Známe vítěze soutěže na rekonstrukci Domu umění v Českých Budějovicích

Zdroj: Malý Chmel

Cílem soutěže bylo nalézt nejlepší řešení rekonstrukce a dostavby historického domu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích tak, aby se více otevřel veřejnosti a umožnil vznik Centra současného umění a architektury.

Porota složená z předních českých architektů (prof. doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek, prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. Martin Krupauer) a volených zástupců města vybírala z několika návrhů na základě celkové architektonické koncepce a kvality řešení návrhů. Ty byly zpracovány pěticí českých i zahraničních ateliérů vybranou na základě posouzení poskytnutých referencí.

V soutěži zvítězilo sdružení architektů AFF Architekten + Malý Chmel. | Zdroj: Malý Chmel

Oceněné návrhy

V soutěži zvítězilo sdružení architektů AFF Architekten + Malý Chmel. Autory vybraného návrhu jsou AFF Architekten (Martin Fröhlich, Ulrike Dix, Hanno Schröder) + Malý Chmel (Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Miroslav Malý, Daniel Struhařík). Vítězný návrh je postavený na očištění konstrukcí a dispozic tak, aby ve všech patrech vznikl větší otevřený prostor, který by umožnil řadu flexibilních využití.

Z Domu Umění se stane Centrum současného umění a architektury. Zdroj: Malý Chmel

Na druhém místě se umístil pražský ateliér MCA a na třetím místě bratislavské studio GutGut. Odměna byla dále udělena studiu Marcely Steinbachové a ateliéru AOC.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce současného „Domu umění” na náměstí Přemysla Otakara II. na „Centrum současného umění a architektury”. Součástí řešení je návrh turistického informačního centra, výstavní galerie, edukačního centra, kancelářských prostor, experimentálního interaktivního prostoru, nezbytného sociálního a technického zázemí, včetně úpravy dvora a podloubí objektu.

Příprava projektu

Město bude s vítězem soutěže jednat o smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a zároveň hledat možnost financování především z národních a evropských fondů, které by mohly pokrýt až dvě třetiny z předpokládané investice.

„V navazujících jednáních bude město uplatňovat požadavek na vytvoření střešní pobytové platformy a současně bude cílit na snížení investiční náročnosti řešení navržených vítězem soutěže“ uvedl k výsledku soutěže první náměstek primátora Juraj Thoma. Pokud by nedošlo ke vzájemné dohodě, může město jednat i s dalšími oceněnými účastníky.

„Předpokládáme, že realizace projektu bude podpořena významnou částkou z evropských zdrojů v rámci alokace finančních prostředků na nové programové období 2021+. Projekt je v souladu s platným Strategickým plánem města České Budějovice a zapadá do přípravy kandidatury města na Evropské hlavní město kultury 2028,“ zasadil investici do souvislostí náměstek Thoma.

Spoluautoři vítězného návrhu Zdeněk a Miroslav Chmelovi pocházejí z Českých Budějovic, pro tento projekt se spojili s předním berlínským ateliérem AFF Architekten. Vítězný návrh bude veřejnosti představen formou výstavy a prezentace architektů.

Architektonické řešení vítězného návrhu AFF Architekten + Malý Chmel

Řešení parteru vychází ze stávajícího stavu, vstupní chodbu nahrazujeme středovou pasáží, která vytváří veřejný prostor inspirovaný průchodem mezi ulicemi Krajinskou a Českou. Pasáž prochází celou hloubkou domu a zpřístupňuje dvůr, který zapojujeme do dění v domě. Na pasáž je napojeno stávající schodiště.

V parteru v souladu se zadáním architekti navrhují služby veřejnosti a informační centrum. „Room for an art“ je místnost pro umělecké instalace, která bude sloužit pro prezentaci vystavujících v galerii na úrovni parteru domu – důstojné entrée galerie.

DUM UMENI
K současnému prostoru galerie je v návrhu přidán v rámci rozšíření i zbytek patra – jižní prostor s okny do dvora, které budou sloužit jako vstupní prostor s bookshopem, artshopem.   UMENI | Zdroj: České Budějovice, ČKA, Malý Chmel

Autoři navrhují rozšíření galerie. K současnému prostoru přidávají i zbytek patra – jižní prostor s okny do dvora. Tato část bude sloužit jako vstupní prostor s bookshopem, artshopem, skříňkami a dále sem bude ústit i nové schodiště ze dvora umožňující alternativní přístup do galerie.

Cílem je vytvořit z části do náměstí nerušený výstavní prostor. Průchod je navržen prostorem za zázemím – převýšená chodba jako přechod do nerušeného světa výstavy. Návštěvník pak může galerii opustit stávajícími dveřmi nebo se vrátit do vstupní části.

Od partnerů ASB

Vítězný návrh je postavený na očištění konstrukcí a dispozic tak, aby ve všech patrech vznikl větší otevřený prostor, který by umožnil řadu flexibilních využití. | Zdroj: Malý Chmel

Otevřená platforma je jedinečný prostor pod novou střešní krajinou s multifunkčním využitím – rozšířením výstavního prostoru, galerie pro mladé umělce, diskuze a přednášky, výstavy studentských architektonických projektů nebo společenské akce s výhledem na město.

Dvůr se otevírá pasáží do náměstí a skrze pobytové schodiště propojuje s galerií. Autoři předpokládají, že bude dále sloužit restauraci a stane se atraktivním místem pro kulturní akce. Návrh počítá s úpravou povrchů v návaznosti na úpravy domu.

Severní fasáda do náměstí Přemysla Otakara II. je beze změny, autoři navrhují pouze odstranění nevzhledných poutačů. Ve střešní rovině jsou zrušena střešní okna a nahrazena světlíkem v nejvyšší části. Jižní fasáda je snížena o jedno podlaží, okna jsou zvětšena až na úroveň podlahy a je navržený nový železobetonový balkon se schodištěm – tato konstrukce je vynášena novou železobetonou stěnou.​​

Jolana Říhová
ZDROJ: Město České Budějovice, ČKA, Malý Chmel