VMO Brno-Žabovřeská

Cena Inženýrské komory: Bodoval brněnský městský okruh i rekonstrukce pivovaru

Nové, neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví nebo citlivé provedení veřejných a dopravních staveb minimalizující dopady na životní prostředí. To jsou převažující rysy pěti realizací, které získaly prestižní Cenu Inženýrské komory 2021.

Ocenění byla vyhlášena 24. září 2022 na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Porota vybírala z celkem 28 realizací a návrhů. Právě letos vyzdvihla nejen špičková technologická řešení, ale rovněž odvahu a invenci tvůrců oceněných projektů. Ty jsou v případě letošních vítězů vyjádřeny na jedné straně až futuristickým provedením, na druhé straně rovněž velmi šetrným pojetím respektujícím historický odkaz původních staveb.

„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého českého stavebnictví. Ten bude v dalších letech i s ohledem na ekonomickou situaci možná ve znamení klíčových infrastrukturních staveb, kreativity a právě konverzí a rekonstrukcí. A především hledání úsporných řešení,“ komentuje letošní výsledky Cen Inženýrské komory Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Pivovar, městský okruh i zábavní park

Novou cestu k využití původních objektů nalezli tvůrci restaurace a pivovaru Solnice, konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník a Orbity – Kotelna Park Radlice (III. etapa). Ty doplňují ukázkové příklady řešení ohleduplného k přírodě nebo krajinnému rázu umístění staveb – Velký městský okruh Brno – úsek Žabovřeská a Vodní svět ve Velkých Karlovicích.

Ačkoliv bude II. etapa Velkého městského okruhu v Brně, úsek Žabovřeská, dokončena až v roce 2024, letošní Cenu Inženýrské komory získal tento projekt díky přesvědčivému řešení náročného souběhu řady problémů této části okruhu.

1 Hlavni foto
Vodní svět Velké Karlovice | Zdroj: ČKAIT

Projektový tým pod vedením hlavního projektanta společnosti PK OSSENDORF, s.r.o.  se musel vypořádat zejména se střetem souběžně vedené infrastruktury (komunikace, tramvajová trať, kmenové stoky) s přírodními prvky jako je řeka Svratka, Wilsonův les či Žabovřeské louky. Porota ocenila například to, že tramvaj byla odkloněna do tunelu pod Wilsonovým lesem. „Stavba prošla poměrně složitým procesem posouzení jejího vlivu na životní prostředí, ve kterém byla zkoumána zhruba desítka variant,“ dodává hlavní projektant Ing. David Berger.

Obdobně citlivě prostředí výstavby zohlednili tvůrci Vodního světa ve Velkých Karlovicích, pod nímž je jako generální zhotovitel podepsána společnost PSG Construction, a. s. S dalšími oceněnými stavbami zábavní park spojuje například fakt využití brownfieldu: celý areál byl vystavěn na místě bývalého výrobního podniku. Při jeho realizaci byly využity přírodní materiály, zejména kámen a dřevo. Porotci ocenili vedle inspirativní kompozice v terénu rovněž řešení saun ve tvaru válců, které jsou umístěny kaskádovitě v těsné blízkosti hlavní budovy a tvoří tak architektonický doplněk celé stavby. „Těší mě, že po rekonstrukci Grandhotelu Tatra jsme ve Velkých Karlovicích mohli realizovat již druhý významný turistický cíl a opět jsme tak přispěli k rozvoji tohoto území,“ uvedl Ing. David Blažek, ředitel otrokovického závodu PSG Construction a.s.

Z větrné elektrárny je rozhledna

Podobné přednosti vyzdvihla porota rovněž u konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník. Větrná farma u Nového Hrádku na západním úbočí Orlických hor nebyla nikdy spuštěna kvůli hluku. Projektanti z ateliérů Projecticon, s. r. o., a ABM architekti z objektu ponechali pouze tubus, z nějž vznikla atraktivní rozhledna.

