ASB Články na tému

památkově chráněné budovy

Občanské sdružení Klub Za starou Prahu je proti návrhu na umístění rozměrných pohyblivých plastik motýlů na obchodní dům Máj v Praze. Podle nich jde o příklad typického kýče. Developer Amadeus Real, který památkově chráněnou budovu vlastní, nechce před květnovým dokončením rekonstrukce věc komentovat.

redakce -

Radní Zlínského kraje schválili rekonstrukci Čiperovy vily ve Zlíně. Vznikne tam kulturní a kreativní centrum, hotové by mělo být na podzim 2025. Setkávat se tam budou umělci, zástupci kulturních organizací a žáci uměleckoprůmyslových škol. Kraj chce také vilu i přilehlý park zpřístupnit veřejnosti.

redakce -

Společnost PSN v lednu 2024 zahájí citlivou rekonstrukci budovy Grand v centru Pardubic, která byla postavena na přelomu 20. a 30. let minulého století podle návrhu uznávaného českého architekta Josefa Gočára. Nový ambiciózní návrh od zkušených architektů z ateliéru OVA navrátí památkově chráněnému paláci lesk a šarm první republiky.

redakce -

Opavský magistrát vyhlásí v nejbližších dnech mezinárodní architektonickou soutěž, ze které má vzejít další způsob využití památkově chráněné budovy bývalého obchodního domu Breda v Opavě. Město ikonickou budovu architekta Leopolda Bauera koupilo loni, soutěžní návrhy mohou zájemci podávat do dubna. Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2026.

redakce -

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze dokončila generální rekonstrukci Nového proboštství na Pražském hradě, které získala od státu v havarijním stavu v roce 2016. Interiéry historické budovy nacházející se na náměstí U Svatého Jiří jen pár metrů od Svatovítské katedrály budou znovu sloužit svému původnímu účelu, tedy jako sídlo Metropolitní kapituly.

redakce -

Spolek Političtí vězni.cz usiluje o záchranu jediné dochované stavby takzvané řetízkárny z bývalého uranového dolu v Jáchymově na Karlovarsku. Objekt až do šedesátých let sloužil jako převlékárna pro vězně komunistického režimu z pracovního tábora Rovnost. Záměrem spolku je tam vybudovat komunitní centrum. Stavební práce by mohly začít už v příštím roce.

Plány na instalaci 199 solárních panelů na střechu South Quire Aisle (z roku 1361) Yorské katedrály byly schváleny radou města York a Cathedrals Fabric Commission. Panely by měly pomoci vypořádat se s rostoucími účty za energii – účty to ovšem nekončí, projekt je součástí plánů, aby se Yorská katedrála stala uhlíkově neutrální.

Eliška Hřebenářová -

Koncem loňského roku (tedy 2022) se Národní památkový ústav jasně vyjádřil k tématu fotovoltaiky na kulturních památkách a v památkově chráněných oblastech. Chce se říct „konečně“, jelikož fotovoltaika je dlouhodobě předmětem sporů a zejména v poslední době se žádosti o její realizaci, v souvislosti s cenami za energie a celkovou snahou o trvale udržitelnou budoucnost, množí. A není to, samozřejmě, vyjádření nijak strohé – NPÚ pro tuto příležitost publikoval metodickou brožuru, včetně ilustrací.

Eliška Hřebenářová -

Metropolitní plán se přesunul do další fáze. Na konci června skončilo tzv. veřejné projednání, kdy se k jeho upravenému návrhu vyjadřovala veřejnost a městské části. K návrhu nového pražského územního plánu se vyslovilo i UNESCO, které Metropolitní plán podporuje, a to zejména ochranu historického centra či nastavení výškové regulace.

Skláři v Novém Boru na Českolipsku zachraňují historické vitráže Průmyslového paláce v Praze. Znamená to každé okno demontovat, rozebrat na jednotlivá skla, ručně každé sklíčko umýt, znovu vsadit do olověných rámečků, případně doplnit chybějící části a okno znovu složit. Na obnově oken pracují tři desítky lidí, rukama jim projde více než 100 000 skel. Práce potrvají 2,5 roku.

Obecní trafostanice na Smíchově byla postavena v rámci elektrizačního programu v roce 1925. Tak jako mnoho technických staveb z oné doby, nejednalo se o pouhou lacinou kostku, ale o nepřehlédnutelnou dominantu ve střídmě rondo kubistickém slohu s prvky art deka v severním cípu trojúhelníkového veřejného prostranství.

Lenka Zemanová -