Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava Zdroj: Stavba roku