Bývalá transformovna se modernizací proměnila na kotevní informační centrum na trase česko-polské hřebenovky. „Snažili jsme se maximálně využít nefunkční torzo a přestavět ho s minimálními finančními prostředky,“ uvedl Ing. Pavel Ježek, který byl projektantem i technickým dozorem investora.

Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu
Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu | Zdroj: Václav Novák

Do výšky se vydali rovněž autoři medializovaného projektu Orbita – Atelier Hoffman a DELTAPLAN, s. r. o., zodpovědný za stavební část a koordinace profesí. Ocenění získali pro mimořádné využití 120 metrů vysokého komínu v areálu brownfieldu – bývalé továrny na letecké motory. Návrh počítá, a to nepřehlédnutelným způsobem, s instalací bytů a kanceláří.

Porota vyzdvihla mimo jiné vnímavý přístup k odkazu původního příběhu místa: základním motivem architektonického řešení komína se stala kliková hřídel vrtulového motoru. Komín tvoří osu hřídele a podlaží jeho čepy. „Stavba by se mohla stát symbolem Radlic a svým uživatelům nabídnout jedinečný 360 stupňový výhled na Prahu. Zatím čekáme, zda o tento typ bydlení bude mít realitní trh zájem, a není tedy jisté, zda se bude realizovat,“ doplňuje projektant Ing. Petr Blažka.

Až čítankově příkladně se historického dědictví zhostili také tvůrci restaurace a pivovaru Solnice v Českých Budějovicích. Pod náročnou rekonstrukcí je coby projektový ateliér podepsán Ateliér Heritas. Podařilo se mu v tomto vyhledávaném objektu propojit náročnou rekonstrukci unikátního krovu z první poloviny 16. století se současnými vysokými požadavky na technologické vybavení. Autentické interiéry zaručují návštěvníkům pobytový komfort, a to i díky centru komplexní chladicí soustavy, instalovanému v nedaleké budově. S historickým objektem je funkčně propojena podzemními produktovody, které vedou pod povrchem Piaristického náměstí.

„Cílem rekonstrukce Solnice bylo zachovat prostory v jednotlivých podlažích ve své autentické podobě a zároveň vybavit budovu technickým zařízením nejvyššího standardu požadovaným současnými normami pro provoz restaurace, společenského sálu a výstavních prostor,“ popisuje hlavní projektant Ing. Libor Gregora.

„Domnívám se, že jde do značné míry o převratné řešení ukazující cestu pro využití moderních technologií v historických centrech českých, moravských i slezských měst,“ doplňuje verdikt poroty Ing. Robert Špalek.

Luhačovická kolonáda také uspěla

V souladu s hlavní kategorií je i letošní Cena poroty, udělená též rekonstrukci – v tomto případě lázeňské kolonádě, hale Vincentka a dalším stavbám v Luhačovicích. Hlavnímu projektantovi, kanceláři S-projekt plus, a. s., ze Zlína, se podařilo obnovit pozdně funkcionalistický komplex a zároveň zpřístupnit návštěvníkům nové prostory. „Sanačními zásahy prošly hlavní nosné prvky, které se působením agresivních minerálních vod ocitly mnohdy v havarijním stavu, poškozené původní mozaikové dlažby byly nahrazeny replikou, navrácena byla historická podoba osvětlení,“ připomenul hlavní projektant Ing. Jaromír Kudlák.

O reálném přínosu inženýrských profesí pak svědčí další ocenění – Cena veřejnosti. Tu si za rok 2021 odnesla úspěšná, a dokonce oproti plánu v předstihu dokončená Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Kamenici u Prahy. Generální projektant PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., zhotovitelé Metrostav, a. s., D6 a Envi-Pur, s. r. o., či technický dozor Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se vypořádali s náročným podložím a nečekanými podmínkami v kontrastu s téměř dvojnásobným rozšířením kapacity čističky odpadních vod. „Při pracích na zdvojnásobení kapacity se ukázalo, že nová část je stavěna částečně na místě bývalého rybníka a částečně na skalnatém podloží,“ doplňuje stavbyvedoucí Ing. Ondrej Kybast.

red