Mateřské a základní školy dominují přihláškám do Stavby roku Středočeského kraje

Do 7. ročníku soutěžní přehlídky Stavby roku Středočeského kraje 2020 se přihlásilo 27 staveb, což je nejvíce v historii přehlídky.

Mezi přihlášenými letos převažují stavby základních a mateřských škol v celkovém počtu deseti staveb. V pestré typologické paletě staveb Středočeského kraje také najdete 4 průmyslové a výrobní objekty, celkem 3 kulturní a sakrální stavby, zastoupení zde mají stavby technické i dopravní infrastruktury, stavby pro zdravotnictví, ubytování, služby, sport i rodinné domy.

Přihlášené stavby ve Středočeském kraji má celkem 23 měst a obcí. Po dvou želízcích v ohni mají Dobříš, Kladno, Líbeznice a Sedlčany.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2020

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Odborná porota pracuje ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová (KÚSK), předsedkyně poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt (Nadace ABF), Ing. Václav Mach (ČKAIT), Ing. Petr Nicek (SPS ČR), Ing. Ladislav Brett (ČSSI), Ing. Pavel Němec (HK SČ), doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc. (OA). Porota navštíví v rámci hodnocení během července všech 27 přihlášených staveb.

Vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v září 2020 v GASKu v Kutné Hoře. Hlavním oceněním je titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 a dále Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a osobnosti architektury / stavitelství za přínos kraji.

Odborná porota dále navrhuje udělení zvláštních cen. V soutěži je udělována také Cena veřejnosti, stavbě oceněné v hlasování široké veřejnosti. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2020 postoupí přímo do celostátní soutěže Stavba roku 2021.

MŠ Klecany, Atelier No architects |

O soutěži

Soutěž vypisuje tradičně Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž zároveň organizuje. Soutěž probíhá ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Více na www.stavbaroku.cz

ZDROJ: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství