Varšava zná favority revitalizace okolí autobusového nádraží

41 FINLAND VISUAL4
Zdroj: Saint-Gobain

Sedmnáctý ročník studentské architektonické soutěže Saint-Gobain zná své vítěze. Letošního ročníku se účastnily týmy z 220 univerzit a 32 zemí z celého světa. Lokalita, se kterou soutěžící pracovali, se nacházela ve Varšavě.

Lokalita a zadání

Letošní výzvou byla revitalizace oblasti ve východní části Varšavy v blízkosti autobusového nádraží. Zadání mělo dva nosné body – přeměnu pozemku o rozloze 14 500 m² v okolí staré továrenské budovy (včetně budovy a to samozřejmě za asistence místní památkové péče) v atraktivní a moderní místo pro trávení volného času a setkávání místních obyvatel; a tvorbu dostupného bydlení pro studenty.

Soutěžní projekty měly být propracovány od konceptu, přes výkresovou dokumentaci, až po výpočty technických parametrů. V rámci všech fází projektu se studenti rovněž měli věnovat tématu udržitelnosti a to, včetně analýzy životního cyklu a výpočtu uhlíkové stopy prostřednictvím nástroje Oneclick LCA. Cílem zadání bylo vymyslet celkově udržitelný projekt (v oblasti sociální, ekonomické i environmentální) s pozitivním dopadem nejen na jednotlivce, potažmo město, ale i na životní prostředí.

Řešenou lokalitu nasnímanou z dronu lze shlédnout zde, celkový pohled na lokalitu včetně aktuálního stavu továrny lze vidět zde.

Vítězné projekty

Z celkem přihlášených 1 600 studentů se přes národní kola do mezinárodního kola dostalo 52 týmů – a tedy 110 studentů – z 32 zemí. Své návrhy představili studenti nejen z evropských zemí, ale například i z Číny, Jižní Koree, Indie, Indonésie, Spojených arabských emirátů, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Maroka, Ghana, JAR, Kolumbie nebo Mexika.

Hodnotící porota sestávala z odborníků z řad Saint-Gobain, předních architektů (např. polský architekt Przemo Lukasik nebo prezident mezinárodní unie architektů Jose Luis Cortes Delgado) a osob odpovědných za rozvoj, architekturu a urbanismus v Polsku a, samozřejmě i přímo, ve Varšavě.

Česko v rámci mezinárodního kola soutěže reprezentovaly dva týmy:

Tým 13: „Student accomodation Kamionek“, Jan Suchý a Lucie Formanová, vedoucí práce Martin Stark, ČVUT 

Hlavním konceptem projektu je využití typické štítové stěny, která se opakuje na okolních budovách – tato stěna obsahuje komínové těleso. V návrhu byl tento prvek využit pro vytvoření průběžného světlíku, který prosvětluje společnou chodbu mezi pokoji. Území je rozděleno vodním prvkem na část pro studenty a část pro návštěvníky rekonstruované továrny.

Nové objekty obsahují služby a provozovny užitné zejména pro studenty (studentský bar, jídelna, hudebna, prodejna studijních potřeb s tiskárnou, posilovny, prádelny, studovny…). Továrna obsahuje poradenské centrum, galerii s kavárnou a multifunkční sál.

Krom podzemního podlaží a přízemí je celý objekt navržený jako dřevostavba z CLT panelů. Jako hlavní zdroj tepla a ohřevu vody jsou využita tepelná čerpadla země-voda. Jejich potřeba elektřiny je částečně pokryta fotovoltaickými panely na střeše objektu. V zimě se větrá nuceně vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla. Dešťová voda je zadržena a využita ve vodním prvku, ev. je vsakována přímo v místě.

„Pro porotu nebylo problémem celkové řešení projektu, ale spíše vnější vzhled – základní tvar objektů vychází z kvádru s malým reliéfním členěním. V post-komunistické zemi plné panelákových sídlišť to dle vyjádření poroty není úplně to, co by očekávali a co by v místě rádi viděli,“ vysvětlil portálu ASB autor návrhu Jan Suchý.

Student accomodation Kamionek

Tým 13: Student accomodation Kamionek | Zdroj: Saint-Gobain

Tým 29: „Student house“, Vladimír Vacík, vedoucí práce Jiří Buček, TUL 

Projekt sceluje rozbité území a svým městotvorným parterem reaguje na jeho budoucí vývoj. Nachází se zde 222 pokojů pro jednoho, 38 pokojů pro dva, čtyři bezbariérové jednotky a kromě požadovaných funkcí také dvě venkovní hřiště, tělocvična s posilovnou, v parteru dále multifunkční sál s kavárnou, jídelna, prostory k pronájmu a nakonec hospoda, ateliéry a dílny v bývalé továrně. Program vychází jednak z různých průzkumů způsobu trávení volného času studentů, druhak i z mé vlastní zkušenosti.

