazující šikmé střeše. V případě potřeby je především na jižní fasádě možné doplnit okna o textilní zastínění.

Předsazený systém hliníkových lamel v levé části fasády naznačuje kontury historické budovy, která na parcele kdysi stávala, a připomíná tak původní měřítko i ducha místa. Keramický obklad přechází plynule ze svislé fasády do střešní roviny, přičemž si objekt zachovává současný projev.

 

Iconik
Iconik | Zdroj: BoysPlayNice

Zahrádka ve vnitrobloku i bazén v penthousu

Vnitřní uspořádání je klasický trojtrakt s jedním vertikálním jádrem, tedy standardní řešení dnešních městských bytových domů. Ve třech podzemních podlažích se nachází parking, technické zázemí celé budovy a bytové sklepy.

V parteru se nachází dvě komerční jednotky připravené na provoz restaurace nebo bistra s možností využití zahrádky ve vnitrobloku a samotná vstupní hala s přístupem ke všem 48 bytům o dispozicích 1+kk až 4+kk, situovaným ve druhém až devátém nadzemním podlaží – poslední dvě patra jsou dispozičně řešena jako dvoupodlažní penthouse se střešní terasou a bazénem.

Iconik
Iconik | Zdroj: BoysPlayNice
Iconik
Iconik | Zdroj: BoysPlayNice

Většina bytů 2+kk a větších má vlastní lodžii nebo terasu přístupnou z obývacího pokoje i z ložnice. Tyto venkovní prostory, orientované na jih do ulice Sokolovská, jsou z většiny umístěny před ložnice, čímž dochází k vytvoření předprostoru, který odcloní nejprivátnější část domova a uživatelům tak nabídne kromě venkovního posezení také vyšší míru soukromí uvnitř bytu.

Prémiové jednotky větších dispozic s celoprosklenými obytnými místnostmi se nacházejí v horních podlažích domu. Z jejich prostorných teras se naskýtá pohled na zelený Vítkov i střešní krajinu Karlína.

Ikonik

Lokalita: Sokolovská 48, Praha 8 – Karlín, Česko
Studio: edit!
Autoři: Ing. arch. Ivan Boroš, Ing. arch. Juraj Calaj, Ing. arch. Vítězslav Danda
Spoluautoři Ing. arch. Vojtěch Novotný, Ing. arch. Tomáš Voborský
Klient: Karlín Group (IconiK jako Karlín)
Rok dokončení: 2023
Zastavěná plocha: 609 m² včetně suterénu
Hrubá podlahová plocha: 5433 m² včetně suterénu
Užitná plocha: 2723 m² nadzemní část