Redakce radí: listopadové tipy na online akce!

shutterstock 392113519
Zdroj: Shutterstock

Prozatím ani proběhlé volby výrazněji nezamíchaly se stávající situací a vydanými pokyny, a tak akce, včetně prezenčních, lze stále pořádat při respektování určitých omezení a pravidel. Stále přitom platí, že vzdělání a informace můžeme vyhledávat jak prezenčně, tak i v online prostředí z pohodlí domova. Z jakých akcí si tedy můžeme vybrat v listopadu?

Nejčastější chyby při montáži tepelných čerpadel; Úprava vody v otopné soustavě; Zásobníkové ohřívače vody

Pořadatel: Stiebel eltron
Kdy: série přednášek po celý listopad (2., 3., 4., 10., 16., 23., 25. 11.)

Série jedno či dvouhodinových seminářů zabývajících se tématy ohřevu teplé vody, zásobníkových ohřívačů vody, decentrálních větracích jednotek ad. Na každý seminář je nutno se hlásit samostatně.

Větrání škol a bytových domů

Pořadatel: Atrea
Kdy: 11. 11. od 8:30

Webinář pro odbornou veřejnost v oboru vzduchotechnika, v průběhu cca 5 hodin budou účastníci seznámeni s možnostmi řešení větrání ve školních budovách a bytových domech.

Meranie a rozpočítanie tepla 2021

Pořadatel: SSTP
Kdy: 4. – 5. 11. od 8:00, Senec

Slovenská společnost pro techniku prostředí Bratislava, odborná sekce Měření a rozpočítání spotřeby tepla zve n již 20. ročník tradiční odborné konference s mezinárodní účastí. Pozornost bude věnována poznatkům z rozpočítání nákladů podle nových pravidel, ale také budovám na bydlení, kvalitě vnitřního prostředí, diagnostice stavu budov, vlivu stávajícího stavu na náklady na vytápění a tradičně určeným měřítkům a technickým prostředkům na podporu spravedlivého rozpočítání, s důrazem na inteligentní měřící systémy.

Vytápění Třeboň 2021

Pořadatel: STP
Kdy: 9. 11. od 16:00  – 11. 11. Třeboň

Tradiční konference, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Potenciál aktivních spotřebitelů energie

Pořadatel: Svaz moderní energetiky
Kdy: 10. 11. od 10:00

Výroba a sdílení vlastní vyrobené elektřiny mohou být řešeními, které ochrání spotřebitele před růstem cen energie. Aktivní spotřebitel může mít podobu domácnosti se solárními panely na střeše, ale také pokročilejší formy v podobě řízení spotřebičů podle nabídky na trhu, nabíjení elektromobilů, akumulace energie či vytvoření takzvaného mikrogridu.

Dřevostavby v praxi

Pořadatel: Saint-Gobain: Rigips
Kdy: 11.11. od 17:30

Čtrnáctý ročník tradiční konference, který bude uskutečněn rovnou v několika regionech naráz (a to včetně možnosti online prezence). Na účastníky čekají přednášky řady odborníků, ale i praktické ukázky při několika workshopech. Program je určený zejména projektantům, architektům, řemeslníkům a přátelům dřevostaveb.

Technický dozor stavebníka

Pořadatel: Stavební akademie
Kdy: 12. 11. od 9:00

Seminář účastníkům přinese komplexní a ucelený pohled na pozici technického stavebního dozoru stavebníka včetně legislativních úprav a případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Vztah technického dozoru vůči dalším účastníkům a aktérům procesu výstavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

Jak navrhovat nové budovy dnes a po roce 2022

Pořadatel: Centrum pasivního domu
Kdy: 16. 11. od 10:00

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie – nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Nový stavební zákon

Pořadatel: Stavební akademie
Kdy: 18. 11. od 9:00

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou postupů a procesů vedených podle stavebního zákona s vazbou na další zákony v návaznosti na aktuální schválenou rekodifikaci. Cílovou skupinou seminářů jsou pracovníci obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, pracovníci investičních útvarů, autorizované osoby, pracovníci zhotovitelských subjektů (stavebních firem), architekti, projektanti atd.

Jak větrat v bytových domech řízeným větráním s rekuperací tepla.

Pořadatel: AZ promo – Zehnder
Kdy: 19.11. od 10:00

Od partnerů ASB

Prezentace realizací řízeného větrání v BD v ČR, SR i zahraničí. Porovnání používaných ventilačních systémů. Přehled vhodných produktů Zehnder. Hygiena a údržba systémů. Požární předpisy a jiné normy pro řízené větrání v BD.

Obnova historických památek a úloha řemesel

Pořadatel: Stavební akademie
Kdy: 23. 11. od 10:00

Cílem konferenčního fóra je poskytnout účastníkům aktuální informace v návaznosti na konkrétní zkušenosti a úlohu řemesel na praktických příkladech staveb posuzovaných v přehlídce Stavba roku, které mohou využít a uplatnit ve své další praxi. Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost, pro zástupce státní i veřejné správy, architekty, inženýry, investory, developery, dodavatele staveb nebo jejich částí, výrobce materiálů a technologií a také studenty středních i vysokých škol.

redakce z informací jednotlivých akcí