Celá nadzemní část je navržena jako dřevostavba se zelenými střechami, které ochlazují tepelný ostrov města. Dešťová voda z těchto střech je opětovně využita pro sprinklerové nádrže zajišťující požární bezpečnost. „Za hlavní bod celé udržitelnosti mého projektu považuji jeho urbanistickou formu, která reaguje na budoucí vývoj území a vznik náměstí podle varšavského územního plánu. Jen ta dokáže zajistit, že budova bude moct dobře plnit svoji funkci po další dekády, což je v důsledku udržitelnosti to nejlepší,“ uvádí sám autor V. Vacík.

K finálnímu hodnocení autor uvádí, že rozhodující pro porotu bylo zastavení středu řešeného pozemku. „V zadání soutěže toto řešení povoleno nebylo, oficiální územní plán Varšavy to ale umožňoval. Doufal jsem, že tento argument porotu přesvědčí a odliší mě tak od ostatních návrhů, bohužel se tak nestalo,“ uzavírá Vacík.

Tým 29: Student house
Tým 29: Student house | Zdroj: Saint-Gobain

A nyní již k stupňům vítězů:

První místo: „Chain of Change“, tým 41, Finsko

Porota jednomyslně ocenila vysoké architektonické, technické, environmentální a sociální kvality projektu. Originální architektura příspěvku je obzvláště dobře integrována do bezprostředního okolí. Návrh nabízí celou řadu velmi zajímavých dálkových pohledů na lokalitu díky propracovanosti fasád. Navržené členění budov napomáhá rozvoji studentské komunity. Využití obnovitelné solární energie je dobře začleněno do projektu, čímž vzniká vysoce energeticky úsporná a cirkulární budova. Navrhovaná rekonstrukce staré továrny zachovává autentický charakter objektu historické památky tohoto města.

První místo: „Chain of Change“, tým 41, Finsko
První místo: „Chain of Change“, tým 41, Finsko | Zdroj: Saint-Gobain

Druhé místo + cena studentů: „Rust Green“, tým 12, Lotyšsko

Projekt je rovněž dokonale integrován do svého prostředí, disponuje velmi originální a hřejivou atmosférou díky zvoleným materiálům a to jak v exteriéru, tak i samozřejmě v interiéru. Projekt pracuje se střízlivými, nepřehnanými rozměry a obzvláště dobře reaguje ne potřeby veřejnosti – ať už se jedná o rezidenty lokality nebo běžné Varšavany. Projekt vyniká rovnováhou mezi stavebními a přírodními prvky a chytře zohledňuje ekologické aspekty zadání a lokality.

Druhé místo + cena studentů: „Rust Green“, tým 12, Lotyšsko
Druhé místo + cena studentů: „Rust Green“, tým 12, Lotyšsko | Zdroj: Saint-Gobain

Třetí místo: „Botanic Frame, tým 27, Polsko

Návrh se velmi dobře začleňuje do svého prostředí jak esteticky, tak otevřeností své hmoty vůči okolí. Vše je navrženo tak, aby projekt maximálně usnadnil život studentské komunity – včetně zvláštního zaměření na sportovní aktivity. Koncept umožňuje snadný přístup k zeleným plochám ze všech stran sousedství a obsahuje originální řešení pro snížení znečištění ovzduší.

Od partnerů ASB

Třetí místo: „Botanic Frame, tým 27, Polsko
Třetí místo: „Botanic Frame, tým 27, Polsko | Zdroj: Saint-Gobain

Zvláštní cena poroty: „Econtainer Student Living“, tým 52, Mexiko

Porota v rámci zvláštní ceny ocenila zejména přístup studentů k prezentaci jejich projektu, spojitost návrhu s historií Polska, ale i s cirkularitou a lokalitou projektu. Projekt vyčnívá svou originální estetikou, přesto se dokáže dobře začlenit do daného prostředí, a to zejména díky snadnému přístupu z oblasti ven a dovnitř.

Zvláštní cena poroty: „Econtainer Student Living“, tým 52, Mexiko
Zvláštní cena poroty: „Econtainer Student Living“, tým 52, Mexiko | Zdroj: Saint-Gobain

Nadcházející ročník

Budoucí ročník již zná nejen svou lokalitu, ale i zadání, které tentokrát soutěžní týmy přenese do prostředí Lisabonu. Česká verze zadání bude k dispozici nejdéle v září 2022.

Více o jednotlivých příspěvcích, včetně krátkého rozhovoru s vítěznými týmy a českými soutěžícími, stejně jako nové informace a zadání nadcházejícího ročníku bude k nalezení v záříjovém vydání časopisu TZB Haustechnik – a následně i na webu ASB-portál.

Připraveno z podkladů Saint-Gobain, redakčně upraveno