30 let ČKAIT

Konference, knihy, videomapping. Inženýrská komora slaví 30. výročí.

Kulaté výročí své existence se Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků rozhodla pojmout velkolepě. Oslaví ho skrze společenská i odborná setkání po celé republice, výpravné publikace a rovněž v podobě komunikace podporující studium technických oborů na středních a vysokých školách.

Jedním z vrcholů oslav byl v pondělí 10. října originální videomapping přibližující přínos technických profesí pro celou společnost. Stalo se tak na příkladě 30 výjimečných stavebních realizací, mezi nimiž jsou pozemní stavby, dopravní a infrastrukturní stavby, energetické i vodní stavby. Videomapping připravila kreativní skupina DEPO2015 a Vision Factory.

„30. výročí doplní dvojice publikací. První bude výpravnou knihu třiceti vybraných staveb. Druhou, přibližující tři desítky inženýrů a techniků, kteří své obory od roku 1992 posunuli nejvýrazněji a zviditelnili tradici českého technického učení i v zahraničí, představíme na další akci o několik dní později,“ říká Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Součastí oslav je i konference

Videomapping je součástí doprovodného programu mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury, která bude v Kongresovém centru Praha probíhat 11. a 12. října na okraj českého předsednictví v Radě EU. I proto byl vytvořen ve dvojjazyčné variantě. Kreativní tým ztvárnil vybrané stavby podle jejich charakteru. I s ohledem na jejich výjimečnost zaplní videomapping celou fasádu s odkazem na výlučnost inženýrských profesí, díky nimž se mnohé stavby podařilo zdárně realizovat, úspěšně užívat a provozovat.

Mezi třicítkou staveb, které vybírala zvláštní komise ČKAIT z několika stovek realizací, nechybějí emblematická díla jako ocelová konstrukce zastřešení O2 areny, kampus Masarykovy univerzity, konverze brownfieldu v Dolních Vítkovicích nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea v Praze. Různé podoby energetických staveb reprezentují Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku, Jaderná elektrárna Temelín nebo Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v Chotíkově u Plzně.

„Velkým přínosem pro veřejnost, který zasahuje i do oblastí krajinného urbanismu nebo cestovního ruchu, jsou vodní stavby ukazující například možnosti revitalizace důlních oblastí nebo nové možnosti biotechnologického čištění vody. Velké zastoupení mají i realizace z oblasti dopravní a infrastrukturní posouvající zásadním způsobem naši životní úroveň. Stejně jako v dalších kategoriích i zde najdeme realizace, jež inspirovaly inženýry a techniky v zahraničí,“ konstatuje Ing. Robert Špalek.

Zaměří se na studenty

Komora zastřešující 32 000 autorizovaných osob využívá oslavy 30 let své existence k tomu, aby ukázala přínos profesního sdružení pro kultivaci a rostoucí kvalitu českého stavebního prostředí. Proto i vybraných třicet staveb vnímají zástupci ČKAIT jako vrchol mnohem širší základny špičkových prací českých inženýrů a techniků. Jak se shodla komise vybírající finalisty, nevyznačují se třeba okázalostí nebo výrazným tvůrčím rukopisem, ale jejich kvalita je vyjádřena bezchybnou funkcí, inovacemi, důvtipem, precizností a vysokou přidanou hodnotou. Řada staveb navíc posunula hranice technologických možností.

Vybrané realizace zároveň dokládají vysokou úroveň tuzemského technického vzdělání a jeho uplatňování v praxi. A právě jeho propagace je dalším z cílů akcí spojených s výročím Komory. Větší komunikační kampaň technických oborů na středních a vysokých školách chystá ČKAIT na rok 2023. Zaměří se nejen na stavební a technické profese, ale i strojírenství nebo IT spojené se stavebnictvím. Mnohé z připravovaných aktivit budou cílit i na žáky základních škol.

red