Známe vítěze soutěže na rekonstrukci Domu umění v Českých Budějovicích

Cílem soutěže bylo nalézt nejlepší řešení rekonstrukce a dostavby historického domu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích tak, aby se více otevřel veřejnosti a umožnil vznik Centra současného umění a architektury.

Porota složená z předních českých architektů (prof. doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek, prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. Martin Krupauer) a volených zástupců města vybírala z několika návrhů na základě celkové architektonické koncepce a kvality řešení návrhů. Ty byly zpracovány pěticí českých i zahraničních ateliérů vybranou na základě posouzení poskytnutých referencí.

V soutěži zvítězilo sdružení architektů AFF Architekten + Malý Chmel. | Zdroj: Malý Chmel

Oceněné návrhy

V soutěži zvítězilo sdružení architektů AFF Architekten + Malý Chmel. Autory vybraného návrhu jsou AFF Architekten (Martin Fröhlich, Ulrike Dix, Hanno Schröder) + Malý Chmel (Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Miroslav Malý, Daniel Struhařík). Vítězný návrh je postavený na očištění konstrukcí a dispozic tak, aby ve všech patrech vznikl větší otevřený prostor, který by umožnil řadu flexibilních využití.

Z Domu Umění se stane Centrum současného umění a architektury. Zdroj: Malý Chmel

Na druhém místě se umístil pražský ateliér MCA a na třetím místě bratislavské studio GutGut. Odměna byla dále udělena studiu Marcely Steinbachové a ateliéru AOC.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce současného „Domu umění” na náměstí Přemysla Otakara II. na „Centrum současného umění a architektury”. Součástí řešení je návrh turistického informačního centra, výstavní galerie, edukačního centra, kancelářských prostor, experimentálního interaktivního prostoru, nezbytného sociálního a technického zázemí, včetně úpravy dvora a podloubí objektu.

Příprava projektu

Město bude s vítězem soutěže jednat o smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a zároveň hledat možnost financování především z národních a evropských fondů, které by mohly pokrýt až dvě třetiny z předpokládané investice.

„V navazujících jednáních bude město uplatňovat požadavek na vytvoření střešní pobytové platformy a současně bude cílit na snížení investiční náročnosti řešení navržených vítězem soutěže“ uvedl k výsledku soutěže první náměstek primátora Juraj Thoma. Pokud by nedošlo ke vzájemné dohodě, může město jednat i s dalšími oceněnými účastníky.

„Předpokládáme, že realizace projektu bude podpořena významnou částkou z evropských zdrojů v rámci alokace finančních prostředků na nové programové období 2021+. Projekt je v souladu s platným Strategickým plánem města České Budějovice a zapadá do přípravy kandidatury města na Evropské hlavní město kultury 2028,“ zasadil investici do souvislostí náměstek Thoma.

Spoluautoři vítězného návrhu Zdeněk a Miroslav Chmelovi pocházejí z Českých Budějovic, pro tento projekt se spojili s předním berlínským ateliérem AFF Architekten. Vítězný návrh bude veřejnosti představen formou výstavy a prezentace architektů.

Architektonické řešení vítězného návrhu AFF Architekten + Malý Chmel

Řešení parteru vychází ze stávajícího stavu, vstupní chodbu nahrazujeme středovou pasáží, která vytváří veřejný prostor inspirovaný průchodem mezi ulicemi Krajinskou a Českou. Pasáž prochází celou hloubkou domu a zpřístupňuje dvůr, který zapojujeme do dění v domě. Na pasáž je napojeno stávající schodiště.

V parteru v souladu se zadáním architekti navrhují služby veřejnosti a informační centrum. „Room for an art“ je místnost pro umělecké instalace, která bude sloužit pro prezentaci vystavujících v galerii na úrovni parteru domu – důstojné entrée galerie.

DUM UMENI
K současnému prostoru galerie je v návrhu přidán v rámci rozšíření i zbytek patra – jižní prostor s okny do dvora, které budou sloužit jako vstupní prostor s bookshopem, artshopem.   UMENI | Zdroj: České Budějovice, ČKA, Malý Chmel

Autoři navrhují rozšíření galerie. K současnému prostoru přidávají i zbytek patra – jižní prostor s okny do dvora. Tato část bude sloužit jako vstupní prostor s bookshopem, artshopem, skříňkami a dále sem bude ústit i nové schodiště ze dvora umožňující alternativní přístup do galerie.

Cílem je vytvořit z části do náměstí nerušený výstavní prostor. Průchod je navržen prostorem za zázemím – převýšená chodba jako přechod do nerušeného světa výstavy. Návštěvník pak může galerii opustit stávajícími dveřmi nebo se vrátit do vstupní části.

Vítězný návrh je postavený na očištění konstrukcí a dispozic tak, aby ve všech patrech vznikl větší otevřený prostor, který by umožnil řadu flexibilních využití. | Zdroj: Malý Chmel

Otevřená platforma je jedinečný prostor pod novou střešní krajinou s multifunkčním využitím – rozšířením výstavního prostoru, galerie pro mladé umělce, diskuze a přednášky, výstavy studentských architektonických projektů nebo společenské akce s výhledem na město.

Dvůr se otevírá pasáží do náměstí a skrze pobytové schodiště propojuje s galerií. Autoři předpokládají, že bude dále sloužit restauraci a stane se atraktivním místem pro kulturní akce. Návrh počítá s úpravou povrchů v návaznosti na úpravy domu.

Severní fasáda do náměstí Přemysla Otakara II. je beze změny, autoři navrhují pouze odstranění nevzhledných poutačů. Ve střešní rovině jsou zrušena střešní okna a nahrazena světlíkem v nejvyšší části. Jižní fasáda je snížena o jedno podlaží, okna jsou zvětšena až na úroveň podlahy a je navržený nový železobetonový balkon se schodištěm – tato konstrukce je vynášena novou železobetonou stěnou.​​

Jolana Říhová
ZDROJ: Město České Budějovice, ČKA, Malý Chmel