Nový stavební zákon ohrožuje české kulturní dědictví, varuje odborník

shutterstock 1931595518
Zdroj: Shutterstock

Čtyři desítky tisíc památkově chráněných nemovitostí v Česku jsou v ohrožení. Uvedl to Václav Girsa, památkový architekt a prezident Českého národního komitétu ICOMOS, tedy Mezinárodní rady pro památky a sídla. Příčinou je nový stavební zákon, který schválila Sněmovna.

Girsa se domnívá, že české kulturní dědictví může být v důsledku zařazeno na seznam památek UNESCO v ohrožení a bude požadovat začlenění ochrany kulturního dědictví v další verzi zákona nebo jeho novele. Ministerstvo pro místní rozvoj zákon, který se připravoval několik let, obhajuje argumentací o rychlejším stavebním řízení a dodržování lhůt.

Podle Hospodářské komory zákon pomůže občanům, podnikatelům i veřejným investorům při povolování staveb od dálnic po rodinné domy. Odpůrci naopak varují před tím, že zákon vzdálí úřady občanům a stavební řízení naopak zkomplikuje.

Zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny ale začnou platit od ledna příštího roku. „Novým stavebním zákonem integrovaná památková péče do státní stavební správy v případě památkových ochranných pásem negarantuje ochranu našeho kulturního dědictví. Zákon odstartuje živelnou výstavbu výškových budov tam, kde to dnes není legálně možné,“ uvedl Girsa. „Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že stavební úřady můžou fungovat jako orgány státní památkové péče. Větší nesmysl jsem asi nikdy neslyšel, nejsem si jist, zda je myšlen zcela vážně,“ dodal.

ČNK ICOMOS má výhrady i k ničím neomezenému rozmisťování mobilních domů v okolí kulturních památek a dalším prvkům zákona. Girsa uvedl, že současné znění nového stavebního zákona se vyhnulo řádnému legislativnímu procesu.

„Po zásadních změnách ve Sněmovně neprošel zákon transparentním připomínkovým řízením. Neprojednala jej ani Legislativní rada vlády. Množství pozměňovacích návrhů bylo přijato bez dohledu na jejich reálný dopad. Byly ignorovány naše mezinárodní závazky i požadavky Centra světového dědictví UNESCO. Existují také závažné pochybnosti o souladu celého procesu s ústavním pořádkem,“ uvedl.

Organizace ICOMOS sleduje dodržování mezinárodních standardů péče o kulturní dědictví, podporuje výzkumnou činnost v oboru, zabývá se ochranou památek a spolu s ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem se podílí na přípravě materiálů pro zápis cenných památek a území na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

red